Neljä askelta aitoihin innovaatiohelmiin


Kun puhutaan innovatiivisuudesta ja yrityksen kehittymisestä, usein unohtuu, että ideat vaativat kasvuympäristökseen eri toiminnoista muodostuvan ekoyhteisön. Parhaimmillaan innovointi toimii kuin yhtenäinen kone.

Mika Hyppönen, Innovation Officer

Mika Hyppönen, Innovation Officer

Kyky keksiä ja kehittää uutta on tärkeä voimavara, joka oikein kanavoituna pystyy tukemaan yrityksen menestystä. Julkiset keskustelut innovatiivisuudesta painottuvat pääsääntöisesti luovuuteen eli miten saamme vapautettua meissä kaikissa piilevän luovuuden, oman pikku Pelle Pelottoman tai taiteilijasielumme. Joskus keskustelu oikaisee suoraan ideointiin ja keksintöihin. Ne ovat kuitenkin vasta alkua ja osa perustyötä, jotka mahdollistavat helmien syntymisen.

Kuten aidot helmet, myös arvokkaat innovaatiohelmet lähtevät rakentumaan pienestä hiukkasesta, jostain vieraasta, joka ei luontaisesti ole osa ympäristöä ja kokonaisuutta. On siis tärkeää sallia työympäristössä pieniä hallittuja poikkeamia ja yksilöllisyyttä.

Mutta sallivuus ei pelkästään riitä. Myös innovaatio-helmille pitää olla oikeanlainen kasvualusta, sopiva ympäristö ja sponsori, joka huolehtii pitkäjänteisessä työssä ja kehityksessä tarvittavista resursseista.

Olemme ehkä liiankin ihastuneita ajatukseen, että asiat voivat muuttua yhdessä yössä. Näinhän saattaa näyttää tapahtuvan esimerkiksi television visailu- tai taitokilpailussa.

Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että menestyneimmät ja innovatiivisimmat yritykset ja yksilöt ovat tehneet kehityksensä eteen valtavan määrän pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä. Ne tunnustavat luovuuden tärkeyden, mutta niillä on myös käytössään resurssit, jotka osaavat kasvattaa tunnistetut helmenalut onnistuneesti osaksi liiketoimintaa.

Tietysti innovatiivisten yritysten joukkoon mahtuu poikkeuksia, joita kuuluukin ihailla, mutta ne ovat vähemmistö. Suurin osa menestyksestä ei synny sattumalta Kehitystä hakevien yritysten kannattaa luoda oma innovaatioekoyhteisö. Tällainen kasvualusta koostuu neljästä peruselementistä:

  1. Yrityksen ilmapiirin, työympäristön ja työvälineiden tulee tukea ideointia ja innovointia (avoimuus, yhteisöllisyys, kannustavuus, epäonnistumisten sietäminen)
  2. Se on riittävän herkkä tunnistamaan ideat, keksinnöt ja innovaatiot (ideapankit, heikkojen signaalien tunnistus, innovointikilpailut)
  3. Se tukee helmenviljelyä ja ottaa aihiot työstettäviksi (innovaatiostrategia, prosessit, resurssit, budjetti, johdon tuki)
  4. Se sisältää myös kehityspolun seurannan ja innovointiin valmentamisen (opastus, kannustus, mittarit)

Kehittäminen tai yrittäminen on harvoin yksilötoimintaa. Ideointi ja innovointi työpaikalla tarvitsevat välineiden ja ilmapiirin lisäksi meitä kaikkia:

  1. Sinua, joka olet räiskyvä ideoiden luoja
  2. Sinua, joka olet tarkkaavainen ja havaitset ympärilläsi mahdollisuuksia
  3. Sinua, joka tuet ja annat mahdollisuuden hyväksi näkemillesi hankkeille
  4. Ja tietysti sinua, joka ammattitaitoisesti teet tästä innovaatiosta totta ja tuot sen osaksi jokapäiväistä toimintaa. Ilman sinua tämäkin idea olisi jäänyt pöytälaatikkoon!

Jokainen meistä on yrityksen innovoinnin ja kehittämisen kannalta tärkeä, sillä me muodostamme oman lenkkimme kehityskoneistossa. Hyvin johdetulla yhteistoiminnalla saamme aikaan uusia luovia ideoita. Emme siis pelkästään keksi niitä, vaan osaamme viedä ne käytäntöön ja markkinoille.

Innostavaa työviikkoa!

 

Mika Hyppönen työskentelee Innovation Officerina Fujitsun Tulevaisuustoimistossa.

JULKAISTU ALUN PERIN TALOUSELÄMÄN KUMPPANIBLOGISSA 26.6.2012