Aito pilvipalvelu, missä luuraat?


Vesa Mäntylä Cloud Officer

Vesa Mäntylä
Cloud Officer

On sanottu, että pilvipalvelut muuttavat tavan tilata ja toimittaa it-palveluja. Mitä on jo tehty ja mitä pitäisi vielä tehdä?

Kauniina kesäpäivänä havaitsee helposti pilvien monimuotoisuuden. On lempeitä kumpupilviä, kevyttä yläpilveä ja muita poutapilviä. Jos keli äityy oikein pahaksi, korkeita ukkospilviä alkaa kerääntyä taivaanrantaan. Pilvistä ei kahta samanlaista löydy eikä niitä oikein tasalaatuisiksikaan voi kutsua. Saman luokan pilvet ovat keskenään samantyyppisiä mutta tuskin samanlaisia. Taivaan pilvistä ei siis löydy standardimalleja.

Sama koskee myös maanpäällisiä pilviä, joista tietoteknisiä pilvipalveluja tarjotaan.
Pilvipalvelut ovat määritelmänsä mukaan joustavia ja muovautuvat käyttäjän tarpeen mukaan. Jos nämä palvelut oikein tiukasti standardoidaan, ne muuttuvat yhdenmukaisiksi mutta tuskin kovin joustaviksi. Tuotteiden välinen vertailu olisi sen jälkeen helppoa, mutta palveluntuottajien välinen kilpailu jäisi pelkäksi hintakilpailuksi.

Onko pelkkä kapasiteetti palvelua?

Pilvestä tuotetut palvelut ovat joustavia ja niistä maksetaan käytön mukaan, näin ainakin teoriassa ja joskus jopa käytännössä. Jos pilvestä tarjotut palvelut olisivat yhdenmukaisia eli kaikille samanlaisia, joustoa löytyy kapasiteetista tietyissä rajoissa. Useimmiten tämä riittää ja lupaus on lunastettu, eikö vain?

Kysymys kuuluukin, onko pelkkä tarjolla oleva kapasiteetti ”palvelua”? Auton moottorikin tarjoaa tehoa eli ”kapasiteettia” auton liikuttamiseen, ja kyseistä tehoa voidaan säädellä kaasupolkimella. Mutta kuinka moni kokee saavansa auton moottorilta ”joustavaa palvelua” kaasupoljinta painaessaan?

Jostain syystä ainakaan itse en tunne saavani moottorilta mitään erityistä palvelua kaasutellessani. Siinä vaiheessa, kun moottori itse alkaa huolehtia tehon tarpeesta tilanteen mukaan, voisin ehkä jo arvioida saavani jonkin asteen palvelua. Monikaan pilvipalvelu ei moista tarjoa, joten lupaus jäänee lunastamatta näiltä osin. Joustavuus ei siis ole automaattista, vaan sitä pitää itse haluta ja sitä pitää myös voida säätää.

Automatisointia joustavuuden kustannuksella

Entä sitten, jos pilvipalveluilta aletaan vaatia todellista palvelua?  Tällöin pilvipalvelu lähenee perinteistä it-palvelua mutta osia pilvipalvelun ominaisuuksista voidaan säilyttää sisällyttämällä niitä tarjottuihin palveluihin. Myös oikeat palvelut voidaan tilata saman tilausportaalin kautta kuin pelkkä pilvikapasiteetti. Tällöin palvelut on kuitenkin suurelta osin yhdenmukaistettava, jotta niiden automaattinen käynnistys onnistuu ja kuvio on taloudellisesti kannattava. Samalla palvelun asiakaskohtainen joustavuus katoaa, ainakin osittain.

Palveluiden räätälöinti onkin sitten jo toinen juttu. Vaikka taivaan pilvet kaikki ovatkin erilaisia, maanpäällisiä it-pilviä ei ainakaan vielä pystytä tilauskohtaisesti kovin paljon räätälöimään. Yksityiset pilvet voivat olla asiakaskohtaisesti räätälöityjä, mutta tilauskohtainen toimitusten räätälöinti on edelleen toteutettava perinteisin keinoin. Toki räätälöitäviäkin pilvipalveluja voidaan toteuttaa, mutta ovatko ne edes pilvipalveluja sanan varsinaisessa merkityksessä?

Taas vertaus automaailmaan selventää asiaa. Voin netissä räätälöidä vakiokomponenteista mitä erilaisimpia versiota haluamastani autosta ja tilattu auto tuotetaan samalla linjalla samoista komponenteista kuin autoliikkeen pihassa jo seisovat autot. Toimitusaika on kuitenkin kuukausia.

Samalla tavalla tilaajalle voidaan antaa mahdollisuus tilata portaalista juuri hänelle räätälöity pilvipalvelu, mutta toimitusketjun täydellinen automatisointi on vielä harvinaista ja vaikeaa. Siksi toimitusaikakin voi olla minuuttien tai tuntien sijasta päiviä tai viikkoja. Tällöin ei voida enää puhua varsinaisesti pilvipalvelusta, vaan ennemminkin nettikaupasta. Eihän kukaan kuvittele tilaavansa autoakaan pilvestä, vaikka valitsisi kokoonpanon ja tekisi myös tilauksen netissä.

Pilvipalvelut ovat taipaleensa alussa ja toki kehittyvät jatkuvasti. Samaan aikaan todellista palveluakin on jo saatavilla ja palvelujen kirjo laajenee koko ajan. Tämän myötä kasvaa palvelun tuottamisen monimutkaisuus ja hinta nousee. Vakiopilveä saa jatkossa useasta eri paikasta ja hintakilpailu kovenee. Monipuolisempia palveluita ja vaativampia pilviratkaisuja tuottavia palveluntarjoajia on vähemmän ja niiden palveluista joutuu myös maksamaan enemmän.