Pienten parannusten vallankumous


280x260_mika_hypponenKuka pystyy parhaiten kehittämään tekemistään? Hän, joka itse tekee kyseistä työtä. Hän on oman alueensa ammattilainen ja kohtaa päivittäin tehokkaan työnteon hidasteet ja esteet.

Lean-filosofiaan sisältyvä jatkuvan parantamisen kulttuuri vie yrityksen kehittämisen lähemmäksi yksittäistä henkilöä ja työryhmää, sinne missä asiat todella tapahtuvat. Tietenkään tämä ei sulje pois sitä tosiasiaa, että joskus läheltä ei näe asian kaikkia puolia tarpeeksi selkeästi.

Liian lähellä ongelmaa oleminen tai rutiineihin tottuminen saattavat estää kehityksen. Tähän ongelmaan Lean-toiminta tarjoaa kuitenkin monia hyviä kehitystyökaluja, kuten järjestelmällisen ongelmanratkaisun (Problem Solving), arvoketjukartan (Value Stream Mapping), asiakkaan vaatimusten analysoinnin (Customer Demand Analysis) ja monia muita työkaluja.

Tukena ovat toimivat Lean-johtamisperiaatteet, kuten malta pysähtyä miettimään ja astu toisen saappaisiin.

Pienillä parannuksilla toteutettu kehitys on jatkuva ja nopea tapa kehittää yritystä. Samalla kehitys motivoi ja kehittää myös tekijöitä, sillä edelleenkin tekemällä oppii. Tärkeää on myös se, että kehitys tulee näkyväksi ja se näkyy onnistumisina.

LeanVsKehityshankkeet_blogiAjatelkaapa vaikka, että jokaisessa ryhmässä tehdään joka viikko yksi pieni kehityshanke. Tästä muodostuu yhdelle ryhmälle vuodessa viisikymmentäkaksi (52) pientä parannusta. Jos yrityksessä on jopa viisikymmentä (50) tällaista ryhmää, tulos kertautuu kahteentuhanteen kuuteensataan (2 600) toimenpiteeseen. Vaikka kehitysidean edistämiseen kuluisi puolikas tai yksi kokonainen työpäivä, tämä vastaisi vuodessa tuhatta kolmeasataa (1 300) tai jopa kahtatuhatta kuuttasataa (2 600) henkilötyöpäivää.

Mieti, miten monta isompaa kehityshanketta tämä vastaa!

Lisäksi kehitystulokset tulevat nopeasti käyttöön, niistä voidaan oppia, niitä on kätevä soveltaa ja mikä tärkeintä, niitä voidaan jakaa heti muiden ryhmien kanssa.

Tämä työkeskeinen toiminnan kehittäminen vaatii johdon luottamusta alaisten harkintakykyyn, rohkeutta olla puuttumatta asioihin ja kykyä kannustaa yksilöitä kehittämään omia tehtäviään. Siis samoja taitoja, joita johtajilta vaaditaan jo nyt ja tulevaisuudessa, muuttuvan työympäristön johtamisessa.

Lisäksi tekijöillä pitää olla selkeänä mielessä yrityksen tavoitteet ja kehityssuunta. Ne pitää viestiä hyvin koko organisaatiolle, siis ihan kaikille, jotka yrityksessä työskentelevät. Näin varmistetaan, että kaikki tuntevat tavoitteet ja pystyvät keskittämään toimintansa olennaisiin asioihin.

Malli edellyttää johdolta aktiivista seurantaa ja nopeaa reagointia. Tekijöiltä se vaatii ennen kaikkea kurinalaisuutta. Lisäksi on tärkeää seurata edistymistä ja osoittaa, että pienet kehitysaskeleet muovaavat koko yritystä parempaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan.
Jatkuva parantaminen ei kuitenkaan yksin riitä yrityksen kehittämiseen.

Jokaisessa yrityksessä tarvitaan kahdentyyppistä kehitystä: jatkuvaa nykytoiminnan parantamista ja kokonaan uuden luomista (toiminnan uudistamista). Usein parhaat uudet ideat löytyvät nykyisen tekemisen sivutuotteena, mutta tämä ei kokonaan korvaa uusien toimintamallien etsimistä.

3 Comments

Add yours
 1. 1
  Pepe

  Eli tekstin mukaisen esimerkin lopputuloksena on tuon kaavion mukaan 2600 henkilötyöpäivän vähennys eli reippaat 10 uutta työtöntä kortistossa per vuosi. Mikon teksti ei sitä suoraan sano mutta rivien välistähän se on luettavissa.

 2. 2
  Mika Hyppönen

  Kiitos kommentista, en kyllä ollut suunnitellut tällaista piiloviestiä 🙂
  Päinvastaisesti näkisin että jos yritys pystyy kehittymään, se pystyy laajentumaan, löytämään uusia toimialueita ja tarvii jopa lisää työntekijöitä. Ajatuksena pienkehityksessä on se että kehitystoimet jakautuvat koko organisaation laajudella, siis sinne missä ko. työtä tehdään, eikä vain kymmenen henkilön kehitysryhmään.
  Yrityksen kehittämisestä luopuminen ajaa yrityksen, kuin yrityksen, ennemmin tai myöhemmin vaikeuksiin. Tällöin haasteet ovat valitettavasti huomattavasti laajempia.

 3. 3
  Noora Mesiä

  Leanin tarkoituksena ei ole henkilöstövähennys toiminnan tehostamisen seurauksena. Muistan lukeneeni tekstinpätkän: ”Leanin tarkoituksena ei ole vähentää osaavaa työvoimaa vaan kehittää työntekijöiden osaamista tehdä asiat paremmmin” (vapaa suomennos). Miksi organisaatio haluaisi luopua taitavista ja työnsä hyvin tekevistä ihmisistä?

  Tarkoituksena on jatkuvasti parantaa omaa toimintaa. Kaiken ytimessä on asiakas; teemme parempaa työtä taataksemme asiakkaalle yhä paremman laadun. Asiakas on tyytyväinen, jos saa ongelmaansa ratkaisun, mutta tyytyväisyyden laatuun vaikuttaa vahvasti ongelmanratkaisun tehokkuus, nopeus, toimivuus ja pysyvyys. Parempi asiakastyytyväisyys johtaa asiakasvetoiseen toimintaan ja asiakasvetoisuudella vähennetään turhaa tekemistä.

  Mika kirjoitti, että työkeskeisen toiminnan kehittäminen vaatii johdolta rohkeutta olla puuttumatta ”lähellä” toimivien harkintakykyyn. Mielestäni kommunikointi ja johdon luottava sitoutuminen takaa parhaimman lopputuloksen tähän. Organisaation toiminnan visio saattaa helposti hukkua jokapäiväisen työn arkeen, jolloin kaivataan johdon muistutusta siitä, mitä tehdään ja miksi. Siten voidaan paremmin heijastaa työssä huomattavia kehityskohteita suurempaan strategiaan ja arvioida niiden käyttöönottoa yhdessä.

  Mittaaminen on iso osa Leania ja arkipäivää. Kuitenkin mittareista saadut tulokset ovat paitsi suuntaa-antavia myös motiviovia. Ainakin itse huomaan innostuvani uudesta toimintamallista, mikäli mittarit puoltavat sen avulla toiminnan tehostamisesta.

  Palaute on tärkeää; kriittinen palaute auttaa huomaamaan kehittämispisteitä ja kehuvat kommentit ja kiitokset nostavat työmotivaation aivan uudelle tasolle. Mittarit tarjoavat uusista toimintamalleista ja kehitysideoista palautetta. Säästetään niillä sitten 2600 henkilötyöpäivää tai edistetään asiakaskokemusta pienen inasen verran, palautteiden seuraaminen ja niistä tiedottaminen voitaisiin nostaa paremmin esille. Asiat voi tehdä paremmin, mutta aina se ei ole tiedossa.

Comments are closed.