Mitä yhteistä on äyriäishuuhkajalla, voikukalla ja Fujitsulla?


280x260_eveliina_champagneÄyriäishuuhkaja Bubo blakistoni on erittäin uhanalainen pöllölaji. Se elää jokien rantametsiköissä, jotka ovat rakentamisen vuoksi vähentyneet. Japanin Hokkaidossa lintuja on enää 140 kappaletta.

Japanilainen voikukka Taraxacum japonicum ja valkoinen voikukka Taraxacum albidum ovat Japanin kotoperäisiä voikukkalajeja, joilta elintilaa valloittaa vieraslaji, länsimainen voikukka.

Fujitsua, voikukkia ja äyriäishuuhkajaa yhdistävä teema on luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti. Se tarkoittaa elollisen luonnon rikkautta: kasvien, eläinten, mikro-organismien ja niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Edes luonnontieteilijöillä ei ole tarkkaa tietoa kaikista maapallolla elävistä lajeista. Arviolta planeettaamme asuttaa sata miljoonaa lajia, joista 1,8 miljoonaa on nimetty. Vaikka me ihmiset olemme vain yksi laji muiden joukossa, olemme valtava uhka muiden lajien olemassa ololle ja tietysti samalla myös omalle lajillemme.

Eläin- ja kasvilajeja kuolee sukupuuttoon yhtä nopeasti kuin dinosaurusten häviämisen aikaan. Lajien häviämisvauhti on 100–1 000 kertaa luonnollista vauhtia nopeampi. Arviolta 150–200 lajia muuttuu uhanalaisiksi joka 24. tunti.

Sukupuuttoja on tapahtunut läpi koko planeetan historian, mutta nyt käynnissä oleva lajien massatuho on valtavin, mitä maailma on kohdannut viimeksi kuluneiden 65 miljoonan vuoden aikana.

Luonnon monimuotoisuuden suojelu onkin yksi Fujitsu-konsernin prioriteeteista. Malliesimerkki, jolla tietotekniikkaa voi hyödyntää luonnon monimuotoisuuden suojelussa, on kehittämämme sovellus, joka auttaa äyriäishuuhkajan elinympäristön tutkimuksessa. Alun perin puheentunnistukseen käytetty sovellus tunnistaa ja poimii automaattisesti pöllöjen kutsuhuudot, jotka on tallennettu järjestelmään. Ohjelma mahdollistaa pöllöjen elinympäristön aiempaa tarkemman ja tehokkaamman tutkimuksen. Ennen tutkijoilta kului päiväkausia pöllöjen kutsuhuutoja kuuntelussa ja tunnistuksessa.

pollo

Toinen fujitsulainen esimerkki on pilvipohjainen järjestelmä, jolla voi koota kännykkäkuvien paikka- ja aikatietoja sekä aiheeseen liittyviä sähköposteja yhteen tietokantaan. Tietojen keräys, haku ja käsittely helpottuvat ja nopeutuvat huomattavasti. Järjestelmän avulla on selvitetty esimerkiksi kolmen eri voikukkalajin levinneisyyttä Japanissa. Selvityksessä luotiin karttakuva, joka esittää kotoperäisten valkean voikukan ja japanilaisen voikukan sekä vieraslajisen länsimaisen voikukan esiintymisalueet.

Voikukkatutkimuksen tavoitteena oli tutkia voikukkien sijaintia biosfäärissä ja ilmaston lämpenemisen vaikutuksia voikukkaesiintymiin. Toinen tavoite oli tuoda ihmisiä lähemmäs luontoa ja levittää tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä. Työkalu on myös käytössä Japanissa, sillä Fujitsu on vuoden alusta lähtien toimittanut sitä yleishyödyllisille yhteisöille, esimerkiksi kouluihin ja valtion laitoksiin, jotka ovat mukana ympäristönsuojelussa.

voikukka

Ihmisen näkökulmasta luontoa suojellaan, jotta maapallo olisi asumiskelpoinen myös tuleville sukupolville. Mikro-organismit, kasvit ja eläimet ovat välttämättömiä ihmisen elämälle maapallolla. Luonto tuottaa ravintoa, puhdasta vettä ja happea, joita ilman emme selviydy.

Luonnon monimuotoisuutta hyödynnetään esimerkiksi ravinnontuotannossa, lääketeollisuudessa ja metsäteollisuudessa. On arvioitu, että uusi kasviperäinen lääkeaine on noin 90 miljoonan dollarin arvoinen lääkkeen kehittäneelle yritykselle ja kokonaisuudessaan noin 450 miljoonan dollarin arvoinen yhteiskunnalle. Biodiversiteetin vähentymisen arvioidaan heikentävän globaalia bruttokansantuotetta vuoteen 2050 mennessä jopa seitsemän prosenttia vuodessa.

Kaikkea ei kuitenkaan voi eikä pidä arvioida pelkästään rahassa. Luonnon monimuotoisuutta pitää arvostaa sen itsensä takia. Kyse on arvoista, meidän elämästämme ja siitä mitä jätämme jälkeemme. Millä oikeudella juuri me annamme lajien kuolla kiihtyvää vauhtia sukupuuttoon?

Lue lisää Fujitsun toimenpiteistä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi
Katso mitä sinä voit tehdä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi

Lähteet:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/comm_2011_244/1_FI_ACT_part1_v2.pdf
http://www.geo-lehti.fi/luonto/geon-luontopaeivae/luonnon-monimuotoisuus-on-ihmiselle-elinehto