Entiset nuoret köpöttelevät älykepillä ikäpuistoon


280x260_eveliina_champagneVuonna 2050 maailmassa ennustetaan elävän 1,5 miljardia yli 65-vuotiasta. Myös Suomi ikääntyy nopeasti. Yli 65-vuotiaiden osuus nousee nykyisestä 18 prosentista 26 prosenttiin vuonna 2030. Japanissa elää maailman iäkkäin väestö jo nyt. Siellä lapsia syntyy koko ajan vähemmän, ja leikkipuistoja on alettu muuttaa ikäpuistoiksi.

Ikääntymisen megatrendi tulee näkymään koko yhteiskunnassa. Ikääntyminen pitää ottaa huomioon asumisratkaisuissa ja monenlaisissa palveluissa. Myös erilaisten apuvälineiden tarve kasvaa. Ikääntyminen määrittelee tietysti myös teknologiatrendejä.

Teknologiayrityksille väestön ikääntyminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teknisiä laitteita kehitetään käyttökelpoisemmiksi ja ikäihmisten tarpeisiinsa sopiviksi. Teknologia muuttaa myös sairaanhoitoa: telelääketiede ja elintoimintoja mittaavat älyvaatteet tehostavat hoitoa.

Japanissa satsataan ahkerasti erilaisten teknologisten ratkaisujen kehittämiseen, ja näin tekee myös Fujitsu. Fujitsu haluaa olla mukana luomassa kestävää yhteiskuntaa. Se tarkoittaa teknologisten ratkaisujen kehittämistä erilaisiin ihmiskunnan kohtaamiin haasteisiin. Fujitsun pyrkii helpottamaan ihmisten elämää ja vastaamaan erilaisten ihmisryhmien tarpeisiin.

Fujitsu toi Japanissa syksyllä markkinoille uuden version vanhusten kotihoitoon tarkoitetusta pilvipalvelustaan. Irlannissa Fujitsu käynnisti viime kesänä tutkimusprojektin, jonka tarkoitus on selvittää, miten tietotekniikan avulla voidaan tukea ikäihmisten ja potilaiden itsenäistä asumista älytaloissa.

smartcaneVanhusten tai miksei muidenkin liikkumista helpottamaan Fujitsu on kehittänyt prototyypin uuden sukupolven kävelykepistä. Älykeppi on fyysinen apuväline, mutta myös katunavigaattori ja terveystietojen kerääjä. ”Fujitsu New Generation Cane” sisältää gps:n, langattoman verkkoyhteyden ja bluetooth-yhteyden. Laite tarkkailee käyttäjän sydämensykettä, ihon kosteutta ja lämpötilaa. Tiedot voi lähettää esimerkiksi käyttäjän omaisille, jolloin he voivat seurata seniorin terveydentilaa. Älykeppi on vielä kehittelyvaiheessa, mutta se on hyvä esimerkki siitä, miten Fujitsu toteuttaa visiotaan ihmiskeskeisestä, älykkäästä yhteiskunnasta.

Täällä Suomessa, Vantaalla otettiin vuosi sitten käyttöön niin ikään Japanissa kehitetty hoivarobotti. Se on hylkeen näköinen rapsuteltava kaveri, joka mahdollistaa eläinterapian niille potilaille, jotka eivät voi olla tekemisissä oikeiden eläinten kanssa tai jotka eivät voi oleskella sellaisissa paikoissa, mihin oikeita eläimiä ei voi tuoda. Robotin käytöstä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Australiassa.

Robotti tai mikään muukaan teknologinen ratkaisu ei voi korvata toisen ihmisen seuraa tai kosketusta. Jos hoivarobotit tuovat vanhuksille hieman lohtua ja iloa tai jos älyvaate säästää hoitajien ja lääkärien aikaa potilaille, ne ovat onnistuneita ratkaisuja.