Robotilla ei saa olla yksityisyyden suojaa


Vapaa-ajattelijan päiväkirjasta, osa 4

280x260_tuomas_levoniemiKysymys robotin yksityisyyden suojasta olisi vielä kymmenen vuotta sitten kuitattu scifi-fantasiaksi tai kommentin vakavalla naamalla esittänyt olisi ohjattu valkotakkisten miesten huomaan. Nykyään kukaan alaa tunteva ei kyseenalaista, että aivan lähivuosina elämänpiiriimme tulee yhä useampia robotteja.

Ensimmäiset robotit ovat varmasti niin kutsuttuja applianceja. Siis robotteja, jotka ovat piilossa pesukoneen tai auton peltien sisällä. Se, että ohjelmisto kykenee oppimaan, keräämään tietoja ympäristöstään sensorien kautta ja soveltamaan tätä tietoa, on robotiikka.

Robotiikka on jo hivuttautunut arkeemme. Sitä on yhä enemmän tutuissa laitteissa kuten pesukoneissa, ruohonleikkureissa, pölynimureissa ja autoissa. Robotiikan ydin on sovellus, joka pystyy oppimaan ja adaptoitumaan tilanteeseen. Tästä on yllättävän pieni askel tilanteeseen, jossa robottiin lisätään raajat, liikkuvuutta ja enemmän sensoreita (=aisteja).

Ympärillämme on jo hyvinkin älykkäitä robotteja mutta ne asustavat internetissä. Fyysinen, kävelevä robotti on helpompi tunnistaa, mutta miten on verkossa elävien robottien laita.

Robotteja käytetään jo puhelinpalveluissa muun muassa myyjinä. Ihmisen saattaa olla hankala huomata, että puhuukin robotin kanssa – ainakin, ellei tätä tiedä tai epäile etukäteen. Ydinkysymys kuuluukin: Pitääkö ihmisen tietää, onko vastapuoli robotti vai ihminen? Pitääkö roboteilla olla yksityisyyden suoja vai onko yksityisyys arvo, joka on tarkoitettu vain ihmisille? Pitääkö robotin kertoa vaikka puhelimessa olevansa robotti?
Kun robotti alkaa tehdä kaiken oppimansa ja sensorien kautta tulevan tiedon perusteella itsenäisiä päätöksiä, jotka vaikuttavan ympäristöön , on erittäin tärkeää tietää, että kyseessä ei ole ihminen. Siitäkin huolimatta, että tällä hetkellä robottien kyky itsenäiseen päätöksentekoon on ravun tasolla. Se on kuitenkin parantunut valtavin harppauksin viime vuosien aikana ja tahti kiihtyy.

Nähtävissä olevassa tulevaisuudessa robottien pääsääntöinen tehtävä on tehdä raskasta työtä ja avustaa ihmistä. Toimia siis ohjelmistonsa tai ihmiseltä saadun ohjeistuksen mukaan.

Mutta kun robotit kehittyvät ja jalostuvat, mikä taho laittaa eettiset rajat robottien tekemille päätöksille?

Uskon nimittäin vahvasti, että rutiinitöiden lisäksi myös rutiinipäätökset siirtyvät roboteille. Päätösten monimutkaisuus ja vaikuttavuus tulevat kuitenkin lisääntymään. En usko että lainsäädäntö pysyy kovinkaan hyvin perässä vastuukysymyksissä. Vielä huonommat mahdollisuudet on lain voimalla määritellä moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. Esimerkiksi: pitääkö vetää raja, jonka jälkeen ihmisen pitää vielä hyväksyä robotin tekemä päätös ennen toimintaan ryhtymistä. Robotin päätös voi olla faktojen mukaan oikea, mutta moraalisesti väärä.

Internet on yksi robotiikan ytimen rakennuspalikoista. Toinen on ohjelmistojen yhdistyminen ohjelmoidun ja sensoreista tulevan datan kanssa. Näin robotti voi alkaa kehittyä ihmisen tapaiseksi olennoksi. Kerätty data toimii muistina hiukan samaan tyyliin kuin muistiaines kertyy ihmisen aivoihin.

Robotin ”aivoja” voisi kuvata valtavaksi tietovarastoksi (big data), jota älykäs ohjelmisto hyödyntää tilanteeseen sopivalla tavalla, jotta robotti pääsee tavoitteisiinsa. Aivan kuten ihminen. Tästä seuraa vääjäämättä robotin kykyjen ja muistin kehittyminen, koska ihminen on jo rakentanut koneita, jotka muistuttavat ihmistä. On hyvin todennäköistä, että ihminen alkaa myös viedä roboteille tunteisiin viittaavia piirteitä. Tästä seuraa aivan uusia tilanteita. Ihmiset tulevat rakastumaan robotteihin, joista pyritään luomaan täydellisiä, virheettömiä ja jopa ylivoimaisia kopiota ihmisestä. Voidaan myös miettiä, millä liiketoiminta-alueilla liikkuvatkaan suurimmat rahat. Tästä on helppo päätellä, mihin tarkoitukseen ensimmäisiä liikkuvia robotteja tehdään.

Vaikka otsikossa totesin, että robotilla ei saa olla yksityisyyden suojaa ja ihmisoikeuksia, voimme yllättävän pian olla tilanteessa, jossa robotit alkavat vaatia itselleen oikeuksia. Olisiko siis syytä rajata ja rajoittaa kehitystä? Onko vaarana, että mopo karkaa ihmisten käsistä ja olemme pian robotteinemme tieteisfilmeistä tutussa helvetissä?

Sitä ennen luemme kuitenkin toivottavasti ensin uutisen, että ihminen on jäänyt kiinni ajamasta autoa Itäväylällä ilman robotin avustusta. Eikä sitä uutista, että robotti on jäänyt kiinni ajamasta autoa ilman ihmistä Itäväylällä.

» Linkki puhelinkeskusteluun (robotti vai ei)
» Keskustele henkilön kanssa hänen kuoltuaan:
» Japanilainen projekti, jonka tavoitteena on luoda mahdollisimman inhimillinen robotti
» Robotiikkaa avoimen lähdekoodin avulla
» Rise of the Machines (Documentary)
» Terminator 3 Skynet Takes Over