Kestävysvaje kurittaa myös tietojärjestelmiä


AnttiKytomakiOlet vuosikymmenten aikana hioutunut suoriutumaan tehtävistäsi virheettä, nopeasti ja taloudellisesti. Tuotat enemmän kuin kulutat. Vuosi vuodelta, kuukausi kuukaudelta, päivästä päivään jaksat painaa työssäsi tehokkaasti.

Ulkonäkösi on saattanut vuosien vieriessä hieman rapistua – ehkä olet tyytynyt näyttäytymään edelleen 60–70-luvun kuosissa välittämättä moderneista kotkotuksista.

Kaikki kyllä ihailevat aikaansaannoksiasi. Tietotaitosi ovat yrityksellesi korvaamattomia – jopa liian korvaamattomia. Jotkut ovat saattaneet ruveta ajattelemaan, että sinusta on tulossa työpaikallesi riski: mitä sitten tapahtuu, kun poistut tai sinut poistetaan kuvioista?

Iso ongelma on, ettei kukaan oikein tunnu ymmärtävän sinua ja työskentelytapojasi. Lähes kaikki ovat unohtaneet kielesi, jota käytät ja jolla sinut aikoinaan ohjeistettiin työhösi. Ikään kuin sinua ohjaisi salainen sisäinen koodi ilman, että kukaan osaa enää toimintaasi vaikuttaa. Kaikki ne henkilöt, jotka aikoinaan osallistuivat sinun perehdyttämiseesi, ovat siirtyneet ajat sitten eläkkeelle tai muuten vaan poies.

Joskus harvoin sinäkin tarvitset kiireellisiä hoitotoimenpiteitä ja kuntoutusta. Tällöin sinua ymmärtävien erikoisasiantuntijoiden löytyminen on hyvin hankalaa ja tulee yrityksen omistajille kovin kalliiksi. He pohtivatkin kuumeisesti, miten pääsisivät sinusta eroon.

Mikä siis neuvoksi?

Yksi mahdollisuus, josta myös huippupoliitikkomme puhuvat ja jota ammattiliittomme miettivät, on työurasi pidentäminen. Siirretään eläköitymistäsi vaikkapa 10 vuotta. Jatketaan samaan malliin ja mietitään sitten 9 vuoden kuluttua uudestaan. Kyllä sinä varmaan jaksat vielä 10 vuotta – vai jaksatko?

Toinen mahdollisuus olisi ottaa sinut kylmästi irti letkuistasi ja piuhoistasi ja korvata sinut uudella tekijällä. Tässäkin on omat huonot ja vielä kehnommat puolensa: aikaa ennen piuhojen irrotusta täytyisi varata sellaiset 4,5 vuotta, jotta korvaajasi oppisi tarpeeksi tehtävistäsi sinut korvatakseen. Tuplaresurssit ja tuplakustannukset 4,5 vuotta – ei hyvä sekään.

Fujitsun Legacy Modernization -praktiikka tarjoaa sinulle ja yrityksen omistajille huomattavasti humaanimman ja luontoarvoja säästävämmän mahdollisuuden kuin nuo yllä kuvatut raa’ahkot ja todennäköisesti hyvin kalliiksi käyvät vaihtoehdot.

Fujitsussa avainasemassa on kapasiteettisi, tietotaitojesi kunnioittaminen ja uudelleenkäyttö – eräänlainen älysi kierrätys.

Purkakaamme työkuormaasi ja muuntakaamme se nykypäivään sopivaksi automaattityökaluin, joko osissa tai koko kuorma kerralla.

Ja kas kummaa, myös XYZ-sukupolvien kaverit alkavat ymmärtää sinua ja miten olet kaiken pystynyt tekemään. He pystyvät jopa haastamaan sinua ja ennen niin voittamatonta tehokkuuttasi uudenlaisilla työskentelytavoillaan, teknologioillaan ja ideoillaan. Ketteriäkin ovat. Vähitellen, yleensä noin puolessatoista vuodessa, alat huomata, että sinulla ei enää ole oikein mitään tekemistä. Vihdoin pääsetkin hyvin ansaitsemallesi matkalle kohti romuttamoa.

Jälkikirjoitus 1:

Edellisessä blogikirjoituksessani käsittelin sitä, miten värkkien internet IoT (Internet of Things) toimii uusien palvelujen ja liiketoimintatapojen innovoijana ja siten omalta osaltaan pelastaa Suomen taloutta. Yllä kuvattu sovellusten modernisointi (Legacy Modernization) on nopea keino olemassa olevien vanhentuneiden palvelujen saamiseksi IoT:n ja Big datan piiriin. Modernit työkalut ja alustat mahdollistavat myös ”legacy”-tiedon ja palvelujen jakamisen erilaisissa pilviratkaisuissa.

Jälkikirjoitus 2:

Standish Group (SG) on tehnyt kiinnostavan vertailun vanhentuvien tietojärjestelmien uudistamisvaihtoehdoista: Uudelleenkirjoitus, tuotepaketti vai automatisoitu modernisointi. Tutkimus perustui SG:n 70 000 projektin tietokantaan ja yhden asiakkaan toimeksiantoon.

Asiakkaan ongelmana oli valita vanhentuneen järjestelmänsä oikea uudistamistapa erilaisista toimittajien tarjoamista ratkaisuista. Asiakas oli saanut toimittajilta tarjouksia, joissa uudelleenkirjoitusta tarjottiin keskimäärin 10 M$:lla, tuotepakettia 5 M$:lla ja automaattimodernisointia 3,5M$:lla. Vastaavasti projektien luvatut läpimenoajat olivat 36 kk, 24 kk ja 18 kk.

SG löysi tietokannastaan asiakkaansa projektia vastaavia projekteja mainituin metodein toteutettuina yli 100 kappaletta. Toteutumiin perustuen SG laski muun muassa odotusarvot projektin todellisille kustannuksille ja aikatauluille. Lopputulema oli, että asiakkaalle järjestelmän uudelleenkirjoitus tulisi maksamaan noin 15M$ (tarjouksissa keskimäärin 10M$), tuotepaketti noin 8M€ (5M$) ja automaattimodernisointi noin 5,7M$ (3,5M$). Vastaavasti projektiin kuluva aika olisi: 52 kk (tarjouksissa keskimäärin 36 kk), 35 kk (24 kk) ja 24 kk (18 kk).

Toteutuneissa projekteissa asiakkaiden mielestä uudelleenkirjoitusprojektit epäonnistuivat 49 prosentissa tapauksista, tuotepaketit 16 prosentissa ja automaattimodernisointi 8 prosentissa. Ehkäpä kiinnostavin ero kuitenkin löytyy takaisinmaksuajoista eli milloin modernisoitu järjestelmä alkaa tuottaa. SG antoi takaisinmaksuajoista sekä optimistisen että pessimistisen odotusarvon: uudelleenkirjoitus 68–90 kk, tuotepaketti 42–55 kk ja automaattimodernisointi 32–40 kk.

anttikJärjestelmän elinkaarikustannukset eri modernisointivaihtoehdoilla

Minkäslaisen toteutustavan valitsisit uudistamisprojektillesi? Rahallisen tuoton alkaminen 90 kk:n kuluttua vai 32 kk:n?

1 comment

Add yours
  1. 1
    Tuomas Levoniemi

    Kirjoitus pätee hyvin sekä koneisiin, että nykypäivänä myös ihmisiin 🙂 Ehkä pitäisi lanseerata palvelun, jonka nimi olisi vaikka ”Lecasy people modernication”. Totta kai voidaan ajatella, että modernisoituminen j a aikansa seuraaminen on jokaisen omalla vastuulla. Kuitenkin vain hetki sitten oli tehokkuuta ja tarkoituksenmukaista keskittyä 1-2 asiaan olla niissa perl..een hyvä. Nyt tuntuu aika turhalta olla syväosaaja oikein missään kun se 3-4 vuodessa lecasyä. Jopa perustietoteknikkaan linnakkeiden muurit horjuvat. Internetin ja globaalien ideoiden ja uusien tekniikoiden puristuksessa.

Comments are closed.