Tarjolla luottamusta ysiysi euroa per kilo


taalaPetriHeinalaJenkkien dollarissa lukee ”In God We Trust”. Tätä voisi jatkaa, että “Toiset maksavat käteisellä”. 

Rahaan ja sen voimaan yleensä luotetaan. Oikeasti luottamusta on vaikea mitata rahassa. Jos näin olisi, niin kallein tuote tai palvelu olisi aina luotettavin, ja jos luotettavuudella on valinnassa painoarvoa, niin ostostilanteessa pitäisi aina valita kallein vaihtoehto. Maailma ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen – onneksi.

Luottamuksen rakentaminen on vaikeampaa ja hitaampaa kuin sen menettäminen. Luottamuksen uudelleen rakentaminen on vieläkin vaikeampaa. Ylläpito vaatii jatkuvaa työtä ja todisteita.

Parisuhteessa luottamus perustuu toisen tuntemiseen ja kokemukseen. Ulkoiset asiat kuten kauneus, pukeutuminen, varallisuus ja puhetapa herättävät mielenkiinnon, mutta luottamus kasvaa vasta ajan kuluessa ja kokemusten karttuessa. Homma toimii samoin myös asiakkaan ja toimittajan välisessä suhteessa. Tosin parisuhteessa referenssit aiemmista suhteista eivät aina toimi myönteiseen suuntaan.

Kuinka uusi yritys, tuote tai palvelu pystyy saavuttamaan sellaisen luottamuksen, että syntyy kannattavaa liiketoimintaa?

Perustuuko luottamus oikeisiin, todistettaviin asioihin vaiko mielikuviin ja olettamuksiin?

Luotatko itseesi?

Yleensä ihmiset luottavat eniten itseensä. Jos luottamus ulkoiseen asiaan ei ole riittävä, homma hoidetaan itse. Näin kuitenkaan ei saavuteta aina kustannustehokkainta ja parasta lopputulosta eivätkä omat resurssit yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Ihminen on sosiaalinen eläin, luottamusta toisiin tarvitaan.

Luottaako vaiko eikö?

Pieni kurkkaus ulkokuoren alle antaa perusteita luottamukselle. Kokemus lisää tai vähentää luottamusta. Tilanne elää. Elä sen mukana, seuraa kehitystä ja toimi tilanteen mukaan.

Tietoturvapalveluilla rakennetaan ja ylläpidetään luottamusta palvelukokonaisuuteen ja liiketoimintaan.

  • Tekniset tietoturvapalvelut suojaavat tietoa ja estävät väärinkäytöksiä.
  • Toiminnalliset tietoturvapalvelut hallinnoivat teknisiä palveluita, kokoavat ja analysoivat tietoa ja reagoivat poikkeamiin.
  • Hallinnolliset tietoturvapalvelut kokoavat todisteita toiminnasta, auditoivat, seuraavat tilannekuvaa sekä suunnittelevat jatkuvuutta ja varautumista tulevaan.

Kaikkia näitä palveluita ja toimintoja tarvitaan, jotta kokonaisuus säilyisi eheänä ja toiminta voisi jatkua häiriöittä. Nämä on myös integroitava liiketoimintaan, sillä erillisenä saarekkeena näistäkään ei ole asianmukaista hyötyä.

Palvelut pitää toteuttaa liiketoimintaa ja käyttäjien toimintaa tukevalla tavalla eikä perinteiseen kieltolaki-tyyliin. Näin tietoturvaa ei koeta loisena ja toimintaa haittaavana, kuten Jukka Vuorinen oikeutetusti väittelee

Uutis-Sissi

  • Petri Heinälä toimii Fujitsun strategisessa tarjoomakehityksessä palvelukehityspäällikkönä. Tietoturvallisuuden ja liiketoiminnan joustava yhteiselämä on yksi Petrin tavoitteista.