Teknologia tekee elämästä kivempaa


KaiPousiTeknologian kehittyminen on vääjäämätön ja kiihtyvä tosiasia. Vain kaiken elollisen tuhoava jättimäinen katastrofi voisi pysäyttää kehityksen.

Onneksi sellaista ei ole näköpiirissä, mutta muita haasteita kylläkin: ilmaston lämpeneminen, saasteet, vanheneva väestö. Nämä on pakko ottaa huomioon, ja uskon vakaasti, että järkevällä teknologialla voimme vastata näihin haasteisiin.

Ihmisen toimet jättävät jäljen kaikkeen digitaaliseen tietoon, jonka hyödyntämisessä piilee valtava potentiaali.

Ympärillämme on massoittain erilaisia sensoreita ja mukana kuljetettavia laitteita. Esineiden internet tuottaa jatkuvaa tietovirtaa, jota analysoimalla pyrimme ymmärtämään paremmin ympäröivää maailmaa ja olosuhteita. Näiden laitteiden kytkemiseksi osaksi tuota verkostoa tarvitaan kehittyneitä alustoja kuten Fujitsun juuri julkistama Human-Centric IoT.

Valtavaa informaatiomassaa hyödyntämällä voidaan entistä paremmin tukea ihmiskunnan toimintoja ja käsitellä uusia tilanteita. Samalla voidaan luoda uusia palveluja, aktiviteetteja, prosesseja ja liiketoimintaa.

Yhdistymällä ympäristöön luomme ihmiskeskeisen älykkään yhteisön ja pääsemme todistamaan kiehtovaa tulevaisuutta, jossa yhä älykkäämpi teknologia kietoutuu ympärillemme helpottamaan ja turvaamaan elämäämme.

Fujitsun visio on Human Centric Intelligent Society – Ihmiskeskeinen, älykäs yhteiskunta.

Vision lähtökohtana ovat ihmiset ja heidän tarpeensa sekä miten teknologian avulla voi tuoda laatua kaikille yhteiskunnan sektoreille: energian hallintaan, ruuantuotantoon, terveydenhoitoon, hyvinvointiin, liikenteeseen, viestintään, logistiikkaan ja ympäristön suojeluun.

Tässä visiossa tekniikka on valjastettu ihmiskunnan käyttöön tuomaan lisäarvoa siellä missä sitä tarvitaan. Huomaamme sen läsnäolon myönteisessä mielessä, ei jatkuvissa ohjelmiston päivityspyynnöissä tai odottamattomissa taustaprosessien kaatumisissa.

Todellisuus on vielä tällä hetkellä hyvinkin toinen, mutta päämäärä on kirkas. Matkan varrella meitä odottavat ratkaisut ja keksinnöt,joita emme vielä pysty edes kuvittelemaan. Tarvitaan rajoja rikkovia ajatuksia ja jatkuvaa innovointia synnyttämään uusia keksintöjä.

teknologia_kp

On kiehtovaa kuvitella, miltä maailma näyttää 20 vuoden päästä. Etenkin, kun miettii mitä 20 vuotta sitten luulimme maailman olevan tänä päivänä ja mitä se on lopulta on. Teknologinen kehitys on yllättänyt meidät, mutta siitä ei pidä olla huolissaan. Päinvastoin: siitä tulee ottaa irti kaikki ihmiskuntaa auttava hyöty ja hauskuus.

”Älylasit päähän, älykävelykeppi käteen, hyvinvointiranneke ranteeseen, sensorit iholle ja menoksi.”

  • Kai Pousi työskentelee Fujitsun Tulevaisuustoimistossa, jossa hänen vastuullaan ovat uusien teknologioiden kartoitus ja hyödyntäminen ja ubiikkipalveluiden kehittäminen.