Pilveä täysihoidolla


VesaMantylaNoin vuosi sitten ihmettelin missä ovat pilvipalvelujen palvelut. Kuluneen vuoden aikana pilvipalvelut ovat kehittyneet huimasti ja uusia palveluntarjoajia on tullut mukaan kisaan.

Tästä tietenkin seuraa, että palvelujen käyttäjän valintamahdollisuudet ovat kasvaneet ja samalla palveluntarjoajien valitseminen on vaikeutunut.

Suurilla julkisen pilven tarjoajilla on runsas valikoima erilaisiin tarpeisiin. Vuoden takaisesta muun muassa PaaS- ja SaaS-tarjontaa on tullut paljon lisää, ja myös IaaS-tarjonta on monipuolistunut.

Todellista palvelua edustavat palvelun valvonta (monitoring) ja tuki (support). Näiden avulla on otettu askel pilvipalvelujen suuntaan pelkän kapasiteetin tarjoamisen lisäksi. Kaikkea ei kuitenkaan voida pilvestä tuottaa automaattisesti vaan mukaan tarvitaan aitoa tekemistäkin. Tämä lienee paikallisten palvelutuottajien etu, sillä hinnalla julkista pilveä tuskin pystyy voittamaan.

Pilvipalvelun vertailu on aikaa vievää puuhaa ja jos mukaan ottaa hintavertailun, niin aikaa kuluu aina vain enemmän. Isot globaalit toimijat, Amazon, Azure, Google, ovat lähes hintasodassa ja hinnat muuttuvat jos eivät päivittäin niin ainakin kuukausittain. Käyttäjän kannalta muutoksen suunta on onneksi alaspäin, riippuen tietenkin dollarin kurssista. Jos yrityksellä ei ole tarpeeksi resursseja tai aikaa pilvien vertailuun, niin tarvitaan konsultteja.

Pilvikonsultoinnin kompastuskivenä voi useasti olla konsultin puolueettomuuden varmistaminen. Puolueettomana on vaikea pysyä, jos agendalla ensimmäisenä on omien palvelujen myynti. Kun konsultoijan omat palvelut täydentävät muita pilvipalveluita, puolueettomana on helpompi pysyä, koska palvelun ostaminen pilvestä lisää myös omia myyntimahdollisuuksia. Nämä mahdollisuudet löytyvät muualta kuin tekniikasta, ja useasti niiden lisäarvokin on korkeampi kuin pelkän teknisen palvelun.

Vaikka pilvestä saakin suoraan tilattua esimerkiksi palvelujen monitorointia, niin se ei paljon auta, jos hälytysten perusteella ei ryhdytä toimenpiteisiin. Osa toimenpiteistä voidaan toki automatisoida, mutta ei kaikkea. Perinteistä palvelujen hallinnointia (management) ja käytön suunnittelua tarvitaan yhä.

Peräänkuulutankin edelleen palvelujen kokonaisvaltaista hallintaa ja kehittämistä kapasiteetin (IaaS/PaaS) hankkimisen lisäksi. Vain jatkuvalla kehittämisellä palvelut pysyvät ajan tasalla, pelkkä automaattinen skaalautumien ei tähän riitä.

Pilvipalvelujen käyttöönottokaan ei aina suju ihan leikiten. Eräs pilvipalvelujen alkuperäisen määritelmän mukainen ominaisuus oli palvelun käyttö internetin yli. Tuo alkaa olla taakse jäänyttä tarinaa, sillä ainakin yritysmaailmassa palvelu halutaan usein liittää osaksi nykyistä infrastruktuuria.

Jos palvelua käytetään pelkästään internetin kautta eikä sitä liitetä osaksi olemassa oleva kokonaisuutta, käyttöönotto on aika suoraviivaista. Jos taas palvelu halutaan liittää olemassa olevaan infraan, tarvitaan enemmän toimenpiteitä. Tällaista palvelua ei ole mahdollista hankkia pilvestä ja usein vaaditaan myös suunnittelua. Suunnittelijan pitää tuntea asiakkaan nykyinen ympäristö, jotta kokonaisuudesta saadaan mahdollisimman toimiva. Tässä tarvitaan sitä todellista palvelua, asiantuntijuutta ja ennen kaikkea kokonaisuuden hallitsevia tekijöitä.

Usein näitä palveluja saa omalta it-palvelutoimittajalta. Fujitsu tarjoaa valvontaa ja hallintaa jopa muille kuin Fujitsun omille pilvipalveluille Autamme asiakasta hahmottamaan, milloin kannattaa käyttää pilvipalveluita ja milloin on järkevintä tuottaa omia palveluja. Autamme myös palvelukokonaisuuden suunnittelussa, joten asiakas voi kumppaninamme turvallisesti ottaa reippaan askeleen nykyaikaan ja pilvipalveluihin.

  • Vesa Mäntylä toimii Fujitsun strategisessa palvelukehityksessä  palvelukehityspäällikkönä.  Pilvipalvelut ja niiden tulevaisuuden hahmottaminen ovat Vesan aluieta perinteisten palvelinkeskuspalveluiden kehittämisen ohella.
Categories