Kumppaniblogi, Marko Väyrynen, Samlink: Suomalainen: puhu, pussaa ja innovoi


markov2_samlinkInnovaatiokyvykkyyden kehittäminen ei ole organisaatioiden strategian ytimessä. Ja vaikka olisikin, niin kulttuuri syö strategian aamupalaksi, kuten Peter Drucker on aikanaan todennut.

Tässäkö on yksi syy siihen miksi niin monen suomalaisen yrityksen on vaikea menestyä? Ovatko yt-neuvottelut innovaatioita helpompi vaihtoehto saada tunnusluvut kuntoon, ainakin hetkeksi?

Sitra, Teknologiateollisuus ry ja Gearshift Group Oy julkaisivat tässä kuussa kahden vuoden tutkimuksen tulokset, jotka käsittelevät suomalaista innovaatioympäristöä. Tulokset eivät ole järin mairittelevia. Meillä on muutamia huippusuoriutujia yrityssektorilla, mutta koko yrityskenttämme tarkastelu innovointitehokkuuden näkökulmasta kertoo meidän olevan jotakuinkin EU:n keskikaartia.

Suomalaisten yritysten strategiat ja visiot jäävät usein juhlapuheiden tasolle innovoinnista puhuttaessa. Jostain syystä käytännön toimintaa ei tueta tai sitten ei edes ymmärretä miten käytännössä innovoidaan. Johtamismallien merkitys tulee ymmärtää paremmin, sillä yleinen, tyypillinen johtamismalli joka kannustaa lyhytjänteiseen ja suoraviivaiseen optimointiin on suoranaista myrkkyä innovaatioille. Ydinliiketoimintaan keskittyminen, verkostoitumisen vähentäminen, kokeilu- ja protopajojen ym. alasajo vie helposti lapsen pesuveden mukana. Kaivattuja hyviä ajatuksia ja tulevaisuuden menestysreseptejä ei synnykään. Ei, vaikka nimenomaan näin on strategiassa johdon toimesta julistettu tapahtuvaksi.

Resepti menestyvään innovointiin on kuitenkin yksinkertainen. Pääosin vaaditaan selkeää ja määrätietoista johtamista, luottamusta henkilöstöön sekä yhdessä tekemisen lisäämistä. Toki innovointitaidot, -prosessit ja työkalut ovat tärkeitä. Lopulta nekin vain auttavat maaliin pääsyä, innovaatiot kun eivät synny pakottamalla. Luo oikeanlainen ympäristö, hanki hyvä porukka, osallista koko johtoporras ja luota – näin saat paljon aikaan.

Itse olin taannoin mukana kumppanin kanssa läpiviedyssä yhteisessä innovointikokeilussa, jonka tulokset olivat positiivinen yllätys kaikille osallistujille.

Menestysreseptissämme oli mukana määrätietoista johtamista, toimialatuntemusta sekä palvelumuotoilun huippuosaamista. Läpi viemämme projekti (jos sitä sellaiseksi edes kannattaa kutsua) oli kokeilu, jolle seuraa jatkoakin. Haluaisin lisää näkemyksiä, mitä Sinä ajattelet aiheesta innovaatio? Miten luovuus saadaan kukkimaan ympäri vuoden ja mitkä ovat sinun mielestäsi hyviä ainesosia toimivan innovaatiokulttuurin luomiseen suomalaisissa yrityksissä?

Näitä ajatuksia, ja toimintaa, me toden totta nyt tarvitsemme. Yt-neuvotteluilla ja tehostamisella tätä maata ei nimittäin tästä talouden suosta nosteta.

  • Marko Väyrynen toimii Samlinkissa yritysarkkitehtina. Työssään hän auttaa asiakkaita liiketoiminnan kehittämisessä ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.