Rohkea uudistaja kasvaa ja kukoistaa


MikkoLaaksonenVisiointi on aina inspiroivaa. Mutta kaikkein tyydyttävintä on olla osana luomassa tulevaisuutta.

Tällä hetkellä meillä on kutkuttava tilaisuus olla luomassa uutta kasvua, koska kaikki rakennuspalikat ovat jo olemassa. Kehitys on niin nopeaa, ettei nykypäivänkään teknologiaa ole vielä sovellettu täysimääräisesti.

Kun digitalisaatio yhdistyy tuotantoprosesseihin, syntyy kolmas teollinen vallankumous. Fyysisten tuotteiden valmistus hyötyy digitalisaatiosta, ja samalla tuotteiden käyttötavat monipuolistuvat.

Meillä on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa uudenlaisia palveluja, toimintamalleja ja tuotantotapoja, joiden avulla yritykset voivat kasvaa, laajentua uusille markkinoille ja keksiä itsensä uudelleen.

Minkälainen maailma meitä odottaa, ja miten yritykset voivat hyötyä kehityksestä? Entäpä kuluttajat?

Siirry tuotannosta palveluihin

Palveluliiketoiminta on ihanaa. Pitkät palvelusopimukset tuovat toimintaan ennustettavuutta ja mahdollisuuden kehittyä asiakassuhteesta kumppanuuteen. Kumppanuus mahdollistaa yhdessä kehittymisen ja siten enemmän hyötyä molemmille osapuolille.

Palveluliiketoiminta on myös kannattavaa. Valmistavassa teollisuudessa kilpailu johtaa usein siihen, että katteet ovat maltillisemmat. Palveluliiketoiminnassa hyöty syntyy useammasta tekijästä, ja usein kannattavuus on parempi.

Ihannetilanteessa yrityksellä on sekä omia tuotteita, joita tarjota palvelumallilla, että tuotteita tukevia ja täydentäviä palveluja. Parhaassa tapauksessa fyysinen tuotanto on kilpailukykyistä ja perustuu omiin suojattuihin innovaatioihin, jolloin toiminta on kestävällä pohjalla myös pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi KONE Oyj on pystynyt yhdistämään teollisen tuotteen ja varsin kannattavat huolto-, modernisointi- ja muut palvelut vahvaksi kokonaisuudeksi.

Kun palveluprosesseihin sovelletaan teknologiaa, saadaan kilpailuetua. Esimerkiksi 3d-tulostuksen avulla huoltomies voi tulevaisuudessa tulostaa varaosat paikan päällä, jolloin huoltoprosessi nopeutuu olennaisesti. Lisäksi huoltomiesten ei tarvitse käydä paikan päällä niin usein, koska sensorit voivat valvoa huoltotarvetta.

Jokaisen yrityksen on uudistuttava

Jokainen yritys voi uudistaa tai laajentaa liiketoimintaansa teknologian avulla. Globaali kilpailu pakottaa käyttämään tämän mahdollisuuden. Uudistumiseen ei enää tarvita syvällistä teknologista osaamista, koska sitä saa ostettua muualta.

Hyvänä esimerkkinä tästä on taksipalvelut ja miten Uber on soveltanut uudenlaista logiikkaa toiminnan organisoimiseen.

Uudistumiseen tarvitaan asiakkaiden tarpeiden tuntemista, avointa mieltä ja sopivat kumppanit auttamaan vision toteuttamisessa. Kasvuhan syntyy, kun pystytään kannattavasti palvelemaan asiakasta uusilla tavoilla.

Meillä on Suomessa paljon luovuutta ja visionäärisyyttä sekä teknologista osaamista. Nyt olisi hyvä sauma käyttää niitä.

Helpompaa elämää kuluttajille

Kuluttajien kannalta digitalisaatio tarjoaa elämää helpottavia ja parantavia ratkaisuja. Nykypäivän esimerkki on verotuksen automatisointi. Samaan aikaan Helsingin Sanomat uutisoi, että terveysasemalla asiakkaan reseptin uusiminen vaatii 33–39 klikkausta. Byrokratian automatisointi tarjoaa paljon mahdollisuuksia arjen optimointiin ja kustannusten vähentämiseen.

Palveluista tuleekin tulevaisuudessa entistä reaktiivisempia, jotta niillä pystytään vastaamaan kuluttajien tarpeisiin automatisoidusti. Kun teknologian avulla tunnistetaan tarpeet, niihin voidaan reagoida älykkäästi.

Ei tarvita paljonkaan mielikuvitusta keksimään, miten reseptin uusinnan voisi tehdä fiksummin kuin 33–39 klikkauksen kautta.

Mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoaa myös sensoriteknologia, joka esimerkiksi auttaa mittaamaan hyvinvointia. Jo nyt teknologia mahdollistaa rasitusvammojen ja sairauksien ennustamisen. Tällaisen datan avulla voitaisiin ehkäistä terveysongelmia proaktiivisesti. Lämpökuvauksen avulla voidaan tunnistaa ihmisen tunnetiloja. Mitä jos autosi tai kotisi tietäisi tunne- ja vireystilasi, puhumattakaan orastavasta sairaudesta?

Ohjelmoitava maailma tarkoittaa sitä, että tavaroita ja tapahtumia voidaan mitata ja ohjata, ja niiden toimintaa voi yhdistää toisiinsa digitaalisesti. Toisin sanoen voit hienosäätää sitä, miten maailma ja prosessit ympärilläsi palvelevat sinua.

Ota tulevaisuutta sarvista kiinni

Teemme Fujitsussa palvelujen kehitystä väsymättömästi sekä tutkimuspuolella että yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tulokset näkyvät markkinoilla tulevina vuosina. Ota minuun yhteyttä, niin mietitään miten voimme auttaa sinun yritystäsi ottamaan tulevaisuutta sarvista!