Mistä palveluintegroinnissa on kysymys?


Hyppönen_MSuomen tietotekniikkamarkkinoilla on ruvettu yhä enemmän puhumaan palveluintegraatiosta (Service Integration and Management).

Kyse on monitoimittajaverkoston hallinnasta, jossa verkoston tuottamat palvelut yhdistetään yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi vastaamaan yrityksen liiketoiminnan tarpeita.

Palveluintegraation kysynnän kasvamisessa on mielestäni kysymys luonnollisesta kehityksestä, tietotekniikan hankkimisesta palveluna ja siitä, että yhä useamman osa-alueen myös saa palveluina. Sivusin tätä aihetta jo viime kesänä blogissani ”Ostaisin yhden palveluverkoston, kiitos!”, joten ajattelin avata aihetta lisää.

Tänä päivänä tietotekniikka on keskeisessä osassa usean yrityksen toimintaa ja teknologia tarjoavat mahdollisuudet liiketoiminnan uudenlaiselle kehittämiselle. Kukapa ei olisi kuullut pilvipalveluista, digitalisoitumisesta, teollisesta internetistä (esineiden internetistä, Internet of Things) tai tietomassojen hyödyntämisestä (Big Data). Kilpajuoksu näillä alueilla on nopeaa ja tiedämme, että hitaasti liikkuvat yritykset kärsivät isoja tappioita, kun esimerkiksi kuluttajien ostot siirtyvät verkkoon.

Samalla kun yritysten liiketoiminta vaatii nopeaa ja ketterää kehittymistä, tietohallinto kamppailee standardipalveluiden luotettavuuden ja laadun kanssa. Tämä yritysten kaksijakoinen (Bimodal) kehitystarve vaatii erityyppisiä ideointi-, innovointi- ja kehitysmenetelmiä toisistaan eroavien tarpeiden täyttämiseen. Yleensä se tarkoittaa myös useampien ja erilaisten kumppaneiden ottamista mukaan kehittämiseen ja palvelujen tuottamiseen.

Osa yrityksistä näkee, että monitoimittajaympäristön haasteet voi yksinkertaisesti hoitaa pelkän käyttäjätuen ja it- palvelunhallintajärjestelmän (ITSM) tehostamisella. Palveluintegraatiossa on kuitenkin kysymys laajemmasta asiasta, jotka voi yksinkertaistaa palvelukerroksiin ja palveluiden kategorioimiseen.

Palvelukerrokset voi jakaa seuraaviin kuuteen pääluokkaan:

  1. Liiketoiminnan tarpeiden ymmärtäminen
  2. Palveluverkoston johtaminen ja päätöksenteko
  3. Osapuolten väliset sopimukset
  4. Käytettävät kehitysmenetelmät
  5. Kaikkia osapuolia kattavat prosessit ja niiden noudattaminen
  6. Integrointi ja rajapinnat

siam

Ottamalla huomioon edellä kuvatut kuusi palvelukerrosta voidaan luoda liiketoimintaa tukevia, yhtenäisesti johdettuja, tehokkaasti kehitettäviä ja määrämuotoisesti toimivia palveluketjuja.

Palvelut ovat luonteeltaan erityyppisiä, joten myös palvelut tulee kategorisoida ymmärryksen lisäämiseksi:

  1. Kriittisyys liiketoiminnalle
  2. Palveluketjujen monimuotoisuus
  3. Palvelutoimittajien ja palveluiden kypsyystaso

Tällä palvelutyyppien arvioinnilla pystytään suunnittelemaan, miten laajasti ja syvällisesti palvelut edellyttävät palveluintegraatiota. Tällöin voidaan välttää yksinkertaisten palveluiden ylityöstäminen, mutta samalla varmistaa liiketoimintakriittisten ja monimutkaisten palvelukokonaisuuksien määrämuotoinen hallinta.

  • Mika Hyppönen työskentelee innovaattorina ja kumppanivastaavana Fujitsun strategisessa kehityksessä.