Haetko kumppania tositarkoituksella?

Haetko kumppania tositarkoituksella?


Hyppönen_MKautta aikojen eri tahot ovat koonneet yhteen useita asiantuntijoita ja koostaneet kumppaniverkostonsa avulla yhtenäisiä palveluja asiakkailleen. Nykyjään tällaista palveluverkostonhallintaa kutsutaan palveluintegroinniksi, ja siitä on tullut entistä määrämuotoisempaa. Mistä siis on kysymys?

Palveluintegraattori yhdistää asiakkaat, palvelut ja tekijät. Yksi toimija liittää asiakastarpeen ja palvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jolloin palveluiden hallinta ja yhtenäinen kehittäminen on helpompaa. Tällöin myös asiakkaan palvelukokemus on suoraviivaisen selkeä.

Kyseessä ei ole uusi malli. Esimerkiksi matkatoimistot, tapahtumajärjestäjät ja monet julkishallinnon organisaatiot ovat toimineet juuri tämän mallin mukaan jo pitkään. He tunnistavat asiakastarpeen ja hakevat siihen soveltuvat toimijat ja palvelut. He luovat kumppaneiden kanssa valmiit sopimusmallit ja huolehtivat, että palveluketju on ehyt. Keskeisissä rooleissa ovat palvelutuottajien seuranta ja yhteistyössä tehtävä palvelukehitys.

Kyse ei siis ole pelkästään tietotekniikan monimutkaisuuden aiheuttamasta mallista, vaikka teknologia onkin nykyään keskeisessä roolissa liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien palveluinnovaatioiden tuottamisessa. Tavoitteena on hakea palvelut, jotka vastaavat parhaiten tarvetta, sekä hallintamalli, jolla palvelut voidaan mukauttaa alati muuttuvaan tarpeeseen.

Toimintamalli tarjoaa pienille, innovatiivisille yrityksille uusia kasvumahdollisuuksia. Hyvin ja järkevästi johdettuna palveluintegrointi antaa erikoistuneille yrityksille mahdollisuuden tavoittaa entistä laajemman asiakaskunnan. Toimivan kumppaniekosysteemin kautta pienillä ja erikoistuneilla yrityksillä on hyvä kasvualusta kehittää omaa liiketoimintaansa. Vastavuoroisesti kokeneet ja vakiintuneet yritykset saavat raikkaan tuulahduksen yrittäjyyden alkuinnosta ja uusista vaihtoehtoisista toimintamalleista.

Pyrimme usein ratkaisemaan ongelmia teknisillä apuvälineillä kuten tietotekniikalla. Onnistuneessa palveluintegroinnissa toimintaan vaikuttavat eniten ihmiset, heidän yrityskulttuurinsa ja asenteensa verkoston toimijoina.

Nicholas G.Carr jo aikoinaan kirjoitti Harvard Business Reviewiin artikkelin IT Doesn’t Matter. Kuten Carr kuvailee, tietotekniikka vain mahdollistaa ja helpottaa asioiden toteuttamisen. Kaikessa tavoitteellisessa toiminnassa strategia ja toimintamallit ovat tärkeitä. Niillä saadaan asiat tapahtumaan.

Vaikka kuulostaakin tylsältä, lisäksi tarvitaan määrämuotoisia prosesseja. Jopa luovuus tarvitsee tuekseen tavoitteita ja selkeitä toimintamalleja sekä tarvittaessa herkkyyttä niiden muuttamiseen.

  • Mika Hyppönen työskentelee innovaattorina ja kumppanivastaavana Fujitsun strategisessa kehityksessä.