Lääkitys kohillaan

Lääkitys kohillaan


PasiLehmusSote-uudistus tulee, ennemmin tai myöhemmin. Mutta tuleeko sote-kuntayhtymä vai sote-vastuukuntamalli? Ja kenellä on palvelujen järjestämis-, tuottamis- ja rahoitusvastuu?

Vaikka sote-uudistus on vain entistäkin hähmäisempi, niin siihen liittyvä valtakunnallinen it-ratkaisu, Kanta, etenee määrätietoisesti ja sopeutuu kaikkiin sote-vaihtoehtoihin.

Kanta (Kansallinen Terveysarkisto) on yhteinen nimitys kansalaisten, terveydenhuollon organisaatioiden ja apteekkien valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Potilaiden terveystietoja on jo ryhdytty tallentamaan potilastiedon arkistoon kaikissa sairaanhoitopiireissä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tällä hetkellä arkistossa on jo 2,9 miljoonan kansalaisen potilastietoja. Sähköinen resepti ja lääketietokanta ovat jo käytössä kaikkien kuntien ja kuntayhtymien terveyspalveluissa. Myös Omakanta-palvelu on kansalaisten käytettävissä koko maassa ja sitä on käyttänyt jo yli 600 000 suomalaista. Sähköinen resepti on jo yli neljällä miljoonalla suomalaisella.

Sähköisen reseptin avulla voin hakea lääkkeeni mistä tahansa apteekista. Kun määrätty lääke on lopussa tai resepti on vanhenemassa, voin pyytää sähköisen reseptin uusimista suoraan apteekissa. Lisäksi sähköistä reseptiä on hankala väärentää, eikä se pääse hukkumaan piirongin laatikkoon.

Potilastiedon arkistossa omat potilastietoni ovat näkyvillä kaikkialla Suomessa, niin julkisen kuin yksityisenkin terveydenhuollon puolelta. Riippumatta tulevista sote-ratkaisuista.

Läpinäkyvyys poistaa turhat, päällekkäiset tutkimukset, ja avaa lääkärille saman tein näkymän koko hoitohistoriaani ja lääkitykseeni. Omakannan avulla pääsen myös itse katsomaan omia potilastietojani, näen omat potilaskertomukseni ja laboratoriokokeiden tulokset.

Kun puhutaan sote-uudistuksesta, peräänkuulutetaan rakenteellisia uudistuksia. ”Ei juustohöylää, vaan toiminnallisia muutoksia”.

Jos joku, niin mielestäni juuri Kanta-palvelut on hyvä esimerkki toiminnallisesta sote-muutoksesta. Ne parantavat olennaisesti laadukkaan potilastyön edellytyksiä ja tuovat samalla ilmiselvää säästöä:

  • Tietojen etsiminen ja siirtely hoitopaikasta toiseen loppuu
  • Potilas näkee itse verkosta hoitoyhteenvetonsa, eikä niitä tarvitse lähettää erikseen kotiin
  • Turhat päällekkäiset tutkimukset eri hoitopisteissä vähenevät
  • Lääkäri voi saada päätöksensä tueksi kattavat tiedot potilaasta ilman potilaan henkilökohtaista tapaamista esimerkiksi erikoissairaanhoidon konsultaatioissa

Olen väsähtänyt tähän sote-vatvomiseen. Oma äitini, 83  ja anoppinikin, 78 murehtivat sote-uudistusta. ”Entäs jos nyt mennäänkin maakuntamalliin…”.

Maakuntamalli tulee, tai ei tule. Apotti tulee, tai ei tule. Kanta-palvelut ovat kuitenkin jo käytössä ja ne ovat hyvä osoitus todellisesta sote-uudistuksesta. Tämän it-toteutuksen business casen laatiminen ei vaadi akateemista tutkintoa.