Esineiden netti poreilee pinnan alla

Esineiden netti poreilee pinnan alla


GlenKoskelaEsineiden internet kehittyy ja poreilee pinnan alla ja sen uudessa ulottuvuudessa tehdään jo vaikka mitä.

Esineiden nettiä hyödyntävät ne, jotka ovat oivaltaneet ”minun esineideni internetin” ja pystyneet notkeasti ja nopeasti sopeuttamaan toimintaansa.

Kehitystä eri toimialoilla ohjaavat nykyvisiot tulevaisuudesta ja sähköisten ratkaisujen mahdollisuuksista. Nopeimmat ovat segmentoineet tekemisiään ja ottavat jo käytännön askelia digitalisaatioon.

IoT-markkinoiden mahdollisuudet kaikilla toimialoilla ovat valtavat. Tekniikka ei enää rajoita mielikuvituksen tuotteita. Esimerkiksi tällaisia:

IoT automatisoi rakennustyömaan

IoT suorastaan kannustaa merkitsemään käyttöomaisuuden sähköisillä tunnisteilla. Esimerkiksi isolla rakennustyömaalla on käytössä suuri määrä rakennustyökaluja, laitteita ja koneita, jotka voi tunnistaa kuten työntekijätkin. Kaikki työvälineet ja koneet voi kätevästi kytkeä osaksi liiketoimintaprosessia ja sitä kautta käytännön työnkulkujen ohjaukseen.

Yhtä lailla IoT-ratkaisuilla voi seurata lainalaitteiden käyttökustannuksia, huolehtia niiden palautuksesta sekä mahdollisten vikojen raportoinnista ja korjauksista.

Koko työmaan hallinnan voi automatisoida. On järkevää maksaa esimerkiksi vain kaivinkoneen käyttötunneista koko vuokra-ajan sijaan.

Tehtaan sisäinen big data näkyviin ja hyötykäyttöön

Kemiantehtaassa lähestymistapa vaihtuu.

Teollisuuslaitos tuottaa valtavan määrän dataa, joka siiloutuu eri järjestelmiin. Kaiken datan kerääminen yhteen ja välittäminen eteenpäin sekä esimerkiksi kertyneeseen dataan perustuva eräajomainen analytiikka on jo avannut reitit esimerkiksi ennakoivalle huollolle.

IoT ei välttämättä tuo uusia digilaitteita tehdasympäristöön, vaan se tehostaa nykyisten laitteiden keräämän datan hyödyntämistä esimerkiksi uusissa sovelluksissa.

Sähkösilmät eivät kirvele ja sähkökorvat eivät väsy

Monet inhimilliset havainnot digitalisoituvat, kun esineiden internet tuottaa aivan uutta tietoa. Ihmissilmien ja -korvien rinnalle ja osin tilalle tulevat väsymättömät ja tarkat sähkösilmät ja -korvat.

Vasta nyt kuvaan astuvat sensorit, ja niiden tulevia käyttökohteita on loputtomiin.

Sensori mittaa esimerkiksi teollisen pesukoneen värähtelyä, ja kun lukuarvo ylittyy tai alittuu, kone välittää automaattisesti tiedon sovellukselle. Niin sanotut skalaariset arvot myös kirjautuvat lokeihin. Tällöin ne kokoavat meille sähköistä maailmankuvaa, joka perustuu digitalisoituihin havaintoihin ympäröivästä maailmasta.

Oma erityisalueensa on paikkatieto. Sen integrointi muihin lukuarvojoukkoihin esimerkiksi korkeajännitelinjaa korjaavan huoltomiehen rannekkeen avulla tekee vaaratilanteet näkyviksi ja varoittaa niistä.

Kuvitellaan tilanne, jossa kiihtyvyysanturi kertoo huoltomiehen nopeasta suunnanmuutoksesta, sykesensori kertoo pulssin heilahtelusta ja paikkatieto tunnistaa, että huoltomies työskentelee voimalinjan tuntumassa. Kun datan solmukohtaan on ohjelmoitu pieni riskianalyysi, se voi arvioida tilanteen vaarallisuuden. Jos riskielementtejä on riittävästi eikä huoltomies kuittaa kännykkään ilmestynyttä varmistusta, tieto siirtyy valvomoon, josta soitetaan apua. Ambulanssi kiirehtii paikalle, ja loukkaantunut huoltomies saa mahdollisimman nopeasti ensiavun.

Kaikki tieto näpeissäni. Nyt.

Niin työ kuin vapaa-aikakin voidaan sähköistää niin, että ihminen saa digitaalista informaatiota suoraan siihen tilanteeseen, jossa hän milloinkin on.

Esimerkiksi korkeapaineventtiilin tarkistuksessa välitetään tieto normiarvoista, pyydetään kirjaamaan senhetkinen lukema, suorittamaan tietyt muut tarkistusrutiinit ja raportoimaan poikkeamat. Jokainen lukutaitoinen osaa tuon tehdä.

Tietyissä tilanteissa sähköistetyn työtehtävän voi tehdä joku muukin kuin siihen erikseen palkattu asiantuntija.

Siivousliikkeen työntekijä voi yhtä hyvin muuttaa kiinteistösovelluksen vihreän merkkivalon keltaiseksi, jos hän huomaa keittiön hanan vuotavan. Hän voi myös napata kuvan hanasta, jolloin kuvaan liitetään automaattisesti sijaintitieto. Näin huoltomies saa heti vikailmoituksen lisäksi myös tiedon, mikä hana vuotaa. Kohde itse kertoo, mitkä varaosat putkimiehen pitää ottaa mukaan. Samaan toimeksiantoon lisätään myös arvio huoltotoimenpiteen kiireellisyydestä. Kun putkimies sitten saapuu paikalle, hän voi hyödyntää laajennetun todellisuuden teknologiaa omien silmälasiensa kautta.

Uskon, että silmälaseihin kytketty tietokone löytyy todellisuudessa nopeammin huoltomiehen pakista kuin hipsterin repusta.

IoT:n yhteydessä on tapana puhua digitalisoinnista ja digitalisoinnin yhteydessä transformaatiosta. Jokainen näistä neljästä esimerkistä on jo johtanut oikeiden yritysten sisällä kehitykseen ja muutoksiin, joita voi kutsua transformaatioksi.

  • Glen Koskela on Fujitsu Nordicin teknologiajohtaja.