E-palveluista d-palveluihin

E-palveluista d-palveluihin


EsaAho2Muistatko pilvipesun? Jokin vuosi sitten monet it-toimittajat kutsuivat melkein mitä tahansa käyttöpalvelua tai ei-asiakkaan-omilla-palvelimilla pyörivää sovellusta pilvipalveluksi. Nykyään onneksi asiakkaat näkevät toimittajien markkinointihypetyksen läpi ja tunnistavat aidon pilvipalvelun.

Mutta kuten tavallista, tulee seuraava iso trendi ja kaava toistuu. Pesukoneet pyörivät jälleen täysillä kierroksilla valkopesten ja brändäten käytännössä mitä tahansa it-hanketta ”digitalisoinniksi”.

Jotkut väittävät iloisesti 5–10 vuotta vanhoja sähköisiä palvelujaan digitaalisiksi. Sähköinen liiketoiminta on näin muuttunut digitaaliseksi liiketoiminnaksi. Onko siis vain uudella, seksikkäämmällä nimellä saatu virkistettyä jo aika arkiseksi toiminnaksi muuttunutta Automaattista Tietojen Käsittelyä?

Aivan kuten digitalisaatiolle ei ole tänä päivänä mitään virallista määritelmää, kymmenen vuotta sitten ei ollut olemassa määräystä siitä, mitä sai kutsua e-palveluksi. Silti tuntuu vallitsevan yhteisymmärrys, mitä julkishallinnon e-palvelut ovat. Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä julkisten e-palvelujen kehittämisessä, mutta jotenkin näin ei tunnu olevan asian laita digitalisaation kanssa. Syy tähän jälkijättöisyyteen on todennäköisesti se, että kun palveluja on jo runsaasti muutettu tietokonepohjaisiksi, toisen suuren muutoksen läpiviemistä pidetään turhana tai ainakaan sen hyötyjä ei tunnisteta. Todellisuudessa tilanteen pitäisi olla juuri päinvastainen.

Digitaalisten ja e-palvelujen eroa voi pohtia, vaikka molemmat termit ovatkin epäselviä. E-palvelut ovat tai olivat tutun tietotekniikan suoraa soveltamista olemassa oleviin toimintoihin: paperilomakkeista siirryttiin internet-pohjaisiin lomakkeisiin tai asiakaspalvelutiski siirrettiin verkon taakse ilman, että keksittiin uusia liiketoimintamalleja tai palveluprosesseja. E-palveluja tuottivat, ja tuottavat edelleen, samat tutut isot it-toimittajat. Arvoketjut ovat pysyneet samoina. Digitalisaatiossa on kyse jostain muusta.

Kun jotain digitalisoidaan, sitä ei voida tehdä pieninä paloina hitaasti tai puolivaloilla. Toki on rajattava, mitä halutaan digitalisoida, mutta kannattaa aloittaa tarkastelemalla kokonaiskuvaa. On katsottava helikopteriperspektiivin lisäksi enkeliperspektiivistä kohdeprosessia tai liiketoimintaa. Näin yksityiskohdat eivät häiritse ajattelua.

Asiakaskäyttäytyminen, markkinat, tuotteet, kanavat, palvelut, kilpailu, ansaintamalli jne. – kaiken pitää olla kuvassa mukana, kun digitalisointi on työn alla, ja tietenkin nykyiset sähköiset palvelut myös. Uudistus on tehtävä kokonaisvaltaisesti ja läpikotaisin. Joku sen alallasi tekee jossain vaiheessa kuitenkin.

Pohjoismaissa ollaan julkisissa e-palveluissa siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Suomen verovirasto siirtyi e-palveluihin jo vuosia sitten, ja tuloverotus käsitelläänkin lähes kokonaan internetin ja automatisoitujen prosessien avulla. Jopa 4,8 miljoonan suomalaisen veronmaksajan verotukseen kuluukin tänä päivänä noin tuhat henkilötyövuotta, kun vuonna 1991 vastaava luku oli viisi tuhatta henkilötyövuotta. On tapahtunut siis merkittävä vähennys, mutta prosessi ei ole vieläkään riittävän tehokas.

Tällä hetkellä verovirasto suunnittelee siirtyvänsä reaaliaikaiseen veroprosessiin, jossa kaikki käsiteltäisiin taustalla pääasiassa ilman internet-lomakkeita. Näin päästään eroon inhimillisistä virheistä, ja verotuksesta tulee tarkempaa. Edellä mainitun lisäksi Viron sähköinen oleskelulupa on erinomainen esimerkki mullistavasta ajattelusta julkissektorilla. Fujitsu on ilolla mukana toteuttamassa tätä palvelua, jonka kautta voi hakea digitaalista oleskelulupaa – oikeastaan ”license to run business” – toiseen maahan ja tehdä (digitaalista) bisnestä uusilla tavoilla edes matkustamatta kyseiseen maahan.

Joku siis varmaankin kehittelee jo jossain robottia, joka saa digitaalisen oleskeluluvan ja josta tulee ensimmäinen digitaalinen Bitcoin-miljonääri, joka palkkaa tuhansia ohjelmistorobotiikalla toimivia digitaalisia työntekijöitä. Hyvä blogin aihe, mutta tuskin ihan heti todellisuutta. Jos haluat saada lisätietoa digitaalisesta uusiutumisesta ja organisaatiosi digitalisoinnista, suosittelen lukemaan muiden fujitsulaisten kirjoituksia.