TietosuojaselosteHenkilötietojen käsittely Fujitsussa

Fujitsu kunnioittaa sivustolla vierailevien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa ja on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämä tietosuojaseloste kuvaa ne menettelytavat, joita sovelletaan Fujitsun asiakkaistaan keräämiin henkilötietoihin.

Rekisterinpitäjä / henkilötietojen käsittelijä
Nimi: Fujitsu Finland Oy
Y-tunnus: 0815044-1
Osoite: Valimotie 16, 00380 HELSINKI
Puhelin: +358 (0) 29 302 302
Sähköposti: info @ fi.fujitsu.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Arja Puro
Yhteystiedot: Fujitsu Finland Oy, PL 100, 00012 Fujitsu
arja.puro (at) fi.fujitsu.com, p. +358 29 3021 713

Henkilötietorekisterit ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Fujitsu kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta yritys pystyy tarjoamaan tuotteitaan ja palvelujaan asiakkaille ja muille sidosryhmille. Henkilötietorekistereiden avulla Fujitsu tekee myös tuote- ja palvelukehitystä. Lisäksi henkilötietoja käytetään palautteen analysoinnissa ja sen avulla edistetään Fujitsun tuotteiden markkinointia. Fujitsu ei harjoita sähköistä suoramarkkinointia ilman markkinoinnin vastaanottajan suostumusta, joka on annettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• palvelun toteuttaminen
• asiakastapahtumien varmentaminen
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
• markkinointi
• viestintä ja asiakaslehden postitus
• analysointi ja tilastointi
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

Yllä mainittuja tehtäviä voi suorittaa rekisterinpitäjän lisäksi myös ulkopuolinen käsittelijä, kuten asiakaspalvelijoiden kouluttaja. Tällöin ulkopuolinen käsittelijä toimii henkilörekisterin käsittelyn toimeksisaajana ja rekisterinpitäjä huolehtii tietosuojan toteutumisesta myös hänen toiminnassaan. Ulkopuoliset käsittelijät sitoutuvat henkilötietojen osalta samanlaisiin salassapitovelvoitteisiin kuin rekisterinpitäjän omat työntekijät. Lisäksi tapahtumien yhteydessä annettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa tapahtumajärjestäjän yhteistyökumppaneille.

Rekisterien tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, ammatti ja äidinkieli
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
• mahdolliset luvat ja suostumukset
• mahdolliset tarjonnanestotiedot
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käsitellään alla kohdassa ”Evästeiden käyttö”.

Tietolähteet

Henkilötietoja saadaan Fujitsun yhteyshenkilöiltä, asiakkaalta itseltään puhelimitse tai sivuillamme olevien nettilomakkeiden kautta, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla Fujitsu voi lisäksi kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustojamme ja palveluitamme.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan Fujitsun sisäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin asiakkaalta saadun luvan mukaisesti. Fujitsu voi luovuttaa tietoja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille, sekä palveluntarjoajille ja kolmansille osapuolille silloin, kun nämä käsittelevät tietoja Fujitsun lukuun esimerkiksi palveluiden tai markkinoinnin toteuttamiseksi tai tietojen analysoimiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tiedosta ei tuoteta manuaalista aineistoa. Jos näin poikkeuksellisesti tehdään, tieto säilytetään Fujitsun toimipaikoissa suojatuissa tiloissa, johon kulkuoikeus on rajattu ainoastaan henkilökuntaan kuuluville.

Sähköinen aineisto

Asiakastietoja sisältävää järjestelmää ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa, onko omia tietoja tallennettu rekisteriin ja saada pyydettäessä tieto siitä, mitä tietoja rekisterissä on. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)fi.fujitsu.com.

Lisäksi jokaisella on oikeus vaatia Fujitsua oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen, oman henkilötiedon. Korjauspyynnön voi tehdä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)fi.fujitsu.com.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Jokaisella on oikeus kieltää Fujitsua lähettämästä suoramarkkinointimateriaalia ja lopettamaan omien tietojen käsittely suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Pyynnön voi tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)fi.fujitsu.com.

Evästeiden käyttö

Evästeet Fujitsun sivuilla

Fujitsun sivuilla käytetään evästeitä eli cookie-toimintoa. Evästeellä tarkoitetaan pientä, käyttäjän tietokoneelle lähetettävää ja siellä säilyvää tekstitiedostoa, jonka avulla internetsivut tunnistavat sivulla usein vierailevat kävijät.

Evästeiden tarkoituksena on auttaa Fujitsua parantamaan sivustojensa käytettävyyttä ja sisältöä. Evästeiden avulla Fujitsu pystyy tarjoamaan kävijöille kunkin tarpeita vastaavaa tietoa sekä palveluita ja kohdentamaan markkinointitoimenpiteitään. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Vierailemalla Fujitsun sivuilla, täyttämällä sivustolla olevia lomakkeita ja sallimalla käyttäjäasetuksilla evästeiden käytön, katsotaan käyttäjän hyväksyneen evästeiden käytön.

Evästeiden avulla Fujitsu voi kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
• käyttäjän ip-osoite
• käyttäjän sijainti paikkakunnan tarkkuudella
• sivustolla vierailun ajankohta
• vieraillut sivut ja niillä vietetty aika
• selaintyyppi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä
• minkä linkin (palvelin ja verkkotunnus) kautta käyttäjä on tullut sivustolle

Evästeistä kerättyä tietoa ei yhdistetä käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin ilman käyttäjän suostumusta. Siinä tapauksessa, että käyttäjä tunnistautuu sivustolla antamalla henkilötietoja sivustolla olevien lomakkeiden kautta tai vierailee sivustolla Fujitsun lähettämän sähköpostiviestin kautta, voidaan evästetiedot yhdistää käyttäjän henkilötietoihin.

Kolmansien osapuolien evästeet

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi, kun vierailet Fujitsun sivustolla.

Evästeiden käyttö kolmansien osapuolien sivuilla

Fujitsun sivustolla käytettävien evästeiden lisäksi Fujitsu hyödyntää evästeitä myös oman verkkomainontansa kohdentamiseen kolmansien osapuolten sivustoilla. Näissä tapauksissa Fujitsu toimii yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näin kerätyn tiedon avulla Fujitsun mainoksia kohdennetaan käyttäjille aiemman verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella, jotta Fujitsun mainokset tavoittavat ne, joita ne todennäköisesti kiinnostavat eniten.

Fujitsu ja sen yhteistyökumppanit voivat lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainokset ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

• tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa
• tieto siitä, onko mainos avattu

Evästeiden poistaminen käytöstä

Voit halutessasi kytkeä evästetoiminnon pois päältä, jos et halua Fujitsun saavan edellä mainittuja tietoja evästetoiminnon avulla. Joidenkin sivujen häiriöttömälle toimimiselle evästeet ovat kuitenkin tarpeellisia.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alla olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan. Voit estää kohdentamisen täällä: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

Lomaketiedot

Fujitsun sivuilla olevien lomakkeiden kautta kerättyjä henkilötietoja käytetään personoituun markkinointiin ja mainontaan. Täyttämällä tiedot annat Fujitsulle luvan lähettää markkinointiviestejä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Voit estää markkinointiviestin lähettämisen milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info(at)fi.fujitsu.com

Linkit

Sivustomme saattavat sisältää linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin verkkosivuihin. Fujitsu Finland ei vastaa näillä sivustoilla käytetyistä yksityisuudensuojakäytännöistä tai sisällöistä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Fujitsu pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta.

Rekisteriseloste: Markkinointirekisteri

Päivitetty 9.4.2018

+ There are no comments

Add yours