Uusiudu tai kuole

Uusiudu tai kuole


Minna-Lindholm_blogi_v2_240x240pxKolme neljästä toimitusjohtajasta uskoo, että digitaalisuus on liiketoimintaa eniten muuttava megatrendi. Tämä käy ilmi hiljattain tehdyssä PwC:n tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin liiketoimintanäkymiä eri toimialoilla.

Digitaalisuus on parhaimmillaan kyvykkyys ja mahdollistaja, ei irrallinen strategia tai tavoite. Sen avulla voi leikata kustannuksia tai hetkellisesti lisätä niitä osana liiketoiminnan kasvustrategiaa. Digitaalisaatio voi muovata tulevaisuutta, mullistaa yrityksen kyvykkyyksiä, luoda uutta kysyntää ja määrittää markkinaa. Sitä pitäisi aina tarkastella osana jokapäiväistä tekemistä ja osana yrityksen ydintä.

Tarkastele näitä tai putoat luuseriksi

Ekosysteemi, strategiset partnerit ja ekosysteemin mahdollistava infrastruktuuri

Uusien kumppanien avulla yritykset voivat päästä helposti uusille markkinoille, kasvattaa asiakaskuntaa, palvella laajemmalla portfoliolla. Yritysten kannattaa tarkastella kumppanuuksia myös uudesta näkökulmasta – uusien liiketoimintamallien tuojana, uusien asiakassegmenttien avaajina.

Strategiset kumppanuudet voivat ottaa täysin uudenlaisia ja jopa yllätyksellisiä muotoja yritysjärjestelyjen kautta. Digitaalinen transformaatio voikin olla monille yrityksille nopeasti saavutettavissa vaikkapa ketterän pilvikumppanin kanssa.

Mobiliteetti, langaton teknologia ja siihen liittyvät sovellukset

Gartnerin ennusteiden mukaan maailmassa on tämän vuoden loppuun mennessä 6,4 miljardia nettiin yhdistettyä laitetta – 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kuluttajistuminen näkyy parhaiten siinä, miten liikkumista, työtä, ostamista, hankintaa, logistiikka, valmistusta, palveluja ja liiketoimintaa ohjaa yksittäisten laitteiden syötteitä summaava yhtälö.

Tämä saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta parhaimmillaan se on näkymätöntä yksinkertaisuutta, osien loksahtamista paikoilleen. Dataan perustuvasta mobiliteetista tulee kokemuksellista, räätälöityä ja merkityksellistä, kun sitä rikastetaan suosituksiin perustuvalla analytiikalla, ennakoinnilla ja sensoreihin kytketyllä tiedolla. Tämä data synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia niille, jotka osaavat nähdä ja hyödyntää sen mahdollisuuden.

Internet

Netti tarjoaa tiedon valtaväylän, jossa äärettömät datavirrat vaeltavat määräämättömällä nopeudella ja alati kasvavalla kapasiteetilla. Internet luo uusia liiketoimintamalleja, käyttöön perustuvaa laskutusta, lähes loputtomiin skaalautuvaa pilveä, nopeutta, hybridiratkaisuja ja tekee uusien sovellusten kehittämisestä ja käyttöönotosta helppoa ja nopeaa.

Digitaalinen yhteiskunta

Ympäröivä globaali yhteiskunta on yhä luottavaisempi ja yhä riippuvaisempi digitaalisista, toisiinsakytketyistä ratkaisuista, laitteista ja verkoista jokapäiväisten asioiden hoitamisessa. Digitaalisen yhteiskunnan elvyttävä ensihoitaja tai verkkopanepidemian lääke voivat tulevaisuudessa olla pätkä binäärikoodia.