Inhimillisyys-insinööri saa paikan

Inhimillisyys-insinööri saa paikan


koskinen_heikki_a240x240Pääsin parisen viikkoa sitten tutustumaan vanhaan pohjalaiseen tilaan ja varsinkin sen päärakennukseen. Rakennusta on pidennetty aina uuden sukupolven tarpeiden mukaan.

Tästä syystä maalaistalot ovat usein pitkiä ja niistä voi jo ulkoapäin laskea, monelleko sukupolvelle talo on tarkoitettu.

Taloa halkoo sisällä käytävä, joka liittää kätevästi eri sukupolvet toisiinsa. Siinä hoituu niin lastenhoito kuin vanhuksistakin välittäminen saman katon alla. Lisäksi käytävä tarjoaa loistavan mahdollisuuden oppia eri asioita sujuvasti toisilta. Pienet sairastapauksetkin tulee hoidettua jonkun käytävän varrella asuvan toimesta. Apu on aina lähellä, inhimillinen ja toisen huomioon ottava, koska muuten ei homma toimi.

Pohjalaistalon keskikäytävää voisikin kutsua eräänlaiseksi ”palveluväyläksi”. Kontrolli ja palvelukehitys tapahtuvat yhteisessä ruoka- ja kahvipöydässä.

Mitenhän näitä hienoja asioita saadaan toteutettua uusissa digitaalisissa kotipalveluissa samalla kun valmistaudutaan suureen sote-uudistukseen?

Vaarana on, että monet markkinoille nyt tulevat tekniset ratkaisut jäävät etäisiksi ja ne mielletään ”ison veljen” tekniseksi kontrolliksi. Myös hoitolaitoksissa koekäytetyt robotit tuntuvat vain teknisiltä innovaatioilta, joista inhimillisyys on kaukana.

Yritykset tuottavat tällä hetkellä mitä erilaisimpia etätyökaluja ja antureita ihmisen hyvinvoinnin ja terveydentilan seuraamiseen. Niissä valitettavan usein unohtuvat nämä entisaikojen hyvät piirteet.

Ohjeilla ja säännöillä tarvittavaa muutosta ei saada aikaan ruohonjuuritasolla. Meidän kaikkien näitä asioita miettivien on syytä ottaa huomioon myös inhimilliset arkikokemukset. Ne pitää saada kytkettyä tuotekehitykseen ja erilaisiin teknisiin ratkaisuihin. Inhimillinen näkökulma ei saa olla erillään muusta tuotekehitystä vaan sen on oltava itsestään selvä ja kiinteä osa sitä.

Olisiko syytä tehdä opintomatka pohjalaiseen taloon ja oppia jotain?

Inhimillisyys-insinöörille on paikka auki!

  • Heikki Antero Koskinen toimii liiketoiminnan johtamis- ja kehittämistehtävissä julkishallinnon ja hyvinvointisektorin toimialoilla.