Puheohjaus suoltaa vastauksia apteekin hyllyltä

Puheohjaus suoltaa vastauksia apteekin hyllyltä


Kuin huomaamatta tiedon saanti ja kulutus ovat muuttumassa. Tiedonhaku ja sen jalostaminen tapahtuu tekoälyn avulla suurista tietomääristä. Puheohjaus yleistyy.

Olemme tottuneet käyttämään avainsanoja ja kysymyksiä tiedon haussa. Perinteisesti tämä on vaatinut kysymysten kirjoittamista näppäimistöltä, mutta monessa tilanteessa kirjoittaminen ei ole mahdollista, tarpeeksi nopeaa tai ei edes turvallista. Tämän takia jo monet sovellukset ovat ottaneet mukaan puheohjauksen.

Kysymys ei ole mistään uudesta asiasta. Moni saattaa muistaa, että jo 80-luvulla teknologianörtit esittelivät, kuinka laitteita tai valaistusta pystyi ohjaamaan äänellä käsiä taputtamalla tai viheltämällä. Kun äänentunnistus kehittyi, markkinoille tulivat ensimmäiset puheeseen perustuvat käyttökohteet, kuten Windows 98 ja Windows NT 4.0. Tuolloin puheentunnistus perustui vielä rajattuihin ja opetettaviin avainsanoihin. Vastaavasti koneen vastaukset olivat hyvin lyhyitä ja robottimaisia.

Nyt nämä ominaisuudet ovat laajentuneet ja hiipineet autoihin, puhelimiin ja muuallekin. Pieni Suomen kielialue on valitettavasti paitsiossa näiden hienouksien osalta, mutta monet valtakielet ovat jo hyvin pitkällä äänikäyttöliittymien soveltamisessa.

Kuluttajalaitteita tälle alueelle ovat jo tuoneet muun muassa Amazon Echo and Google Home sekä sovelluksia Applen Siri, Microsoftin Cortana ja Google Voice. Jo miljoonat ihmiset hakevat näiden sovellusten avulla päivittäin tietoa ja vastauksia kysymyksiin tai pyytävät laitteita suorittamaan tehtäviä.

Kehitystä on tukenut tietokoneiden sanavaraston kasvaminen ja semantiikan kehitys, jolloin puheesta on tullut joustavampi käyttöliittymä. Lisäksi puheentunnistus on parantunut ja jopa huonommalla artikuloinnilla saa oman viestinsä ymmärretyksi.

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, kun yllä mainitut asiat kytkeytyvät tekoälyyn ja -koneoppimiseen (AI, Machine Learning), suuriin tietomääriin (Big Data) ja analytiikkaan (Business Insight). Tällöin voimme botti-ohjelmien avulla hakea tietoa ja vastauksia entistä laajempiin ja kohdennettuihin kysymyksiin.

Kuva: Fujitsu Intelligent Dashboard

Kun tiedonhakua ja koneälyä sovelletaan organisaatioiden ja yritysten liiketoimintatietoon, tiedonsaanti helpottuu ja nopeutuu. Kun aikaisemmin olemme joutuneet kysymään tiedon palasia yksittäisiltä henkilöiltä soittamalla tai sähköpostilla ja kokoamaan tiedot yhteen, nyt botti tarjoilee meille koostettua tietoa. Lisäksi pystymme tarkentamaan tietoa yhteydenoton tai kokouksen aikana riippumatta yksittäisten kiireisten henkilöiden tavoitettavuudesta.

Tietenkään tämä ei vielä korvaa asiantuntijoiden kokemukseen perustuvaa tietoa, mutta kun kyseessä ovat yleisimmät ja toistuvat kysymykset, tiedon saanti nopeutuu ja asiantuntijoiden kuormitus keventyy.

Fujitsu Launches Diversity Communication Tool LiveTalk, with Multilingual Translation Functionality Using AI 

Live Talk Interview at CeBIT 2017 

Fujitsu Introduces ”LiveTalk,” a Participatory Communications Tool for the Hearing-Impaired 

Kuulovammaisia osallistava kommunikointiväline