Co-creating tuo raikkaan tuulahduksen projektityöhön

Co-creating tuo raikkaan tuulahduksen projektityöhön


Co-creating-mallissa osapuolet luovat yhdessä jotain uutta, parempaa ja mielellään ennenäkemätöntä. Omat Co-creating-hankkeeni ovat liittyneet toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoihin. Ne ovat yleensä perinteisesti johdettuja projekteja, jolloin raikas tuulahdus on erittäin tervetullut.

Ennen vanhaa jako osapuolten välillä oli selvä. Oli tilaaja ja toimittaja. Tilaaja määritteli mitä haluaa ja toimittaja toteutti määrittelyn mukaan. Tämä ajattelutapa synnytti kaksi erityyppistä ongelmaa.

Ensimmäinen on aika. Perinteisesti määrittelemme tarpeet hetkellä A, toteutamme hankkeen hetkellä B ja otamme ratkaisun käyttöön hetkellä C. Tähän liittyy erittäin suuri riski, jopa todennäköisyys, että A:n ja C:n välissä kuluu vuosia. Lopputulos on siis käyttöönottohetkellä pahimmillaan monta vuotta vanha tai itse ratkaisu kohdistuu parin vuoden takaisiin vaatimuksiin.

Toinen, vielä suurempi ongelma, on innovoinnin puute. Co-creating tarttuu nimenomaan tähän haasteeseen, koska se perustuu siihen, että kaikki osapuolet, tilaaja ja toimittajat, luovat yhdessä. Alussa määrittelemme vain suunnan ja maalialueen. Tekemisen aikana luomme ratkaisua yhdessä. Olennaista on, että emme missään vaiheessa miellä lopputulosta valmiiksi. Se on vain yhden hetken versio tai iteraatio, jota kehitämme jatkuvasti eteenpäin. Työkalut peilaavat koko ajan asiakkaan juuri sen hetken tilannetta.

Ketterät menetelmät rakentuvat tähän ratkaisukeskeiseen malliin mutta ne eivät itsessään luo innovointia. Ne ovat vain viitekehyksiä tai malleja. Niitä käyttämällä saavutetaan paremmat edellytykset, mutta Co-creating on niiden sisällä tapahtuva työ ja tapa, jolla se on organisoitu. Tarkemmin sanottuna se on täysin uusi tapa toimia. Kirjallinen vaatimusmäärittely on jatkossa kokemuksen kautta tapahtuvaa oppimista ja kehittämistä. Tekeminen muuttuu luomiseksi ja lopputulos on yhteinen matka kohti jatkuvasti parempaa.

Co-creatingin avulla käännämme perinteisen toimintatavan ylösalaisin. Aloitamme koulutuksella ja sallimme muutostoiveet läpi toteutusjakson. Kustannukset pidetään kurissa standardoidun kuormituksen kautta eli jokaisella on tietty määrä aikaa käytettävissä. Tämä johtaa tekijöiden kannalta suurimpaan muutokseen eli yksilön vastuun huomattavan kasvuun. Ylhäältä tiukasti johdettu hierarkkinen malli puretaan ja jokainen on itse vastuussa slopputuloksesta, aikataulusta ja kustannuksista. Tämä vaatii tekijöiltä uutta lähestymistapaa, mutta palkitsee toisaalta uudella tavalla. Lopputuloksessa näkyy oikeasti jokaisen kädenjälki ja toteutusryhmän ammattiylpeys.