Tekoäly antaa meille tilaa ja aikaa olla ihmisiä

Tekoäly antaa meille tilaa ja aikaa olla ihmisiä


Fujitsu World Tourilla oli tänä vuonna näkyvästi läsnä tulevaisuus ja erityisesti tulevaisuudenkuva tekoälyn ja teknologian huiman kehityksen sanelemana. Käytän tarkoituksella ilmaisua sanelemana, sillä keynote-puheenvuoroissa toistui teema, jonka mukaan teknologian kehityksestä on jo tullut pysäyttämätön voima, jonka vaikutuksilta emme voi välttyä.

Voimakkaimmin tulevaisuuttamme muokkaa datan eksponentiaalinen kasvu ja kykymme käsitellä dataa. Puhutaan teollisesta vallankumouksesta tai paradigman muutoksesta. Kyse ei ole enää siitä, tapahtuuko murros ja millä toimialoilla vaan ennemminkin siitä, että kaikki muuttuu. Muutokselle ominaiseen tapaan etenemme pienin askelin kunnes tapahtuu sysäys, joka aikaansaa harppauksen eteenpäin.

Iris.AI:n Maria Ritola avasi meille tätä tulevaisuutta. Dataa syntyy tällä hetkellä käsittämättömiä määriä. Joka päivä maailmassa julkaistaan yli kolme tuhatta tutkimuspaperia, yli 63 tuhatta kirjaa ja kaksi miljoonaa uutisartikkelia. Tästä massasta keskivertoa enemmän lukeva ihminen ehtii elämänsä aikana lukea ehkä pari tuhatta kirjaa. Jos siis verrataan koneen muistia ihmiseen, ei jää epäselväksi kumman laskentateho voittaa.

Tekoäly hämmentää tällä hetkellä ja ihan syystä, sillä aikaisemmin kuvittelemamme rajat ovat osoittautuneet todellakin vain kuvitelluiksi. Monella tapaa joudumme miettimään tekemisemme ja roolimme uudelleen. Robotit korvaavat suuren osan työstä, joka tällä hetkellä tehdään rutiininomaisesti ja manuaalisesti. Tekoälyn mahdollisuudet ovat jo lähitulevaisuudessa uskomattomat, kun saamme valjastettua laajat datavarastot yli toimialojen tieteentekemisen avuksi. Esimerkiksi lääketiede lähtee etenemään ihan uudella tavalla. Siinä missä koneet auttavat vähentämään kuormitusta ja tuovat uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia dataan, meille jää edelleen päätöksenteon vastuu. Toisaalta tulevaisuudessa meillä on myös vastuu opettaa koneita.

Tekoälyn on tarkoitus auttaa ja vapauttaa ihmisiltä aikaa siihen, missä olemme vielä toistaiseksi koneita edellä. Tulevaisuudessa ihmisyys korostuu. Kun teknologian jatkuva kehitys kytkee meidät osaksi teknologiaa ja rutiinitöiden tekeminen vähenee, meille jää enemmän aikaa tehdä sitä, missä olemme ylivertaisia. Olemaan ihmisiä. Sosiaalisia, vuorovaikutteisia, empaattisia, luovia, mielikuvituksellisia persoonia, jotka luovat merkityksellisiä kohtaamisia.

Teknologia kytkeytyy työhömme ja arkeemme ihan uusilla tavoilla. Ainoasta rajallisesta resurssistamme, ajasta, onkin tullut tavoitelluin ja kilpailluin asia. Erilaiset laitteet ja sovellukset piipittävät, vilkuttavat, värisevät ja vaativat jatkuvaa huomiotamme. Elämme keskellä informaatiokaaosta. Käytämme jo huomattavan osan ajastamme siihen, että yritämme suodattaa informaatiotulvasta relevanteimman tiedon. Myös tässä tekoäly kasvattaa jatkuvasti rooliaan. Eri sovellukset käyttävät jo nyt algoritmeja, jotka tunnistavat käyttäytymistämme ja tarjoavat meille historiadatan perusteella omien mieltymystemme mukaista uutta informaatiota.

Amber Case, ihmisen ja koneiden välistä vuorovaikutusta tutkiva kyborgiantropologi, muistuttikin meitä siitä, että teknologia ei ole itseisarvo. Sen olemassaolon tarkoitus on yksinomaan helpottaa ihmisten elämää ja arkea. Onkin ihan perusteltua kyseenalaistaa se, että onko ihan kaiken pakko kytkeytyä verkkoon ja onko teknologian pakko muistuttaa olemassaolostaan jatkuvasti erilaisin hälytyksin ja merkkiäänin. Parasta teknologiaa onkin taustalla hiljaa vaikuttava näkymätön teknologia.

Voisimmeko siis luoda teknologiaa vain aidoista ja tarpeellisista lähtökohdista, joissa erityisen suuri painoarvo olisi palvelumuotoilulla ja käyttäjäkokemuksella? Tämä tarkoittaa tulevaisuuden luomista yhdessä. Sitä, että kun lähdemme ratkomaan teknologian ongelmia ja kysymyksiä, kokoamme yhteen kaikki ne osapuolet, joita tuotettava palvelu tai ratkaisu koskettaa. Asetetaan keskelle se, mikä merkitsee. Ihminen tekee ihmiselle.

Jos haluat nähdä vilauksen tulevaisuudesta ja kurkistaa tekoälyn ihmeelliseen maailmaan, sekä Amber Casen että Maria Ritolan keynote-puheenvuorot voi katsoa Fujitsun youtube kanavalla.