Dataöljy vaatii jalostamista

Dataöljy vaatii jalostamista


Data on uusi öljy. Tämä mielenkiintoinen sanonta on siellä täällä tullut vastaan jo useamman vuoden ajan. Öljy on tuonut vaurautta niille onnellisille maille, joiden maaperään tai merenpohjaan sitä on varastoitunut. Mutta öljy pitää jalostaa, jotta siitä saadaan käyttökelpoista polttoainetta eri tarkoituksiin.

Tietoa on nykyään kaikkialla, mutta sitäkin pitää jalostaa, jotta syntyy arvokasta tietämystä.

Esimerkiksi terveydenhuollon organisaatioilla on huima määrä erilaisia järjestelmiä, jotka sisältävät valtavasti tietoa kaikista meistä. Miten järjestelmissä olevaa tietoa voisi jalostaa niin, että siitä olisi hyötyä potilaiden hoidossa?

Minulla oli ilo vierailla Madridissa San Carloksen sairaalassa ja tavata sen johtaja, tohtori Julio Mayol Martinez. Hän kuvaili sairaalan haasteita näin: ”Meillä on valtavasti tietoa, mutta on vaikea koota yhteen tietoja, jotka todella auttavat meitä parantamaan tarjoamamme hoidon laatua.”

Fujitsu vastasi haasteeseen ja lähdimme sairaalan kanssa yhteiselle matkalle. Tavoitteena oli kehittää mielenterveyspotilaiden hoidon tukemiseen työkalu, joka analysoi ja visualisoi tietoja useista sairaalan omista sekä myös ulkopuolisista tietolähteistä. Lääkärille koostetaan potilaan hoidon kannalta olennaisiin seikkoihin keskittyvä yhteenveto. Tällöin lääkärit saavat tietoonsa kaikki potilaaseen liittyvät terveysriskit ja voivat valita sopivimmat hoitomuodot. Yhteenveto on aiemmin laadittu käsin ja sen toteutukseen on mennyt helposti tuntikausia aikaa.

Uusi järjestelmä tuottaa muutamassa sekunnissa päätöksenteon tueksi tarvittavan materiaalin. Yhteenvetotietojen nopea saanti on mullistanut sairaalan kliinisen päätöksentekoprosessin. Lääkärin työstä on vapautunut aikaa potilaiden kohtaamisiin ja lääkärit ovat huomattavasti aiempaa paremmin valmistautuneita niihin.

Ratkaisun kehitys jatkuu. Seuraavassa vaiheessa ennustavien analyysimallien luominen antaa ihmisille mahdollisuuden ottaa paljon aktiivisempi rooli oman terveytensä vaalimisessa. Lääkärit toimivat asiantuntevina neuvonantajina, jotka tarjoavat ohjausta.

Meillä ja muualla terveydenhuollon suurin haaste on kustannusten kasvun hillitseminen, kun väestö ikääntyy. Hyödyntämällä tiedon jalostamisen mahdollisuuksia voidaan kehittää terveydenhuollon kustannustehokkuutta ja samalla parantaa laatua.