Suomi teki sen 2025 – tarua vai totta?

Suomi teki sen 2025 – tarua vai totta?


”Suomi räväytti tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin!” ”Turha sääntely ja byrokratia jäivät historiaan!”

”Suomen ketterä uudistuminen perustui luottamukseen, vuorovaikutukseen ja johtamiskulttuuriin, jossa rohkaistiin kokeiluihin!”

Eikö tämä näy sinulle arjessa kansalaisena tai työntekijänä? Ei välttämättä vielä, sillä näin on tavoitteena uutisoida vuonna 2025 – ainakin jos nykyisen hallitusohjelman tavoitteet toteutuvat!

Suomi tunnustetaan maailmalla jo nyt monen digitalisoitumista mittaavan tilaston kärkimaaksi, mutta monet virastot ja yritykset toimivat edelleen kovin perinteisin metodein. Erot organisaatioiden ja yhteisöjen kyvykkyydessä uusiutua vaihtelevat merkittävästi. Mikkelin digiloikka viritti jo viitisen kymmentä kaupungin prosessia päästä päähän täysin paperittomiksi. Toisaalla sähköinen asiointi tarkoittaa usein yhä paperilomakkeiden tulostelua, kynällä täyttelyä ja skannaamista sähköiseksi – jotta lomake voidaan prosessin seuraavassa vaiheessa jälleen tulostaa merkintöjen täydentämiseksi ja uudelleen skannaamiseksi.

Yritysmaailma ei ole poikkeus. Fujitsun teettämässä globaalissa yritysjohtajille tehdyssä kyselytutkimuksessa 75 prosenttia yritysjohtajista arvioi liiketoimintansa muuttuvan perustavalla tavalla tulevien viiden vuoden kuluessa.

Digitalisaatio ja uusien teknologioiden mahdollistamat liiketoimintamallit haastavat totutut kaavat. Kirjailija ja yrittäjä Tony Seba osoittaa keynote-puheenvuorossaan, että tästä tulee totta ennakoituakin vauhdikkaammin – vieläpä varsin perinteisinä pidetyillä toimialoilla kuten auto- ja energiateollisuudessa.

Toimintaympäristömme muuttuu siis varmasti. Organisaatioissa onkin syytä pohtia miten suhtaudumme muutokseen, millaisen tietoisen roolin organisaatio voi ottaa ja miten muutosta johdetaan. Jokainen meistä voi myös kansalaisena tai työntekijänä tehdä omia valintoja. Oletko sinä rohkea suunnannäyttäjä, maltillinen seuraaja vai periaatteellinen mielensäpahoittaja?

Digitalisaatiosta on puhuttu todella paljon verrattuna siihen, millaisilla käytännön toimenpiteillä oikeasti pystytään maksimoimaan digiteknologioiden arvoa. Fujitsu kuvaa julkaisemassaan palvelu- ja teknologiavisiossa suhtautumistaan tulevaisuuteen ja muutokseen. Visionamme on rakentaa ihmiskeskeistä ja älykästä yhteiskuntaa, jossa meidän kaikkien on hyvä elää. Tänä vuonna teemana ovat ihmiskeskeiset innovaatiot, joita rakennetaan digitaalisen co-creationin hengessä eli yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Fujitsu uskoo, että digitaalisesta kehittämisestä tulee uusi musta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuuden työssä menestyvät ne, jotka osaavat tai oppivat hyödyntämään tekoälypohjaista teknologiaa. Näin tekoälyn analyyttinen voima täydentää ihmisten luovuutta. Tulevaisuudessa älykkäät tekoälyjärjestelmät luovat tietoa big datasta, ja itsenäiset robotit hoitavat toistuvat, arkiset tehtävät. Digitaalitekniikka lisää ihmisten mahdollisuuksia inhimilliseen luovuuteen ja vuorovaikutukseen, mikä mahdollistaa innovaatiot ja tuottavuuden. Digimurroksen myötä jokainen yritys on pian teknologiayritys. Fujitsu uskoo, että tulevaisuuden menestyvät yritykset suunnittelevat liiketoimintomallejaan digitaalitekniikan kolmen muutosvoiman ympärille:

  •  Yhdistettävyys – kaikki sisäiset järjestelmät integroidaan tietoturvallisesti ulkoisten kumppaneiden ja sidosryhmien järjestelmiin
  • Älykkyys – näkemykset rakennetaan valtavista tietomääristä tekoälyä opettamalla
  • Ihmiset – aitoja asiakaspalvelijoita, jotka ymmärtävät toisten tarpeita ja tarjoavat personoituja asiakaskokemuksia

Digital Co-creation yhdistää nuo kolme osatekijää. Se siis yhdistää liiketoimintaosaamisen digitaaliseen teknologiaan mahdollistaen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille yhteisten innovatiivisten ja yksilölliset tarpeet täyttävien tuotteiden ja palveluiden rakentamisen.

Tämä teknologian ja digitaalisen yhteistuotannon edistäminen synnyttää älykkäitä yrityksiä ja organisaatioita, jotka voivat muodostaa yhteisiä arvoverkkoja, digitaalisia areenoita, jotka murtavat perinteisiä rajoja ja tarjoavat integroituja asiakaspalveluja.

Ykkösasiana on, että ihmiset ovat kaiken tekemisen keskiössä. Tekoälyn analyyttinen muskeli ja ihmisten luovuus täydentävät toisiaan. Fujitsu kehittääkin AI-teknologiaa yksinomaan ihmisten voimaannuttamiseksi.

Nyt on aika jalkauttaa digivisioita ja toteuttaa digitaalista liiketoiminta-arkkitehtuuria kaikilla viidellä tasolla – asiakkaat, ekosysteemi, työvoima, prosessit ja itse teknologia. Hallituksemmekaan visio ei toteudu näpertelemällä, vaan sen toteutuminen vaatii uusien toimintamallien sekä teknologian ottamista käyttöön. Se teknologia on jo olemassa.