Joko olet kokeillut johtamisen Mighty Eaglea?

Joko olet kokeillut johtamisen Mighty Eaglea?


Olen viime aikoina pohtinut toistuvasti hyvän johtamisen tunnuspiirteitä. Liekö taustalla järjestämämme Lean-aamupäivät, joissa olemme jakaneet kokemuksia johtamisperiaatteistamme ja yrityskulttuurimme peruspilareista asiakkaidemme johdolle.

Johtamista pidetään erityiskykynä, joka kuuluu erilaisissa esimiesrooleissa työskenteleville henkilöille. Johtamistehtävät eivät välttämättä sovi kaikille, mutta uskon siihen, että kuka tahansa voi kehittyä hyväksi johtajaksi. Johtamistaitoja voi hyödyntää halutessaan niin työssä kuin sen ulkopuolellakin.

Oivalsin eräänä viikonloppuna lasteni katsoessa Angry Birds -piirrossarjaa, että erinomaisen johtamistavan tunnuspiirteitä voi nousta esiin yllättävilläkin tavoilla. Ei ehkä olekaan sattuma, että tästä jälkeläisiään suojelevasta ja ilkeitä possuja vastaan taistelevasta lintuyhteisöstä on vuosien mittaan tullut äärimmäisen suosittu. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ja eri kulttuureista ovat koukuttuneet pelaamaan tätä varsin yksinkertaista mobiilipeliä, ostamaan siivettömiä lintuaiheisia oheistuotteita ja vielä raahautumaan elokuvateattereihinkin!

Olisiko tästä menestystarinasta lainattavissa ideoita omaan johtamistyöhöni. Mitä jos yksikköni ihmiset kokisivat vastaavaa innostusta tehtäväänsä kuin tuo punaista lintua ritsalla lennättävä pelaaja?

Tämän ajatuksen myötä syntyi oma johtamistapani Mighty Eagle:

1. Osoita tarkoitus

Lintuyhteisölle kysymys on elämästä ja kuolemasta: tulevaisuus on suuressa vaarassa munia vaanivien häikäilemättömien possujen edessä.

Jokainen meistä haluaa olla osa jotain itseään suurempaa. Työntekijän sitoutuminen nousee eri tasolle, kun hän ymmärtää tavoiteltavan vision ja vaihtoehtoisen kohtalon. Tällöin omalle roolille ja tehtävälle muodostuu merkitys.

Fujitsun visio on ihmislähtöinen älykäs yhteiskunta, jossa tieto- ja viestintätekniikka palvelee ihmisten tarpeita, ratkoo yhteiskunnallisia ja ympäristöhaasteita sekä mahdollistaa ihmiskunnan hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa. Fujitsun lähestymistapa vision saavuttamiseksi on hyvin asiakaslähtöinen pohjautuen yhteiseen innovointiin, co-creationiin.

2. Kerro tarina

Lintujen taistelu possuja vastaan on ennen kaikkea mieleenpainuva tarina, jossa pelaajan sympatia on vahvasti lintujen puolella kekseliäitä, mutta kieroja, possuja vastaan. Pelin edetessä pelaaja kohtaa erilaisia maailmoja ja haasteita. Tapahtumat jäävät mieleen, koska pelaaja kokee hahmoja ohjatessaan olevansa vahvasti osa tarinaa.

Tarinat vetoavat voimakkaasti kuulijan tunteisiin ja tekevät viestin vastaanottamisesta helpompaa. Viestijän näkökulmasta tarinan käyttäminen on kuin troijalaisen hevosen ujuttaminen kuulijan mieleen.

Fujitsussa visuaalinen johtaminen on keino kertoa tarinoita. Tarinat ovat oiva tapa viestiä myös palveluista ja niiden hyödyistä asiakkaille ymmärrettävällä tavalla. Tästä hyvä esimerkki on video CaseM-asianhallinnan ratkaisusta:

3. Näytä suunta ja osatavoitteet

Lintujen haastava matka kulkee eri teemoihin jakautuvien tehtävien läpi. Pelaajalla on tarkka käsitys etenemisestään polulla. Hän tietää myös kulloisenkin teeman jäljellä olevien tehtävien määrän, vaikka niiden sisältö olisikin vielä osin epäselvä.

Yrityksen suunnan ja osatavoitteiden ymmärtäminen on työntekijälle tärkeää, jotta hän pystyy sitoutumaan omaan tehtäväänsä. Motivaatiota vaalivat tehtävät, joiden vaikeusaste kehittyy sopivassa suhteessa omaan taitotasoon nähden. Kokonaisuudesta viestimisen tärkeys korostuu erityisesti monimutkaisten tehtävien ratkaisussa. On tärkeää myös juhlistaa niin pikavoittoja kuin suurempiakin onnistumisia.

Fujitsulle tärkeitä tavoitteita ovat Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen tukeminen ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen. Haluamme olla suomalaisten kumppani huomisen hyvinvoinnissa. Kriittiset menestystekijät ovat vahva paikallinen toimialatuntemus, pitkäjänteinen yhteistyö kansallisten, julkisten ja yksityisten terveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä mittava globaali tutkimus ja tuotekehitys muun muassa IoT- ja tekoälyratkaisuissa.

4. Pelaa vahvuuksilla ja anna tilaa

Angry Birds -pelaaja kohtaa haasteita, joihin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Useimmiten paras tulos syntyy lintujen erilaisia ominaisuuksia hyödyntämällä. Pelaajalla on myös mahdollisuus yrityksen ja erehdyksen kautta kokeilla erilaisia keinoja saavuttaakseen parhaan mahdollisen tuloksen.

Tiimien toiminta on tehokkainta ja tuottavinta, kun kaikki työskentelevät yhdessä erityyppisiä vahvuuksiaan hyödyntäen ja toisiinsa luottaen. Tällöin tekeminen tuntuu vaivattomalta ja päästään luovuutta ruokkivaan flow-tilaan. Tiimin tietää toimivaksi, kun sen ”ideanikkari” pyytää oma-aloitteisesti kollegaansa arvioimaan ehdotuksensa elinvoimaisuutta.

Fujitsun johtamisfilosofiassa esimiesten tehtävä on ennen kaikkea toimia tiimin jäsenten tukena ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteena on toimia asiakkaan eduksi saumattomasti yhtenä joukkueena kapulaa tiputtamatta.

5. Anna palautetta

Pelaaja saa kunkin suorittamansa tehtävän päätteeksi välittömän palautteen onnistumisestaan. Ruudulle piirtyvät tähdet määrittelevät yksiselitteisesti kuinka hyvin possujen lahtaus onnistui. Pelaaja saa lisää mielihyvää, kun hän voi seurata pisteiden kertymistä taistelussa säästyneistä linnuista.

Liian vähäinen palautteenanto on useimpien organisaatioiden helmasynti. Vuosittain järjestettävät kehityskeskustelut eivät millään pysty vastaamaan nykyiseen työnteon rytmiin, saati muutokseen. Aidon palautteen antaminen vaatii esimieheltä hyvää itsetuntoa, tilannetajua ja ennen kaikkea läsnäoloa. Itsestään selvää ei välttämättä ole myöskään millaisessa muodossa työntekijä palautteen odottaa saavansa – jollekin se voi tuntua jopa kiusalliselta esimiehen hyvästä tarkoituksesta huolimatta.

Fujitsussa suorituksia arvioidaan jatkuvan palautteen kautta. Yhä useampi esimies ja työntekijä kohtaavat 1:1-tapaamisissa, jossa ovat käytössä valmentavan johtamisen keinot. Tällöin työntekijä ja hänen onnistumisensa ovat keskiössä. Kahdenkeskisissä tapaamissa arvioidaan yhteisesti onko työntekijä saavuttanut tavoitteensa. Tarkastelu tapahtuu ennen kaikkea työntekijää kuunnellen, haastaen ja sparraten.

Hyvää johtamistapaa tukevia ideoita voi siis tunnistaa yllättävistä paikoista ja erityyppisiä menestystarinoita tutkiskellen. Johtaminen kun ei ole rakettitiedettä, vaan maalaisjärkeä oikein ja johdonmukaisesti annosteltuna.

Millaisiin johtamisen parhaisiin käytäntöihin sinä olet törmännyt odottamattomalla tavalla?