Pilven reunalla

Pilven reunalla


Pilvipalvelut kasvavat ja kehittyvät yhä älykkäimmiksi ja sovelluskohteet monipuolistuvat. Samalla pilven reunoille muodostuu sumua.

Palvelut kehittyvät kovalla vauhdilla ja ”älykkäät pilvet” (”Intelligent Cloud”) on esimerkiksi Microsoftin keskeinen viesti markkinoille. Tämä tarkoittaa monesti esimerkiksi tekoälyn, kuten analytiikan, koneoppimisen ja kognitiivisten palvelujen, hyödyntämistä ja soveltamista erilaisissa käyttökohteissa. Pilvipalveluiden luonteen mukaisesti nämä palvelut ovat tarpeen mukaan käytettävissä ja laajennettavissa jopa suurta laskentatehoa vaativiin ympäristöihin.

Palveluiden soveltaminen ja saatava hyöty tapahtuvat pilven reunalla, eli lähellä varsinaista käyttökohdetta joka saattaa olla hyvin toiminta- tai aikakriittinen. Tämä johtaa tarpeeseen laajentaa analysointia, päätöksentekoa ja laskentatehoa lähemmäksi käyttökohdetta.

Tästä älykkäästä pilven reunasta Microsoft käyttää termiä ”Intelligent Edge”, joka kääntyy huonosti suomeksi mutta voisi olla esimerkiksi älykäs ulkoreuna. Termi kuvaa kaikkia laitteita jotka laajentavat pilven lähemmäksi sovelluskohdetta. Pilven reunalla laitteiden kirjo on laaja: aina IoT-sovelluksista, virtuaalisen-, lisätyn- tai tehostetun todellisuuden laitteista, pilveä laajentaviin loppukäyttäjän tai palvelinkeskuksen laitteisiin.

Aika-, paikka- ja tapahtumariippuvuuden takia paikallinen päätöksenteko on monesti ensisijaisen tärkeää. Lisäksi tarvitaan tietoa lähiympäristössä tapahtuvasta muusta toiminnasta ja lähistöllä olevista muista laitteista, esimerkkinä itseohjautuvista autoista, roboteista tai muista teollisuusautomaatiosovelluksista.

Tämän vuoksi älykkäiden laitteiden välille on alkanut muodostua sumua (”fog, fogging”). Näin ollen laitteet ja sovellukset eivät enää keskustele pelkästään pilvipalveluiden välityksellä vaan verkosto ja kommunikointi laajentuvat myös laitteiden väliseksi.

Tämä kehitys lisää palveluiden ja palvelukumppaneiden välisen kommunikoinnin, verkostoitumisen ja koordinoinnin tarvetta, joka tunnetaan myös palveluintegrointina tai orkestrointina.
Joku saattaisi huomata tässä kehityksessä jopa analogiaa aikaisempaan tietotekniseen kehitykseen, kuten murrokseen keskitetyistä suurkoneista aina client-server- ja työasemaverkkoarkkitehtuuriin.