IoT luo uutta liiketoimintaa – jos sitä käytetään oikein

IoT luo uutta liiketoimintaa – jos sitä käytetään oikein


Esineiden internet (Internet of Things eli IoT) on täällä ja se vaikuttaa digitaalisen yhteiskunnan kehitykseen monin eri tavoin. IoT on jo niin olennainen osa arkeamme, että sen läsnäoloa ei aina edes huomata. Yksi tunnetuimmista IoT-sovelluksista on etäluettava sähkömittari, joka lähettää tiedon kulutuksesta suoraan sähköyhtiöön. IoT-laitteita ovat kaikki laitteet, jotka ovat yhteydessä internetiin ja, joita voidaan etäisesti hallita.

Esineiden internetin avulla ja sen kautta kerätään valtavasti dataa, mutta usein sitä ei osata hyödyntää eikä  lunastaa optimaalisella tavalla.

Todellisia hyötyjä saavutetaan, kun kerättyä tietoa osataan soveltaa omaan liiketoimintaan. Datan järkevällä ja suunnitelmallisella käytöllä voidaan tehostaa liiketoimintaa, luoda täysin uutta liiketoimintaa tai poistaa yrityksen tyhjäkäyntiä.

Esineiden internetissä ei ole mitään ihmeellistä tai uutta. Sitä on kehitetty ja hyödynnetty jo vuosikymmeniä. Esineiden internet yhdistetään usein sensoreihin, jotka mittaavat tiettyjä arvoja, mutta siinä on kyse huomattavasti suuremmasta asiasta.

”Mikäli yritys todella haluaa saada IoT-hankkeesta hyötyjä liiketoiminnalleen, sen pitää valita kumppani, joka ymmärtää liiketoiminnan ytimen.”

IoT-hankkeita käynnistetään usein ilman selkeitä tavoitteita tai ymmärrystä sen mahdollistamista uusista tavoista toimia. IoT-hankkeet ovat usein irrallisia ja yrityksen liiketoiminnasta erillään pidettäviä koeluontoisia projekteja. Mikäli yritys todella haluaa saada IoT-hankkeesta hyötyjä liiketoiminnalleen, sen kannattaa valita kumppani, joka ymmärtää liiketoiminnan ytimen sekä IoT:n tarjoamat kehittämismahdollisuudet.

On turha miettiä tekniikkaa, jolla hankkeet on tarkoitus toteuttaa, jos yrityksellä ei ole näkemystä omasta liiketoiminnastaan ja siitä, miten sitä tulisi kehittää.

Mutta jotkut yritykset tekevät jo IoT:illa tulosta. Ne yritykset ymmärtävät esineiden internetin mahdollisuudet ja ovat kiinnittäneet resurssejaan siihen suunnitelmallisesti. Usein ne ovat tehneet IoT-hankkeita kumppanin kanssa, joka ymmärtää niiden yritystoimintaa.

Fujitsun integroi IoT-ratkaisut asiakkaan nykyisiin liiketoimintajärjestelmiin. Fujitsulta kumppaniyritys saa aina käyttöönsä globaalin organisaation osaamisen, resurssit ja palvelukehityksen.

Entä mitä IoT voi tulevaisuudessa tarjota? Se voi auttaa asioiden yksinkertaistamisessa, jolloin ylimääräinen puurtaminen ja esimerkiksi aikaa syövä lomakkeiden täyttö voi jäädä historiaan.

Otetaan esimerkiksi matkalaskut. Miksi kuluttaa kallisarvoista aikaa lomakkeiden täyttämiseen, kun IoT mahdollistaa sen, että auto kysyisi käynnistyksen yhteydessä, onko kyse työ- vai vapaa-ajan ajosta ja ilmoittaisi ajetut kilometrit suoraan työpaikan matkalaskujärjestelmään?

IoT voi muuttaa monta asiaa entistä helpommaksi, jos sille vain annetaan mahdollisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet osataan hyödyntää.

Lisätietoja esineiden internetin hyödyistä ja tulevaisuuden verkoista saat osallistumalla Tulevaisuuden verkot -webinaariimme 20.3.2018 klo 9–9.45. Tervetuloa mukaan!