Digiä kaupan arvoketjuun – mutta mistä osaajat?

Digiä kaupan arvoketjuun – mutta mistä osaajat?


Jokin aika sitten lueskelin Fujitsun PACT-tutkimusta, joka tarkasteli erityisesti innovaatioiden esteitä digitalisoituvassa maailmassa. Yksi yritysten kovimmista haasteista on, miten luoda uutta ja tuoda uusia innovaatioita asiakkaiden ulottuville.

Noin joka viidennellä tutkimukseen vastanneista yrityksestä oli takanaan epäonnistuneita digitalisaatiohankkeita. Niiden kustannukset nousivat useisiin satoihin tuhansiin euroihin.

Esimerkiksi kaupan alalla ei ole mikään ihme, että uusien teknologioiden kanssa ollaan varovaisia. Monet teknologiahankkeet nimittäin liittyvät suoraan prosesseihin, joissa on yrityksen kassavirta mukana.

Tutkimuksen mukaan etenkin kaupan alan yritykset kuitenkin luottavat siihen, että tulevaisuudessa digitalisaatiohankkeet tuovat monenlaisia hyötyjä.

Muutama viikko takaperin Fujitsu tiedotti uudesta IoT-alustasta nimeltä SMAVIA. Se auttaa ja tehostaa kaupan ja logistiikan toimintaa tekoälyn avulla. SMAVIAn kaltaiset teknologiat auttavat kaupan toimijoita luomaan uusia palveluita ja innovaatioita. Pitää vain olla rohkeutta toteuttaa niitä ja mahdollisuus muuntautua olosuhteiden muuttuessa. Perinteiset kaupat seuraavat nyt esimerkiksi Amazonia hyvin tarkasti nähdäkseen, miten Amazon GO -kauppa menestyy. Mielenkiintoista on myös nähdä mahdollisia lukuja tuon uuden konseptin ympäriltä.

Digihankkeita uhkaa osaajapula

Kaupan alalla kisa on kovaa ja yritysten osaajapula näyttää nousevan ratkaisevaksi tekijäksi. Selvityksen mukaan alan yritykset pitivät juuri henkilöstön digitaitojen puutetta nykyhetken ongelmana. Fokus on siirtynyt pitkälti teknologioiden käyttöönottoon, mutta teknologioiden hyödyntämiseen liiketoiminnan tukena vaaditaan lisää digiosaamista. Eikä ihme.

Kun muutoksen tahti näyttää aina vaan kiihtyvän, teknologioiden omaksuminen yrityksissä ja sitä kautta niiden hyödyntäminen asiakkaiden keskuudessa on haastavaa. Osaamisen lisäksi vaaditaan myös taitoa luoda uusilla teknologioilla helppoja palveluja asiakkaille. Varsinkin pitkät arvoketjut kaipaavat vahvaa tukea uusilta teknologioilta, kumppaneilta ja ketjun eri osilta.

Uskon, että kuluttajia pystytään palvelemaan tehokkaimmin, kun tieto ja sidosryhmät yhdistyvät tekoälyyn. Juuri tähän Fujitsun uudet teknologia-alustat luovat mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Kaupan alan edustajat kertoivat vastauksissaan, että tekoälyn hyödyntäminen on yksi heidän suurista huolenaiheistaan. Kolme neljästä vastaajasta kaipaa paljon tukea siihen, miten pitkiä arvoketjuja voitaisiin kehittää ja tehostaa.

Miten tämä sitten toteutetaan?

Ensiksi on tuotava tekoälyalusta erilaisten tietojen, järjestelmien, esineiden ja sensoreiden väliin. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Mukaan tarvitaan hyviä verkostoja hyödyntämään ja syöttämään oikeaa ja relevanttia tietoa ekosysteemiin, joka mahdollisesti alkaa rakentua alustan tuntumaan.

Jos ajatusta viedään vielä pitemmälle, niin luultavasti tämän myötä kaupan toimijoilla on tulevaisuudessa kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on yrittää hallita koko ekosysteemiä ja tietomassaa alusta loppuun sekä vaatia kaikkia sidosryhmiä ja toimittajia sitoutumaan siihen.

Toinen vaihtoehto on ottaa koko arvoketju omiin käsiin. Tämä voi toimia joillakin erikoistavarakaupan toimijoilla, kuten esimerkiksi tällä hetkellä vaateketju Zarassa. Sielläkin varmasti joudutaan laajentamaan liiketoimintafilosofiaa sitä mukaa kun tieto ja tekoäly muuttavat markkinoita.

Uusi, tehokas ekosysteemi

Vastaus kuitenkin löytynee siten, että kaupan alan toimijat solmivat omien sidosryhmien, kumppaneiden ja mahdollisten uusien toimijoiden välille toimivan verkoston, josta syntyy uusi tehokas ekosysteemi. Kun osapuolet täydentävät toinen toisiaan, vapaasti liikkuva tieto lauttaa kaikkia osapuolia ja kehitystyö on tehokasta.

Mielenkiintoinen ja myös varsin odotettu tulos PACT-tutkimuksessa oli se, että digitalisaation suurin muutosvoima tulee yritysten omilta asiakkailta. Me kuluttajat vaadimme uusia ja parempia palveluja ja asiointiratkaisuja. Ja miksipä ei, koska elämme mukana muutoksessa, emmekä halua pudota kelkasta.

Kuka kaupan toimijoista lopulta ”voittaa” onkin toinen juttu, mutta innovaatiot, uudet teknologiat ja verkostot ovat varmasti yksi menestyksen mahdollistajista. Tämä vaatii osaamista, jota ei välttämättä ole vielä edes olemassa. Osaamista täytyykin kasvattaa ja ammattilaisten pitää myös päivittää asenteita taitojen lisäksi. Varsinkin tekoäly voi olla väline, jolla oppiminen ja uusien asioiden omaksuminen tulee helpommaksi.

Ehkä tulevaisuudessa ratkaisevinta ei olekaan enää osaaminen vaan oppimiskyky.