Kuka rohkaisisi sotesta huolestunutta kansalaista?

Kuka rohkaisisi sotesta huolestunutta kansalaista?


Päätin jo, että sotesta en bloggaa, mutta muutin mieleni. Syynä olivat yksinäisten vanhusten kohtalot sekä keskustelut terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Terveydenhuollon prosessit on mietittävä uudelleen ihmiskeskeisesti ja sama tietenkin tulee tehdä myös sosiaalipuolella: Suomalaisen terveydenhoidon toimintamalli pitää kääntää ylösalaisin – ammattikeskeisestä asiakaskeskeiseksi. Asiakas- tai potilaskeskeisessä mallissa tieto kulkee aina ja kaikkialla henkilön mukana.

Potilasturvallisuus paranee jo paljon, kun prosessit digitalisoidaan ja asiakkaan keskeiset tiedot kootaan yhteen ymmärrettävään näkymään. Mutta ellei olennaista tietoa kirjata, sitä ei voida myöskään jakaa. Muutokseen tulee lähteä prosessien kautta ja asiaa on käsiteltävä asiakkaan tai potilaan näkökulmasta. Sairaanhoitajat, lähihoitajat ja fysioterapeutit – ja  kaikki muut potilaan hoitoon osallistuvat ammattiryhmät – ovat enemmän läsnä potilaan kanssa kuin lääkärit, joten on hyvin tärkeää saada lisää heidän tietämystään kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

Suurin huolenaiheeni on kuitenkin tiedonkulku eri toimintojen välillä yli organisaatiorajojen. Jokainen tiedonpuutteesta aiheutunut hoitamaton sairaus tai vanhuksen hoidon laiminlyönti on liikaa.

Tämän lisäksi ennaltaehkäisevän hoidon ja siihen kohdistuvien panostusten täytyy kasvaa rajusti, etenkin kun tulevaisuudessa vastuu siirtyy kunnille.

Yhteenlaskettuna kaikki ylläoleva vaatii aitoa muutosta. On tehtävä merkittäviä uudistuksia, jotta terveydenhuoltoa voidaan parantaa hoitohenkilökunnan arjen, kuntien, maakuntien ja koko valtakunnan tasolla.

Yhdestä näkökulmasta muutos on helppo ratkaista, heittämällä pallo yhteiskunnalta yksilölle. Ehkä paras ja helpoimmin toteutettava sote-ratkaisu koko Suomelle olisi se, että itse kukin meistä motivoituisi liikkumaan ja ehkäisemään sairauksia omilla valinnoillaan. Joten tehdään jotain sotea odotellessa: tartutaan haasteeseen!