Mitä ihmettä − operatiivinen ERP ei menekään pilveen

Mitä ihmettä − operatiivinen ERP ei menekään pilveen


Analytiikkayhtiö Gartnerin tuoreessa julkaisussa ennustetaan, että vuoteen 2020 mennessä vain 5 prosenttia yrityksistä on ottanut käyttöön pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän. Mitä ihmettä, eikö maailma olekaan menossa tähän suuntaan kiihtyvällä vauhdilla?

Itse asiassa tuo juikaisu käsittelee tuotekeskeisiä (product-centric) yrityksiä, kuten valmistavaa teollisuutta. Lisäksi Gartner jaottelee toiminnanohjauskokonaisuuden hallinnolliseen (administrative) ja operatiiviseen (operational) osaan ja ennustus koskee nimenomaan operatiivista toiminnanohjausta, johon kuuluvat muiden muassa kysynnän ja materiaalitarpeen suunnittelu, tuotannonsuunnittelu, suorat hankinnat ja logistiikka.

Mistä tämä johtuu? Onko operatiivinen ERP (Enterprise Resource Planning) niin kytköksissä tuotannonohjauksen järjestelmiin, että pilviratkaisujen ominaisuudet eivät vielä ole riittävän kattavat? Onko nykyisissä ”perinteisissä” ERPeissä niin paljon kilpailuetua tuottavia räätälöintejä, että niistä luopuminen kertaheitolla ei yksinkertaisesti ole mahdollista?

Pilviratkaisuihin siirtyminen antaa mahdollisuuden tehdä iso digiloikka nopeasti. Pelkkä pilvi-ERPin käyttöönotto ei kuitenkaan tarkoita liiketoiminnan digitalisaatiota, vaan asiaa on mietittävä laajemmin ja pidemmällä tähtäimellä. Millä alueilla vakiotoiminnallisuus on riittävän hyvää ja miten erottautua kilpailijoista?

Jatkossa ei ole enää kyse siitä, mitä toiminnanohjausjärjestelmä kattaa vaan siitä, millaisen digitaalisen ytimen se tarjoaa muille sovelluksille. Pilvipohjaisilla ratkaisuilla on hyvät valmiudet tähän rooliin, mutta ne eivät ole ainoa vaihtoehto. Olennaisempaa on, miten kokonaisuus joustaa liiketoiminnan muuttuvissa tarpeissa. Avoimet rajapinnat, digitaalisten alustojen hyödyntäminen, omien kilpailuetua tuottavien ratkaisujen ”virkkaaminen” ytimen ulkopuolella ovat esimerkkejä ominaisuuksista, joita modernilta toiminnanohjausjärjestelmältä edellytetään.

Seuraavan sukupolven ERP-ratkaisu on sisällöltään erilainen ja asemoituu järjestelmäkarttaan eri tavalla kuin nykyinen. Erilaiset hybridi-arkkitehtuurit ovat jo nyt arkipäivää monessa yrityksessä, mutta operatiivisen toiminnanohjauksen uusimista hidastavat jo aiemmin mainitsemani nykyratkaisuun toteutetut kriittiset räätälöinnit ja integraatiot. Jo nyt on kuitenkin mahdollista tehdä ratkaisuja, jotka tasoittavat tietä ERPin uudelle roolille ja mahdollistavat aidon digitalisaation. Lue lisää aiheesta ja asiakkaidemme kokemuksista täältä.

  • Pekka Korsoff työskentelee Fujitsun Enterprise Applications -yksikössä ratkaisuarkkitehtinä. Uransa aikana hän on toiminut tietohallinnon johtotehtävissä globaalissa yrityksessä sekä ratkaisu- ja palvelukehityksen arkkitehtinä toimittajan roolissa.