Kuusi keinoa, joilla vältät pilven yllättävät kustannukset

Kuusi keinoa, joilla vältät pilven yllättävät kustannukset


Yritykset ovat siirtyneet viime vuosina kovaa vauhtia pilvipalveluiden käyttäjiksi. Pilvipalveluihin siirtyminen tarkoittaa datan, sovellusten ja jopa infrastruktuurin siirtämistä palvelimilta ja konesaleista virtuaaliseen resurssipooliin, joka tarjoaa skaalautuvaa laskenta-, tallennus- ja verkkopalvelua yrityksen tarpeen mukaan.

Hyvin toteutettuna tämä tuo yrityksille merkittäviä hyötyjä, koska pilvipalveluiden avulla yritykset pystyvät vastaamaan nopeasti markkinoiden muutoksiin ja uudistumaan ja skaalautumaan hallitusti.

Kustannukset voivat yllättää

Muutosta ei kannata siltikään tehdä sokeasti, vaan tämäkin kehitysaskel on otettava harkitusti sekä suunnitelmallisesti. Pilvi voi nimittäin luoda tilanteen, jossa kustannukset karkaavat hallitsemattomasti käsistä.

Pilvipalvelut tulevat helposti odotettua kalliimmaksi, jos pilveen siirrytään legacy-ajattelulla eli siirretään vanhat järjestelmät pilveen sellaisinaan. Kustannukset tällaisesta siirtymästä voivat olla moninkertaiset odotettuihin hyötyihin verrattuna.

Pilven kustannusten kasaantuminen johtuu yleensä useasta tekijästä, jolloin pienistä puroista kehittyy suuria kuohuja. Perinteisesti it-palveluiden pystytys on ollut niin työlästä, että palveluiden sammuttamista on vältetty. Mahdollisimman pitkä ”uptime” on ollut hyvin tehdyn työn merkki, vaikka palvelun käynnissä ololle ei käyttöön liittyviä syitä olisikaan. Ja kun kapasiteetti on ollut sidottu kuukausipohjaisiin maksuihin, ei sammuttamiselle ole ollut kannustinta. Modernien pilvipalveluiden edullisuus perustuu kuitenkin kuukausimaksujen sijaan käyttöpohjaisuuteen ja käytön optimointiin, ei suinkaan alhaisiin yksikköhintoihin.

Muista hyvät tavat

Mikä siis avuksi, jos pilven kustannukset vyöryvät kohti taloushallintoa? Kun pilvipalveluiden veloitus perustuu käyttöön, jokainen käytetty tunti, giga tai transaktio maksaa erikseen. Silloin kotona opitut hyvät tavat vievät pitkälle kustannusten hallinnassa. Muistetaan siis sulkea hana hampaiden pesun ajaksi ja sammuttaa valot vessasta, kun sieltä poistutaan. Vastaavilla perusperiaatteilla toimii myös pilvi.

Kustannusten kurissa pitämiseen on myös useita lähestymistapoja. Nämä viisi asiaa ovat sellaisia, jotka jokainen voi omassa pilvipalvelun käytössään ottaa huomioon ja samalla pienentää pilvipalveluiden kustannuksia.

  1. Seuraa kustannuksia ja niiden kehittymistä tarkoin. Ota kustannusten raportointi ja seuranta osaksi viikkopalavereita.
  2. Luo devaamista ja testausta varten ympäristö, joka siivotaan aina automaattisesti päivän päätteeksi.
  3. Muista asettaa järjestelmään hälytykset, jotka varoittavat päälle jääneistä resursseista.
  4. Aseta projektikohtaiset “budjetit” ja hälytykset ylityksestä ennusteen pohjalta.
  5. Kirjoita infra koodilla, jotta saat luotua hetkessä tyhjästä uutta, eikä uudelleen rakentamisen työläys estä palvelun sammuttamista.

Kuudes ja kenties tärkein asia, joka pitää pilvipalvelun kustannukset kurissa, on hyvät yhteistyökumppanit. Pilvessä moni asia muuttuu ja kustannusten arvioiminen voi olla haastavaa monimutkaisten hinnoittelumallien vuoksi. Sen vuoksi luotettava ja asiantunteva kumppani on pilvipalveluiden käyttöönotossa ja optimoinnissa erityisen tärkeää.

Fujitsun Hybrid IT -palvelut ovat auttaneet asiakkaitaan käyttämään pilvipalveluita mahdollisimman vaivattomasti jo vuosia. Fujitsu rakentaa yhdessä asiakkaidensa kanssa ratkaisuja Microsoftin Azure -pilvipalveluun sekä auttaa hallitsemaan ja valvomaan niitä.

Katso video Azuren hyödyistä