Atshii, flunssa iski − onko parempi mennä töihin diginä kuin ei lainkaan?

Atshii, flunssa iski − onko parempi mennä töihin diginä kuin ei lainkaan?


Kehittämispäällikkö Kimmo Vänni Tampereen Ammattikorkeakoulusta (TAMK) väitteli toissa viikolla Tampereen yliopistossa mielenkiintoisesta aiheesta, sairausläsnäolosta eli presenteismistä (Presenteeism among an Industrial Population 2018). Kannattaa muuten tutustua!

Mikä ihmeen presenteismi? Työterveyshuolto on pitkään keskittynyt henkilöstön sairauspoissaoloihin eikä niinkään läsnäoloon. Väistökirjassaan Vänni kuvaa termin merkitystä näin:

”Alun perin presenteismi on tarkoittanut työntekijän sairausläsnäoloa työpaikalla ja alentunutta kapasiteettiä suoriutua työtehtävistään. Presenteismi-käsite on kuitenkin muotoutunut vuosien aikana ja nykyään presenteismin syinä on myös muita tekijöitä kuin työntekijän terveydentila, kuten työpaikan toimintatavat ja psykososiaaliset tekijät.”

Väitöskirja pisti pohtimaan: Miten fiksusti me huolehdimme omasta läsnäolostamme digitaalisessa maailmassa?

Jotkut vääntäytyvät flunssaisina työpaikalle ja altistavat näin koko avokonttorin samalle pöpölle. Kun tauti sitten pahenee ja pakottaa lopulta lepäämään, moni jatkaa vaakatasossakin viestittelyä osallistumalla puhelinkokouksiin tai ainakin naputtelemalla sähköposteja. Tässä kohtaa päivän rutiineista huolehtiminen aiheuttaa kuitenkin helposti lisää sairauspäiviä. Yhden sairauspäivän hinta vaihtelee 250−480 euroon eri lähteiden mukaan.

Aiheutammeko siis itse sairastamiseen liittyviä lisäkustannuksia? Kun emme huolehdi terveydestämme lepäämällä ja hoitamalla pois esimerkiksi alkavan flunssan, seurauksena onkin pitkittynyt sairastaminen, jolloin olemme olevinamme työssä mutta emme ole tehokkaita.

Oletko korvaamaton?

Kun kerran digitaalinen läsnäolo mahdollistaa sen, että pystymme hoitamaan tärkeimmät asiat mistä tahansa ja milloin tahansa, vastuu elämän rauhoittamisesta ja omasta toipumisesta siirtyy meille itsellemme. Jokaisen kannattaisi muistaa näitä päätöksiä tehdessään, että työelämässä meistä kukaan ei ole korvaamaton.

Vielä mielenkiintoisemmaksi presenteismin tekee sen laajempi merkitys työyhteisöissä – siihen kietoutuvat toimintatavat, yrityskulttuuri sekä psykososiaaliset tekijät. Meistä jokainen on varmasti joskus istunut tehottomassa palaverissa, joka ei nyt vaan kovin paljon kiinnosta, mutta josta ei kehtaa olla poissakaan. Jos taas itse on riippuvainen toisten työpanoksesta, ymmärtää hyvin, miltä muista tuntuu odottaa oman työsuorituksemme valmistumista.

Vireystila tietysti vaihtelee päivittäin, mutta presenteismiä esiintyi hätkähdyttävät 48 prosenttia väitöskirjan tutkimuskohteena olevissa yrityksissä. Näissä siis vähintään joka toinen työntekijä on jollakin tavalla kohdannut presenteismiä. Loistava ja kunnioitettu työterveyspsykologien ammattikunta osaisi kertoa tästä aiheesta lisää.

Kimmo Vännin mukaan sairauspoissaoloista johtuva tuottavuuden menetys (5.0 %) oli suurempi kuin presenteismista johtuva tuottavuuden menetys (3.7 %) tutkituissa yrityksissä. Tutkimus myös osoitti, että tuottavuuden menetyksen vuotuiset kustannukset ovat huomattavan suuret suhteutettuina yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin.

Presenteismillä on siis merkittävä kansantaloudellinen merkitys. Tekemättömän työn aiheuttamat kustannukset olivat Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan noin 4,3 miljardia euroa viime vuonna. Summa koostuu valtaosin sairauspoissaoloista. Presenteismin aiheuttamat kustannukset ovat arvioilta 2,5–3,0 miljardia euroa. Isoja lukuja, joihin jokainen meistä voi kuitenkin omalta pieneltä osaltaan vaikuttaa.

Pidä huolta itsestäsi!

Nyt kun sote-uudistus on liikahtamassa eteenpäin, mietityttää edelleen, miten pystymme ehkäisemään sairauspoissaoloja. Meillä jokaisella on vastuu omasta terveydestämme − tekemällä fiksuja henkilökohtaisia valintoja parannamme myös kansataloutta.

Todellinen digitaalinen maailma vielä odottaa tulemistaan, ja me haparoimme ensi askeleitamme siellä. Suosittelen näiden askelten ottamista reippaasti ja rehdisti. Yrityskulttuurin tulisi kannustaa henkilöstöä pitämään huolta itsestään ja sairastamaan silloin, kun pöpö tai muu työkykyyn vaikuttava vaiva iskee.