Co-creation auttaa hahmottamaan teknologian mahdollisuudet myös julkishallinnossa

Co-creation auttaa hahmottamaan teknologian mahdollisuudet myös julkishallinnossa


Kuuntelin äskettäin Aalto-yliopiston professorin Matti Pohjolan esityksen aiheesta ”Julkinen sektori talouskasvun ja hyvinvoinnin lähteenä”. Matti toi piristystä säätilaltaan ankeaan syksyyn muistuttamalla, että YK:n vuonna 2018 toteuttaman World Happiness -tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä elämäänsä. Norja on tilastossa toisena ja Ruotsi vasta sijalla yhdeksän. Tilaston häntäpäässä olivat esimerkiksi Burundi ja Nigeria.

Tutkimuksen mukaan tyytyväisyys korreloi vahvasti siihen, millainen tulotaso maassa on ja miten tasaisesti se on jakautunut. Eli edelleenkin voi sanoa, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Elintasomme on jatkuvasti parantunut talouskasvun myötä.

Onnellisuuden yllä on kuitenkin varjoja. Työikäinen väestö vähenee sekä väestön ikääntymisestä aiheutuva huoltosuhde heikkenee. Työn tuottavuus on ollut Suomen talouskasvun perusta, mutta viime vuosina tuottavuuden kasvu on pysähtynyt.

Pohjolan mukaan työn tuottavuudesta 67 prosenttia on syntynyt investoimalla teknologiaan eli uusiin ideoihin, 30 prosenttia koulutuksesta ja 3 prosenttia kiinteästä pääomasta.

Teknologia kehittyy jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla, mutta miksi emme pysty ideoimaan, miten kehitystä hyödynnetään uusien toimintamallien ja ratkaisujen kehittämiseksi. Yksi syy voisi olla, että teknologian osaajat ja asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäjät eivät parhaalla tavalla kohtaa. Erityisesti tämä koskee julkista sektoria. Julkinen hankintamalli ohjaa siihen, että asiakkaat yleensä määrittelevät ratkaisut ensin itse ja sitten antavat määrittelyn mukaiset toiveet tietotekniikkataloille toteutettaviksi. Aina ei osata ottaa huomioon teknologian kehityksen mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia, vaan kehitetään asioita ”vanhaan” malliin.

Tästä syystä kaipaan kehittämiseen aitoa vuoropuhelua jo heti alusta saakka. Yhdessä tekeminen, co-creation on Fujitsun tapa varmistaa, että insinöörit ja liiketoiminnan kehittäjät kohtaavat ja toimintaa kehitettäessä osataan tähystää myös tulevaisuuden mahdollisuudet.

Tasavallan presidenttimme Sauli Niinistön iskulause vuoden 2006 presidentinvaaleissa oli ”Vastakkainasettelun aika on ohi”. Hän taisi kyllä viitata työn ja pääoman sekä työntekijöiden ja työnantajien vastakkainasetteluun. Mutta mielestäni iskulausetta voidaan soveltaa myös it-toimittajien ja julkisen sektorin asiakkaiden väliseen vuoropuheluun.

Meidän on kehitettävä toimintaa yhdessä, jotta tuottavuus saadaan taas kasvuun.