Ihminen vie, tekoäly vikisee

Ihminen vie, tekoäly vikisee


Tekoäly nostaa ihmisten kekseliäisyyden lentoon

Luovuus ja etenkin organisaatioissa olevan inhimillisen luovuuden hyödyntäminen ovat yritysjohtajien mielestä menestyksen avaimia. Tämä tuli selvästi ilmi Fujitsun taannoin teettämästä tutkimuksesta.

Luovuus ei kuitenkaan tässä yhteydessä merkitse palkittuja markkinointikampanjoita tai uusia vau-tuotteita. Kyse on siitä, miten koko organisaation työntekijät ajattelevat ja toimivat – tuotantolinjalta asiakaspalveluun, tuotekehityksestä johtajiin.

Jos jokainen organisaation jäsen saa mahdollisuuksia vaikuttaa ja tilaisuuksia luoda uutta yhdessä muiden – kollegoiden tai sidosryhmien edustajien – kanssa, vasta sitten hän pystyy parhaimpaansa.

Monet organisaatiot yrittävätkin harjoittaa luovuutta, mutta usein kohderyhmä on pieni ja toteutus heikosti valmisteltu – yksittäinen post-it-sulkeinen ei kanna pitkälle. Hyvin valmisteltu kertaharjoitus voi tuottaa tuloksiakin, mutta rajallisesti. Jotta koko organisaation ihmisten kekseliäisyyden saa lentoon ja yhteisen luomisen kukoistamaan, toimintatavat on myllättävä uusiksi. Co-creation vaatii vanhoista ajatusmalleista luopumista.

Näin ajateltuna luovuus ei kuitenkaan ole mitään ihmeellistä, vaan entistä tuloksekkaampaa vuorovaikutusta. Se on meidän jokaisen ulottuvilla, eikä vain kapean luovimman joukon vastuulla ja työlistalla.

Tutkimuksen mukaan etenkin Suomessa ja Ruotsissa työntekijöiden menestystä pidetään keskimääräistä tärkeämpänä tekijänä organisaation menestykselle. On häkellyttävää, että on edelleen organisaatioita, joissa työntekijöiden viihtyvyyden parantamisen vaikutuksia kokonaisuuteen ei osata tai haluta nähdä.

Meidän maailmankolkassamme sen sijaan luotetaan tekoälyn mahdollisuuksiin palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä keskimääräistä vähemmän. Otaksun, että tekoälyn mahdollisuudet on kyllä oivallettu, mutta kehittämisprosessi tulkitaan liian kapeasti.

Väitän, että tekoälyllä on oma selvä tehtävänsä ihmisten luovuuden tukena.

Tekoälyn avulla voidaan hoitaa monia tehtäviä ja vapauttaa ihmiset miettimään, miten voimme rakentaa yhä parempaa maailmaa meille kaikille, ja miten pääsemme lähemmäksi ihannetilaa. Kun kehitysprosessi etenee hahmottelusta kokeiluvaiheeseen, tekoäly on erittäin tehokas väline selvittämään erilaisten prosessien ja mallien vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Kauhukuvat tekoälyn alistamista ihmisistä ovat tavallaan perusteltuja – ihmiset pelkäävät ihan hyvästä syystä edelleen myös tulta ja sähköä. Niiden tapaan myös tekoäly antaa mahdollisuuden käyttää aikaa ja resursseja mielekkäisiin, ihmisen luovuutta vaativiin tehtäviin. Tulevaisuudessakin ihmiset vievät ja tekoäly vikisee!