Oma konesali, ulkoistus, pilvi – vai tarvitaanko niitä kaikkia?

Oma konesali, ulkoistus, pilvi – vai tarvitaanko niitä kaikkia?


Vielä hetki sitten jokaisella suurella yrityksellä oli käytössään konesaleja, joissa palvelimet, sovellukset ja järjestelmät jauhoivat elintärkeää bisnesdataa. Nyt pilviympäristöihin siirrytään vauhdilla ja omissa tiloissa hyrräävät konesalit ovat jäämässä sivurooliin.

Olen työssäni saanut usein todistaa, että ulkoistusaste ja pilvipalveluiden käyttö suomalaisissa yrityksissä on Euroopan huippua. Myös tilastot todistavat tätä, sillä muun muassa Tilastokeskuksen tutkimusten mukaan lähes 90 prosenttia yli sata henkeä työllistävistä suomalaisyrityksistä käyttää ainakin yhtä pilvipalvelua ja niistä suuri osa suunnittelee myös käytön laajentamista.

Julkisten pilvien laajat ja erittäin nopeasti kehittyvät palvelut, joustavuus sekä globaali saatavuus ovat tärkeitä rakennuspalikoita yritysten ict:n modernisointi- ja digitalisointihankkeissa. Pilvi ensin -strategia, jossa palvelut yritetään ensin sovittaa pilveen, on enemmän sääntö kuin poikkeus useissa suurissa organisaatioissa.

Moni pilveen siirtyneistä yrityksistä on jo joutunut huomaamaan, että myös pilvipalvelun vaihtaminen toiseen on melkein yhtä raskas prosessi, kuin ulkoistuspalvelun toimittajan vaihtaminen toiseen. Samoin vaatimukset tietoturvan ja datan sijainnin ja hallinnan osalta kasvavat jatkuvasti, niin lainsäädännön kuin organisaatioiden omien vaatimustenmukaisuusmääräysten kannalta.

Nämä haasteet ovat kokemukseni mukaan lisänneet suunnitelmia ainakin osittaisesta insourcingista eli yritykset haluavat palauttaa it:n ytimen omaan hallintaan ja siten paremmin kontrolloida mitä palveluita ja dataa sijoitetaan joustavasti mihinkin pilveen tai palveluun.

Hybrid IT -tarjontamme vastaa juuri näihin tarpeisiin. Se nopeuttaa, helpottaa ja turvaa uudenlaiseen Hybrid IT -ympäristöön siirtymisen. Me autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan Hybrid IT -ratkaisun oli kyse sitten pilvipalveluiden käytön laajentamisesta tai kokonaan uuden ja tämän päivän vaatimuksiin soveltuvan ict-arkkitehtuurin luomisesta.

Palvelumme selvittää missä mitäkin järjestelmää on optimaalista ajaa, miten olemassa olevia on-premise ympäristöjä tulisi kehittää sekä miten mahdollisesti käynnistää nopeasti ja tehokkaasti uusia yksityisen tai julkisen pilven ympäristöjä sekä miten hallita tätä kokonaisuutta.

Merkittävässä roolissa jokaisessa Hybrid IT -transformaatiossa on yhteistyö. Teemme yhteistyötä suurimpien pilvi- ja teknologiatarjoajien kanssa, jotta voimme tarjota asiakkaille juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa palvelua. Tämä tarkoittaa, että voimme ajaa Microsoftin Azure Cloud palvelusta tuttuja palveluita paikallisesti Fujitsun omalla PRIMEFLEX for MS Azure Stack alustalla konesaleissamme Suomessa tai toimittaa koko järjestelmän asiakkaan valitsemaan konesaliin.

AWS julkisen pilven käyttäjille rakennamme paikallisen pilven täysiverisellä PRIMEFLEX for VMware Cloud Foundation ratkaisulla, joka on todellinen avaimet käteen Software Defined Datacenter -ratkaisu. Nämä ratkaisut ovat esikonfiguroituja ja testattuja, joten Hybrid IT -ympäristön käyttöönotto onnistuu päivissä kuukausien sijaan.

Tätäkin yhteistyötä tärkeämpää on jokaisessa Hybrid IT -transformaatiossa tehtävä yhteistyö asiakkaan kanssa. Me haluamme rakentaa, testata, ottaa käyttöön ja skaalata it-ympäristöjä sekä sovelluksia nopeasti, turvallisesti sekä vaivattomasti ja mahdollistaen asiakkaille täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Entä mikä on se it:n Graalin malja, joka ratkaisee kaikki asiakkaan ongelmat? Jo otsikossa pohdin, onko it-infrastruktuurit parasta säilyttää omissa konesaleissa, ulkoistaa, siirtää pilveen vai kenties käyttää kaikkia niistä?

Väitän, ettei mikään näistä vaihtoehdoista yksinään ole se oikea vastaus. Paras ratkaisu on näiden osien yhdistelmä ja aina yrityksen tarpeisiin räätälöitynä.
Sitä tarkoittaa Hybrid IT ja sen aika on nyt.