Peitätkö sinäkin suuren säheltämisen agile-kuorrutteella?

Peitätkö sinäkin suuren säheltämisen agile-kuorrutteella?


Jos on sattunut viimeisen parin vuoden aikana olemaan hereillä edes yhdessä palaverissa, jossa käsitellään käynnistyviä it-hankkeita, termit kuten agile ja ketteryys, devops, co-creation ja digitaalinen transformaatio ovat tulleet tutuiksi.

Usein tarina kulkee siten, että nämä termit pitää asemoida organisaation kaiken toiminnan ytimeen. Tällä tavalla organisaatio pystyy hyödyntämään digitalisaation luomat uudet mahdollisuudet ennen kilpailijoita.

Viesti on todella vahva: Ketterät toimintamallit parantavat reagointinopeutta ja asiakaskeskeisyyttä sekä vähentävät byrokraattisuutta ja turhaa hierarkiaa. Co-creation varmistaa, että lopputulosta rakennetaan tiiviissä yhteistyössä organisaation ja sen kumppaneiden kanssa – eikä pelkästään tekijöiden olettamien prioriteettien mukaan. Digitaalinen transformaatio on puolestaan laaja kehys muutoshankkeille ja -ohjelmille, joilla tavoitellaan toiminnan ja prosessien merkittävää uudistamista sekä nykyisten digitaalisten mahdollisuuksien – kuten koneoppimisen – täysimittaista hyödyntämistä.

Tämän viestin ansiosta Suomessakin on käynnistetty valtava määrä proof-of-concept-työtä, pilottihankkeita ja innovaatioryhmiä. Näin on saatu aikaan mielenkiintoinen ensimmäinen tuote eli MVP (minimum viable product) tai innostunut pilottiryhmä, mutta tämän jälkeen eteneminen ja toiminnan skaalaaminen koko organisaation laajuiseksi on muuttunut vaikeaksi.

Projektikeskeisyydestä tuotekeskeisyyteen

Liian vähälle huomiolle on jäänyt meneillään olevan muutoksen suuri suunta innovaatioryhmien, scrumien, devopsien ja ekosysteemien ulkopuolella.

Todellinen iso muutos johtaa yritykset ja julkishallinnon organisaatiot projektikeskeisyydestä tuotekeskeisyyteen. Tässä tuote pitää ymmärtää pelkkää fyysistä tuotetta laajemmin asiaksi – myös palvelutuotteeksi – jota yritys tai organisaatio myy ja toimittaa asiakkailleen.

Mik Kerstenin viime syksyn DevOps Enterprise Summit -konferenssissa kertoman tarinan mukaan Nokia oli käyttänyt merkittävästi voimavarojaan scrum-tiimien kouluttamiseen ja ketteryyden varmistamiseen jo vuonna 2009. Ongelma ei kuitenkaan ollut Nokian ketterien kehitystiimien lukumäärä vaan se, kuinka näiden pelkkien tuotekehitysryhmien sijaan koko organisaatio asemoidaan uusien palveluiden ja tuotteiden ympärille.

Nyt nähtävä muutos tuotekeskeiseen toimintamalliin on huomattavan vaikea kaikille suurille organisaatioille, joiden toiminta on pohjautunut projektien ja niiden ympärille rakentuvien projektisalkkujen hallintaan.

Jo pelkästään siirtymä projektien rahoittamisesta tuotteiden rahoittamiseen vaatii perinteiseen budjetointiin ja business case -laskelmiin tottuneilta ihmisiltä loikan täysin uudelle tasolle. Vaadittava erilaisten työryhmien yhteensovittaminen ja näiden leirien kulttuurinmuutos eivät tee haasteesta yhtään helpompaa.

Yksittäinen projekti ei muuta koko organisaatiota

It-yksiköissä tuotekeskeisyyden hyödyt kiistetään enää harvoin. Tutkimusyhtiö Gartnerin alkuvuodesta julkaiseman CIO Survey -kyselytutkimuksen mukaan 16 prosenttia vastaajaorganisaatioista Pohjoismaissa on jo toteuttanut tuotekeskeisen toimintamallin it-yksikössään ja vain 17 prosenttia pitää sitä kokonaan tarpeettomana omaan it-yksikköönsä tulevina vuosina.

Samalla tuotekeskeinen toimintatapa vie yhä suuremman siivun tehtävästä työstä. Gartnerin viime vuonna toteuttaman toisen selvityksen mukaan it-johto arvioi noin viidenneksen oman organisaationsa työstä perustuneen tuotekeskeisyyteen (product-centric model) vuonna 2016. Vuonna 2018 tämän työn osuus oli arvioiden mukaan kaksinkertaistunut keskimäärin 40 prosenttiin ja seuraavien neljän vuoden aikana tuotekeskeisen työn uskotaan kaksinkertaistuvan keskimäärin noin 80 prosenttiin tehtävästä työstä.

Syyt nopealle tuotekeskeisyyden kasvulle on helppo nähdä. Yksittäiset digitalisaatioprojektit eivät riitä uudistamaan yritystä tai organisaatiota asiakkaiden vaatimusten mukaisesti, vaikka ne etenisivät hyvinkin ketterästi. Tähän uudistumiseen vaaditaan syvempi muutos organisaation tavassa toimia ja investoida. Samalla markkinoille on päästävä uusilla tai päivitetyillä tuotteilla ja palveluilla yhä nopeammin, mikä vaatii sitä, että ihmiset tuotannosta ja tuotekehityksestä juristeihin, markkinointiin ja myyntiin auttavat tuotteen ja palvelun jatkuvan kilpailukyvyn parantamisessa. Suurin osa pienistä yrityksistä osaa tämän tietysti luonnostaan.

Kun siis seuraavan kerran olet hereillä palaverissa, jossa puhutaan agile-menetelmien avulla tuotettavasta uudesta poc-hankkeesta, muista, ettei pelkkä scrum-tiimin innokas säheltäminen ratkaise vanhakantaisen ison organisaation uudistumishaastetta.