Yhdeksän digitaalista toivetta uudelle hallitukselle

Yhdeksän digitaalista toivetta uudelle hallitukselle


Saimme todistaa viime sunnuntaina parlamentarismin juhlaa. Suomalainen edustuksellinen demokratia valitsi 200 uutta ja vanhaa kansanedustajaa tekemään viisaita päätöksiä seuraavan nelivuotiskauden aikana. Keskeinen pohjapaperi nelivuotiskauden työlle on hallitusohjelma, jolla on merkitystä myös Fujitsun kaltaisille ict-palvelutoimittajille.

Olen omassa työssäni jo useamman kerran jännityksellä odottanut uutta hallitusohjelmaa. Se on aina sisältänyt linjauksia ja päätöksiä, joilla on vaikutusta hallinnon muutokseen ja ict:n rooliin muutoksen osana. Aikaisemmissa hallitusohjelmissa on ollut linjauksia muiden muassa yhteisistä ict-palveluista, valtion ict-palvelukeskuksen perustamisesta, digitaalisten palveluiden merkityksestä, tekoälypainotuksista jne.

Tässä kohtaa rohkenen esittää ict-toimittajan toivomuslistan tulevalle hallituskaudelle. Toivon, että hallitusohjelma linjaisi tai käynnistäisi ainakin seuraavia aloitteita:

1. Hallintoa tulee kaikin keinoin kannustaa siihen, että vielä sähköistämättömät kansalaisten ja yritysten tarvitsemat palvelut voidaan jatkossa tavoittaa verkossa. Ihmiset vaativat hallinnolta yhä sujuvampia kohtaamisia.

2. On tärkeää linjata, millainen julkishallinnon lukuisten ict-palveluyhtiöiden rooli on tulevaisuudessa. Palveluyhtiöiden tulee hankkia varsinainen palvelutuotanto markkinatoimijoilta. On järkevintä keskittää julkisen hallinnon omat ict-osaajat toiminnan uudistamisen ja ict:n yhdistämiseen.

3. Valtion pitää puuttua siihen, että julkishallinnon palveluyhtiöt ja -keskukset voivat hankkia palveluita toisiltaan ja tuottaa palveluita hallinnolle kilpailuttamatta ja ilman, että julkisuuslaki koskee kyseisiä hankintoja.

4. Ennakoivassa yhteiskunnassa palveluautomaatiota pitää kehittää siihen suuntaan, että yhä useammassa palvelutilanteessa kansalaisen tai yrityksen ei tarvitse tehdä mitään.

5. Tietoturvaa tulisi kansantajuistaa siten, jotta julkisen hallinnon, kansalaisten ja yritysten olisi helpompaa taklata nykyiset ja tulevat uhat arjessaan.

6. Tekoälyn ja uusien teknologioiden käyttöönoton ei tarvitse olla itsetarkoitus, vaan sen pitää johtaa entistä yksilöllisempiin, profiloidumpiin, älykkäämpiin ja ihmiskeskeisempiin palveluihin.

7. Valtio tarjoaa kansalaisille ainakin ajo-, henkilö- ja Kela-kortin. Nämä kannattaa niputtaa yhdeksi kansalaiskortiksi, jota voisi käyttää puhelimen kautta sähköisenä. Hieman pidemmälle vietynä samaan korttiin voisi toki yhdistää vaikkapa kirjasto-, matkalippu- ja kanta-asiakastoiminnallisuuksia.

8. Jokainen meistä synnyttää digitaalista jalanjälkeä, joka kasvaa nopeasti. Yksilön on vaikeaa hahmottaa kokonaiskuvaa siitä, mitä tietoa organisaatioilla meistä on ja mihin näitä tietoja hyödynnetään. Omadata-ajattelua ja -palveluita pitää kehittää niin, että kaikki voivat nähdä, miten ja kuka käyttää kansalaisten tietoja.

9. Julkisen päätöksenteon tukena voisi käyttää paljon nykyistä enemmän syvällistä analytiikkaa. Mitä tietoa tarvitsemme vaikkapa uutta päiväkotia tai siltaa sijoitettaessa? Perustammeko päätökset perusteelliseen analyysiin vai tunteisiin?

Fujitsu rakentaa jatkossakin entistä sujuvampaa Suomea, hallituspohjasta riippumatta. Onnea tulevalle hallitukselle työssänne Suomen uudistamiseksi.