Vuosi vuodelta vastuullisemmin

Vuosi vuodelta vastuullisemmin


Vähän ennen kesälomia tiimimme sai valmiiksi Fujitsu Finlandin viidennen yritysvastuuraportin. Fujitsun tilikausi päättyy maaliskuun lopussa, joten teemme raportin aina keväällä ja lopputulos julkaistaan kesällä.

Loppumetrillä pohdin monta kertaa raportin tarvetta. Miksi teemme sen vuosittain? Ketä varten? Onko sisältöä sopivasti vai liikaa?

Raportti kertoo organisaation yhteiskuntavastuun toteutumisesta, sitoumuksista ja lupauksista. Tuomme esille arvot, periaatteet, toimintatavat, tavoitteet ja saavutukset. Myös vastuullisuuteen liittyvät suunnitelmat kuuluvat mukaan.

Yritysvastuuraportointia varten on eri malleja ja standardeja, joille voisi omistaa vaikka yhden kokonaisen blogikirjoituksen.

Mallien lisäksi on lakeja, jotka määräävät kenen tulee raportoida. Keväästä 2018 lähtien Suomessa listatut suurten yhtiöiden (työllistävät yli 500 henkilöä) sekä luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden on raportoitava muun muassa ihmisoikeusasioista, korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä näihin ilmiöihin liittyvistä riskeistä. Taustalla on EU-direktiivi, joka astui voimaan 2014. Se laajentaa yritysten velvollisuutta raportoida yhteiskuntavastuusta. Ensimmäinen direktiivin mukainen raportti piti antaa tilikaudesta 2017 eli keväällä 2018.

Fujitsu on listattu pörssissä vain Japanissa, joten direktiivi ei koske meitä. Silti raportoimme laajasti vuosittain globaalilla, koko organisaatiota koskevalla tasolla. Miksi raportoimme, vaikka ei ole pakko?

Vastuullisuus on meille tärkeä asia ja ainoa tapa toimia. Uusi pääjohtajamme Takahito Tokita korosti sitä myös hiljattain koko henkilöstölle suunnatussa videoviestissään. Olemme avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi päättäneet raportoida vuosittain myös Fujitsun Suomen-yhtiön toiminnasta suomeksi. Paikallisessa, maakohtaisessa raportissa täkäläinen vastuullisuustyömme tulee paremmin esille, kun kuvailemme vaikutustamme yhteiskuntaan.

Perehtymällä ohjeisiin ja standardeihin olen saanut paljon hyviä vinkkejä työni kehittämiseksi. Toivottavasti raportti on kehittynyt vuosi vuodelta oikeaan suuntaan – saan nimittäin hyvin vähän palautetta. Lukeekohan kukaan koko rapsaa?

Ilokseni kuulin eilen lounaalla myyntijohtajaltamme rohkaisevan palautteen. Tarjousvaiheen loppusuoralla asiakas oli pyytänyt tietoa kunkin tarjoajan tavasta maksaa veroja. Myyntijohtajallamme oli mukana tuorein opuksemme, josta asiakas näki heti miten paljon Fujitsu on maksanut veroja Suomeen viime tilikaudella ja mikä on veropolitiikkamme.

Tällaiset viestit innostavat jatkamaan raportin kehittämistä. Paras raportti toimii vastuullisuustiedon lähteenä. Se on kuin tietosanakirja, josta haet lisätietoa – juuri kuten myyntijohtajamme teki verokysymyksen kanssa.

Organisaatiossamme ei yleensä yhden tilikauden aikana tapahdu kovin suuria muutoksia. Tämä on merkki jatkuvuudesta ja pitkäjänteisyydestä, mutta raportoinnille se on haaste – miten kirjoittaa vuosi vuodelta uudella ja innostavalla tavalla samoista aiheista.

Tuoreimmassa raportissa uutta on sisällön rakenne. Vastuullisuustyössämme on käytössä viiden pilarin malli, joten nyt sisältö on ryhmitelty näiden viiden osa-alueen mukaan. Voit tutustua uuteen raporttiimme täällä. Jos sinulla on kehitysideoita tai palautetta raportistamme, kuulen niistä enemmän kuin mielelläni.

Mukavia lukuhetkiä!