Co-creation ja tekoäly – täydellinen parivaljakko

Co-creation ja tekoäly – täydellinen parivaljakko


Tekoälyä on kehitetty muun muassa erilaisten tarpeiden ymmärtämistä ja havaitsemista varten. Mutta ennen kuin voimme opettaa tuotteitamme ”älykkäiksi” tai ajattelemaan itse, meidän on tiedettävä mitä niiden käyttäjät haluavat ja tarvitsevat. Siihen tarvitaan co-creationia eli yhteiskehittämistä.

Yritykset kohtaavat jatkuvasti erilaisia haasteita – yksi kärsii ailahtelevista valuuttakursseista, toinen on altis oikukkaalle säälle. Liittyivätpä yrityksen haasteet sitten makrotalouteen tai ilmastoon, yksi haaste on kaikille yrityksille yhteinen: miten ymmärtää sidosryhmiä, niiden ajattelutapaa ja asenteita.

Kuluttajat muuttavat näkemyksiään ja uskomuksiaan nopeammin ja useammin kuin koskaan aikaisemmin – kiitos internetin, joka on tarjonnut väylän viimeisimpien trendien ja tutkimusten pariin. Uusi tieto saa ihmiset puntaroimaan vanhoja tapojaan, ja se taas heijastuu kulutuskäyttäytymiseen.

Muuttuvilla markkinoilla näkemyksiään ja kulutustottumuksiaan jatkuvasti muuttavat ihmiset tulisi osata huomioida ja pitää keskiössä myös oman yrityksen muutoksissa. Mutta miten temppu tehdään ja miten siinä onnistutaan?

Osallistuva ja vuorovaikutteinen co-creation

Co-creation on osallistava, avointa vuorovaikutusta ja toisilta oppimista painottava työskentelytapa, jossa käyttäjät ja asiakkaat otetaan mukaan tuotekehitysprosessiin. Tuntevathan tuotteen tulevat käyttäjät mahdolliset nykyiset kipupisteet ja ongelmat kaikkein parhaiten.

Co-creation-sessioissa näemme, miten tuotteen tulevat käyttäjät ajattelevat ja toimivat. Samalla saamme käsitystä siitä, mikä saattaisi olla hyvä ratkaisu heidän ongelmiinsa. Uskon, että teknologian arvo mitataan sen käytettävyydellä.

Myös tekoäly, Artificial Intelligence AI, pyrkii ymmärtämään, mikä ohjaa ihmisten käyttäytymistä ja ajattelutapaa. Tekoäly käsittelee suuria määriä kvantitatiivista tietoa, joka syntyy ihmisen ja tietokoneen välisestä vuorovaikutuksesta. Löydettyjen mallien ja kaavojen perusteella AI-järjestelmät osaavat ennustaa ja ennakoida tulevaisuuden tarpeita ja jopa tarjota niihin automaattisesti ratkaisuja.

Loppujen lopuksi tekoälyssä on kyse prosessien sujuvoittamisesta, kun taas co-creation-sessioissa etsitään prosessien parantamistapoja. Ja koska maailma ja markkinat muuttuvat jatkuvasti, yhteiskehittämisestä täytyy luoda jatkuva prosessi – kertaluontoinen tapahtuma ei riitä.

Fujitsussa co-creation on kehitystyön ytimessä: Fujitsu Human Centric Experience Design (FUJITSU HXD) yhdistää sekä muotoiluajattelua että oppeja, joita olemme saaneet ympäri maailmaa toimivilta yrityksiltä. Toimintaamme on jo vuosia ohjannut ihmiskeskeinen lähestymistapa, jossa yhdistyvät eri näkökulmat. Sen avulla pystymme luomaan asiakkaillemme ainutlaatuisia ja sopivia tuotteita. Uskommekin, että yllämme innovatiivisiin ratkaisuihin tehokkaammin yhdessä kuin yksin.