Vastuullisuus on ainoa oikea tapa toimia

Vastuullisuus on ainoa oikea tapa toimia


Yritysvastuu on yrityksen menestyksen perusedellytys, mutta vastuullisuudella ei enää voi kovin helposti erottautua muista. Se on hyvä asia, koska se tarkoittaa, että vastuullisesta tavasta on tullut ainoa oikea tapa toimia. Vastuullisuuden pitääkin olla aito osa päätöksentekoa ja näkyä yrityksen arvoissa ja johtamisessa. Asenne ja tahto rakentaa liiketoimintaa vastuullisesti ratkaisevat.

Myös sijoittajat ovat heränneet kestävän kehityksen hyötyihin. Finsifin mukaan vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

YK:lla on kaikkiaan 17 kestävän kehityksen tavoittetta (Sustainable Development Goals, SDG) ja alatavoitteitakin 169. Tavoitteiden toteutumista seurataan maailmanlaajuisesti yli 200 globaalin mittarin avulla. Tavoitteiden yhteinen päämäärä on rakentaa vuoteen 2030 mennessä kestävä yhteiskunta.

Kestävän kehityksen tavoitteet tuovat kovat paineet yrityksille, joiden pitäisi sekä ymmärtää tavoitteiden merkitys että hyödyntää aktiivisesti teknologian ja innovaatioiden vahvuuksia. Tämä ei tietenkään onnistu, ellei ensin oivalla, että kestävän kehityksen tavoitteet ja vastuullisuus tuovat uusia näkökulmia liiketoimintaan.

Yritys ei voi enää ulkoistaa vastuullisuutta tai siirtää sitä yrityksen vastuullisuustiimille. Oman työni kannalta onkin hienoa, että johtomme on aidosti sitoutunut vastuullisuustyöhön.

Fujitsu on vuosia kehittänyt teknologiaa ja siihen perustuvia palveluja sekä innovaatioita. Visiomme on ihmiskeskeinen verkostoitunut yhteiskunta ja sen ytimessä on eri osapuolten yhteistyö, joka hyödyttää koko yhteisöä. Uskon, että näin voi saavuttaa myös kestävän kehityksen tavoitteet. Fujitsun pääjohtaja Takahito Tokita onkin äskettäin nostanut kestävän kehityksen tavoitteet keskiöön yrityksemme toiminnassa.

Kestävä kehitys on ollut Fujitsun toimintafilosofian Fujitsu Wayn sydämenä jo yli vuosikymmenen. Visiomme on linjassa YK:n kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Painopisteemme on kuudessa SDG-tavoitteissa eli numeroissa 2, 3, 8, 9, 11 ja 13. Näemme, että näillä alueilla osaamisemme tuo eniten lisäarvoa.

Tämä liittyy myös Fujitsun palvelujen toimitustapaan. Suomessa olemme jo vuosia hyödyntäneet konesaleissamme vesivoimalla tuotettua sähköä, mikä on vähentänyt aiheuttamaamme ilmastokuormitusta. Viime vuonna avasimme maailmalla ensimmäisen konesalimme, joka hyödyntää tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Olemme sitoutuneet käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi matkalla kohti kestävää yhteiskuntaa. Jos kaipaat lisätietoa SDG-aiheesta, tutustu tähän kokonaisuuteen.