Tuotantojohtajan mietteitä: Pysähtyykö tietovirta tehtaiden siiloihin?

Tuotantojohtajan mietteitä: Pysähtyykö tietovirta tehtaiden siiloihin?


Kuvittele olevasi Pentti, tuotantojohtaja, jolla on vastuullaan useampi perinteinen tehdas. Olet kauhuksesi huomannut, että tehtaasi ovat siiloja, kun pitäisi jakaa tietoja. Samalla ne ovat tietoturvan näkökulmasta haavoittuvia. Myynnin kasvu vaatii oikea-aikaisia ja oikeita tietoja tehtailta, joten niiden pitäisi myös pystyä tuottamaan tietoa. Tätä on myyntijohtaja Minna vaatinut kerta toisensa jälkeen johtoryhmän kokouksissa.

Joskus aikaisemmin vastaukset ovat olleet yksinkertaisia, mutta maailma on muuttunut. Vastikään Pentti sai eräässä seminaarissa vinkin, että nyt kannattaisi yhdistää OT (operational technology, tehdas) ja IT (information technology, toimisto). Toisaalta samassa seminaarissa joku kylmäpää vaati tehtaan ja toimiston eriyttämistä. Hämmentävää.

Ajatustensa selventämiseksi Pentti päätyi haastattelemaan muutamia palvelutoimittajia, jotta saisi selville tehtaidensa tärkeimmät kehityskohteet. Haastattelujen pohjalta hän kiteytti haasteet näin:

 1. Nykyinen tuotannonohjausjärjestelmien ISA-95-standardi ei tue yrityksemme tulevaisuuden tarpeita.
  – Onko muutos mahdollinen?
 2. Meidän pitää alkaa kerätä tehtaalla tietoja ”kaikesta”.
  – Mistä ja miten?
 3. Miten varmistamme tehtaan käytettävyyden ja sen, että uusien sovellusten mahdollisuudet saadaan hyötykäyttöön?
  – Muutokset eivät saa hidastaa tuotantoa tai aiheuttaa muuta harmia.
 4. Sisäiset ja ulkoiset uhat pitäisi tunnistaa ja riskit minimoida jatkuvasti.
  – Miten tunnistaa, löytää uhat ja kuinka ratkaista ne?
 5. Miten jakaa tietoja sekä tehtaiden välillä että muiden toimintojen kanssa?

Yllä oleva esimerkki on mielikuvituksen tuotetta. Jos kuitenkin Pentin kollega ottaisi minuun yhteyttä, kertoisin hänelle, että juuri nuo yllä olevat haasteet ovat Fujitsun palvelujen keskiössä. Olemme nimenomaan kehittäneet palveluita, joilla taklaamme nykytilan haasteita järjestelmällisesti:

 1. Tehtaan tuotannonohjauksen muutos on mahdollinen ja tarpeellinen.
  – Dataa ei enää kerätä vain logiikkojen kautta, vaan myös niiden ”alta”. Näin mahdollistuu muun muassa ennustava kunnossapito.
 2. Kerää kaikesta dataa.
  – Dataa kerätään sensoreista, laitteista ja eri tietolähteistä niin sanottuun tietoaltaaseen (data lake).
  – Tietoaltaan lisäksi tarvitsemme rakenteellisen tiedon hallintaan tehtaalle tietovaraston (data warehouse).
 3. Tehtaan käytettävyyden varmistaminen.
  – Tekoäly tuodaan vaadittavin osin lähelle laitetta tai konetta reunalaskennan avulla (Intelligent Edge).
  –  Sovellukset ovat tehdastason palvelimilla – käytettävyys!
 4. Uhat, mitä ne ovat
  – Ensin varmistamme, että toimistotietotekniikka on eriytetty tehtaasta. Hyökkäysikkuna kapenee merkittävästi.
  – Varmistamme tehtaan automaatioverkon asianmukaisen segmentoinnin ja varustamme sen tarvittavilla tietoturvakomponenteilla, menetelmillä sekä jatkuvalla tietoturvapalvelulla.
  – Muistamme myös fyysisen tietoturvan ja henkilöstön koulutuksen määriteltyihin tietoturvamenettelyihin.
 5. Tiedon jakaminen tehtaalta
  – Kun tehdasverkko on segmentoitu ja varustettu tietoturvallisesti oikein, määrittelemme, miten tehdastiedot jaetaan tietoturvallisesti tehtaalta pilven kautta toiselle tehtaalle tai yrityksen muille toiminnoille (SD-WAN).

Haluatko kuulla lisää aiheesta? Ota yhteyttä.

Kirjoittaja toimii Suomen-Fujitsun Private Sector -alueen teknologiajohtajana, CTO. Työnsä ohessa hän tutkii tehtaiden digitalisointia palvelujen, tietojohtamisen ja dynaamisten kyvykkyysteorioiden avulla.