Mikä rooli tekoälyllä on Fujitsun bisneksessä?

Mikä rooli tekoälyllä on Fujitsun bisneksessä?


Simo Leisti, Fujitsu FinlandMaailmalla elää paljon tekoälyä koskevia harhaluuloja ja väärinkäsityksiä. Moni kuvittelee, että tekoäly vaatii valtavat laskentatehot ja miljoonaprojektit tuekseen eikä osaajiakaan löydy. Käytännössä tekoälyä kuitenkin hyödynnetään jo, eikä kyse ole suinkaan supertietokoneista saati muutenkaan miljardihankkeista.

Väitän, että tekoäly voi olla osa kaikkea liiketoimintaa. Perustelen tätä muutamilla esimerkeillä:

Olemme kehittäneet yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kanssa ratkaisun, joka hyödyntää uusia älykkäitä koneoppimismenetelmiä nuorten aikuisten sosiaalisen syrjäytymisen ennustamisessa. Analyysi auttaa tunnistamaan ennalta tekijät, jotka aiheuttavat nuorten syrjäytymistä tai nostavat syrjäytymisriskiä. Tämä mahdollistaa varhaisemman puuttumisen ongelmiin. Fujitsun kehittämä algoritmi auttaa asiakasta tunnistamaan ja analysoimaan syrjäytymistä aiheuttavat tekijät sekä arvioimaan syrjäytyisriskiä. Ennustemallin avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen saa entistä helpommin kokonaiskuvan syrjäytymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Yhteistyömme Eksoten kanssa on hyvä esimerkki siitä, millaisia innovatiivisia ratkaisuja olemme tuomassa kansalaisten saataville ja hyödyksi. Haluamme rakentaa turvallisia ja helppokäyttöisiä palveluja, jotka tasoittavat organisaatioiden digitaalista muutosmatkaa – tekoäly voi olla näissä tärkeässä roolissa, mutta kuitenkin se on vain väline.

Toinen esimerkki terveydenhuollosta pureutuu ihmisen liikkumistapaan. Ihmisen askeltamisesta voi nimittäin päätellä, miten kuntoutuminen vaikkapa selkävaivasta etenee. Walking Monitoring on meillä Suomessa, yhteistyössä Fujitsu Laboratorioiden kanssa, kehitetty älykäs ratkaisu kävelydatan analysointiin. Sen hyviä puolia ovat kerätyn datan objektiivisuus sekä se, miten paljon laite kasvattaa mittaustilanteiden monipuolisuutta.

Perinteisen silmämääräisen arvioinnin sijaan ratkaisun keräämä tarkka ja puolueeton data on helppo linkittää potilastietoihin. Datan avulla saadaan selville kävelyn ominaisuuksia ja mahdollisia muutoksia mittausten välillä. Ratkaisu nopeuttaa huomattavasti datan keräämistä verrattuna silmämääräiseen arviointiin. Lisäksi sen avulla voidaan kartoittaa potilaan tilannetta entistä huolellisemmin, suunnitella yksilöllisesti sopivia harjoituksia ja seurata kuntoutuksen etenemistä.

Australialainen Macquarie University on yhdessä Fujitsun ja GE Healthcaren kanssa kehittänyt tekoälyä hyödyntävää diagnosointia aivojen aneurysmien havaitsemiseksi. Aivojen aneurysmia esiintyy globaalisti noin kahdella prosentilla väestöstä. Aivojen perusteellinen tietokonetomografikuvaus vaatii kuitenkin kalliita resursseja. Tekoälyn käyttö tutkimuksissa lyhentää tutkimusaikaa, nopeuttaa oikean diagnoosin tekemistä sekä helpottaa jatkohoidon seuraamista.

Keskimäärin joka toinen japanilainen sairastuu syöpään jossain elämänsä vaiheessa. Tokion yliopiston Institute of Medical Science käynnisti syöpägenomin tutkimuksen Fujitsu Laboratories -yhtiön kanssa vuonna 2018. Graafinen näkymä syöpägenomiin hyödyntää yli 2,4 miljoonaa tietuetta yli 860 000:sta lääketieteellisestä opinnäytetyöstä. Tämä on vähentänyt merkittävästi aikaa, joka aiemmin kului syöpätyypin selvittämiseen ja hoidon käynnistämiseen.

Kuten muuallakin maailmassa, myös Japanissa liikenneonnettomuuksien syitä analysoidaan yleensä subjektiivisen tiedon kuten kuljettajan tai silminnäkijöiden muistikuvien perusteella. Aioi Nissay Dowa Insurance hankki Fujitsulta ratkaisun, jossa tekoälytekniikka tunnistaa liikennevalojen värin tapahtumahetkellä sekä arvioi entistä tarkemmin ajoneuvon sijainnin ja nopeuden. Ratkaisu on mahdollistanut tapahtumien entistä objektiivisemman dokumentoinnin. Tämä on nopeuttanut onnettomuustutkintaa, ja omaisuusvahinkoja kärsineet saavat vakuutuksesta korvauksensa jopa puolet aiempaa nopeammin.

Fujitsun roolina on siis toimia sekä tekoälybisneksen konsulttina että käytännön tekoälyratkaisujen kehittäjänä ja integraattorina. Me arvioimme, mihin tehtäviin tekoälyteknologiaa voi soveltaa ja mietimme konkreettisia ratkaisuja. Ja mikäli organisaatiosi ei jo ole laatinut datastrategiaa, autamme sen luomisessa.

Fujitsun globaalina visiona on ihmiskeskeinen ja älykäs yhteiskunta, jossa tieto- ja viestintätekniikka palvelee ihmisiä aidosti. Käytännössä Fujitsu haluaa tehdä maailmasta kestävämmän luomalla innovaatioiden avulla luottamusta yhteiskuntaan. Voit tutustua juuri päivitettyyn teknologia- ja palveluvisiomme täällä.

Tekoäly – niin paljon puhetta, niin vähän villoja? 4.6.2020
Mistä puhumme kun puhumme tekoälystä? 14.5.2020