Estääkö organisaatiomalli tekoälyn luovan hyödyntämisen?

Estääkö organisaatiomalli tekoälyn luovan hyödyntämisen?


Parhaimmillaan datan ja tekoälyn hyödyntäminen mahdollistaa uutta, rajoja rikkovaa liiketoimintaa. Tuolloin koko liiketoiminta perustuu dataan, ja datan hallinta ja analysointi ohjaavat automaattisesti liiketoimintaprosesseja. Suomessakin monet yritykset ja organisaatiot ovat jo pitkällä datan ja tekoälyn hyödyntämisessä. Useimmissa yrityksissä ja yhteisöissä asia on vähintään hallitustason asialistalla mutta blokkaavatko organisaatiosi yrityskulttuuri tai palkitsemismallit silti luovan tekoälyn hyödyntämisen?

Jututin aiheesta muutamaa data scientistia. He totesivat saman, joka ilmenee myös Intelin, OP:n, VTT:n ja Teknologiateollisuuden tekemästä AI-kysyntätutkimuksesta. Suurin osa Suomessa toteutetuista tekoälyhankkeista keskittyy nykyisten tuotteiden, palveluiden tai prosessien parantamiseen ja tehostamiseen, mikä on toki kilpailukyvyn kannalta hyvä ja tärkeää. Valtameren toisella puolella kuitenkin keskitytään lisäksi luovaan kehittelemiseen. Uutta tai uudenlaista liiketoimintaa etsitään aktiivisesti datan ja tekoälyn hyödyntämisen kautta. Liiketoiminnallinen luovuus ja data sekä tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet jalostetaan siis uudenlaisiksi toimialoja ravisteleviksi liiketoimintamalleiksi.

Luovan toiminnan ja uuden ideoinnin sekä nopeiden kokeiluiden tekemisen järkevyyttä ei kyseenalaisteta myöskään täällä Suomessa. Etenemisen estää kuitenkin yritysten ja yhteisöjen byrokratia, jonka olemme rakentaneet tehokkuusajattelun nimissä 2010-luvulla.

Palaute data scientisteiltä ja jo mainitusta tutkimuksesta kertoo samaa tarinaa. Organisaatio rajoittaa muun muassa datan saatavuutta, koska organisaation eri osat tai liiketoimintayksiköt omistavat datat . Koska ne ovat omissa siiloissaan, niihin ei pääse helposti käsiksi.
Itse asiassa tämä on koko ongelman ydin. Liiketoimintayksiköt ylittävä ideointi ja kehitystyö on usein hankalaa tai jopa mahdotonta liiketoimintayksikkökohtaisten tavoitteiden ja mittareiden takia. Käytännössä kaikelle työlle pitää olla työnumero ja maksaja eikä missään ole piikkiä auki kokonaisuuden kehittämiseksi tai uuden luomiseksi. Eräs yhteistyökumppani mainitsi, että ongelma on tunnistettu ja on perustettu liiketoimintarajat ylittävä yksikkö, mutta sen ydintehtäväksi on määritelty liiketoiminnan sisäinen tehostaminen yhdenmukaistamalla prosesseja.

Mitä haastattelemani data scientistit toivoivat kun kysyin, mikä on parasta heidän työssään?

Vastaus oli yksimielinen. Parasta on, kun työkalut eli ohjelmistot ja laitteet on huolehdittu kuntoon ja voi keskittyä uuden luomiseen yhdessä liiketoiminnan ja asiakkaiden kanssa ilman että byrokratia blokkaa ideoiden nopean kokeilemisen. Myös uuden teknologian ja menetelmien tutkimiseen ja kokeilemiseen pitäisi voida käyttää vähintään kolmasosa ajasta silloinkin, kun ne eivät ole tiukasti välttämättömiä olemassa olevien projektien toteuttamiseen. Uusi tieto ja osaaminen nostavat moninkertaisesti sekä tehokkuutta että luovuutta. Ne luovat uusia mahdollisuuksia ja ovat edelläkävijyyden edellytyksiä.

Yrityksesi menestyksen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota tekoälyn luovaan hyödyntämiseen – vanhaa parantaen mutta erityisesti uutta liiketoimintaa luoden. Ei riitä, että panostaa dataosaamiseen rekrytoinnin kautta. Lisäksi on varmistettava, että luovan kehitystyön esteet poistetaan.

Fujitsu tarjoaa paljon hyviä työkaluja luovaan datan ja tekoälyn hyödyntämiseen uuden liiketoiminnan luomiseksi esimerkiksi XpressWay-ratkaisumenetelmällä sekä Human Centric Design (HXD) -yhteiskehitysmenetelmällä. Olemme myös rakentaneet ja testanneet digitaalisen liiketoiminnan it-ympäristön, joka sisältää sekä ohjelmistot että laitteet. Tutustu ja testaa itse ideoitasi testiympäristössämme tai yhteiskehitysworkshopissa ja anna luovuudelle tilaa.

  • Mikko Heiskanen vastaa strategisesta liiketoiminan kehittämisestä ja markkinoinnista Fujitsun Product-liiketoimintayksikössä Pohjoismaissa.

Linkkejä:
https://www.fujitsu.com/fi/services/business-services/co-creation/index.html
https://www.fujitsu.com/global/themes/ai/products/
https://www.fujitsu.com/fi/about/resources/news/press-releases/2019/eksote-tekoaly.html
https://open.spotify.com/episode/0tjbdgkuNHZDfFoC1ZAiCp?si=xgxjgACqQCWO_i-3mFrQHA