Etätyöharppaus vie kohti vastuullisempaa työelämää

Etätyöharppaus vie kohti vastuullisempaa työelämää


Maailmalla uutisoitiin heinäkuussa Fujitsun päätöksestä siirtää 80 000 Japanin-toimistojen työntekijää pysyvästi etätöihin Covid-19-pandemian jälkimainingeissa. Etätöistä tulee ”uusi normaali” yhdessä maailman suurimmista teknologiayhtiöistä.

Uutinen herätti huomiota, sillä etätyöt eivät perinteisesti kuulu japanilaiseen työkulttuuriin. Japanissa työntekijän tehokkuutta mitataan usein työpaikalla vietetyissä tunneissa, eikä työajan ja -paikan joustoihin ole yleensä samanlaista mahdollisuutta kuin esimerkiksi Suomessa.

Fujitsu alkoi kannustaa henkilöstöään etätöihin yhtenä Japanin ensimmäistä suuryrityksistä jo vuonna 2017 osana digitaalisen transformaation strategiaansa. Tavoitteena on kehittää yksilöä kunnioittavaa ja luovaa työkulttuuria, lisätä hyvinvointia, kiihdyttää innovaatioita sekä tuottaa enemmän lisäarvoa asiakkaille. Myös Suomen-Fujitsussa on ollut varsin vapaa etätyöpolitiikka jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa.

Etätyöt lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia

Ensimmäisen korona-aallon hiivuttua monet organisaatiot ovat palanneet lähityöskentelyyn. Osa taas on ottanut varovaisemman linjan ja jatkanut etätöiden suosimista. Fujitsun Suomen-työntekijöistä vain pieni osa on saanut luvan palata toimistolle. Tartuntoja ehkäistään määrittelemällä sallitut työskentelyvyöhykkeet sekä muilla poikkeusjärjestelyillä.

Etätyölle löytyy sekä kiihkeitä puolustajia että vastustajia. Varmaa on, että meneillään oleva pandemia on muuttanut käsitystämme työn tekemisen tavoista ja osoittanut monelle konkreettisesti modernin tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet.

Itse näen etätöiden mahdollistamisen ennen kaikkea vastuullisuustekona, jonka avulla voidaan säästää ympäristöä sekä tukea ihmisten hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Etätöiden yleistyessä kaikille ei tarvitse enää varata omaa työpistettä, mikä vähentää toimitilojen tarvetta sekä niiden rakentamisesta, ylläpidosta ja energiankulutuksesta syntyviä ympäristövaikutuksia. Etätöiden myötä myös työmatkustukseen liittyvät päästöt vähenevät. Japanissa Fujitsu aikoo vähentää toimistopinta-alasta jopa puolet kahden seuraavan vuoden aikana. Kehitys on saman suuntainen Suomen-Fujitsussa, jonka pääkonttorilla Helsingin Valimossa on käynnissä toimitilauudistus.

Mahdollisuus päättää missä ja milloin tekee työtään lisää työntekijöiden kokemusta autonomiasta ja auttaa arjen hallinnassa. Työmatkoihin käytetty aika säästyy ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen helpottuu. Kansainvälisten tutkimusten mukaan etätyöt lisäävät erityisesti naisten osallistumista työelämään, sillä naisilla on miehiä useammin hoivavastuuta lapsista tai muista läheisistä. Etätöillä voidaan tukea myös ikääntyvien ja osatyökykyisten työskentelyä.

Eniten työelämän joustavuutta ja yksilöllisten toiveiden huomioon ottamista arvostavat kyselyjen mukaan kuitenkin nuoret sukupolvet. Työnantajien on pystyttävä vastaamaan näihin odotuksiin pärjätäkseen kilpailussa parhaista osaajista, sitouttaakseen nuoria työntekijöitä sekä huolehtiakseen näiden jaksamisesta.

Työnteon tavat moninaistuvat

Keväällä alkanut sosiaalinen eristäytyminen on ollut myös hyvä muistutus siitä, että fyysisiä kohtaamisia ei voi täysin korvata etäyhteyksillä. Läppärin näytölle jutustellessa ei ole niin helppoa innovoida uutta, eikä aitoa yhteisöllisyyttä rakenneta ilman tiimilounaita tai koko firman yhteisiä kesäjuhlia.

Olennaista ei ole kuitenkaan päättää, ovatko etätyöt hyvästä vai pahasta, vaan hyväksyä, että työnteon tavat moninaistuvat. Koronakriisin väistyttyä palaamme normaaliin, joka ei näytä enää samalta kuin aika ennen kriisiä. Kuljemme kohti yhä monimuotoisempaa työelämää, jossa otetaan entistä paremmin huomioon yksilölliset tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet.

On selvää, että työelämän muutos vaatii organisaatiolta paljon. On kehitettävä johtamista, tuettava itseohjautuvuutta ja houkuteltava ihmisiä toimistolle uusilla tilaratkaisuilla. Haasteisiin tarttumalla voidaan kuitenkin luoda parempaa ja vastuullisempaa työelämää. Lopputulos näkyy motivoituneessa henkilöstössä, vahvemmassa yritysbrändissä ja lopulta myös viivan alla parempana liiketuloksena.

Lue myös myyntijohtaja Hemminki Sääksjärven ajatuksia  etätyöstä ja sen johtamisesta.