Kohti kierrätykseen perustuvaa hiilineutraalia toimitusketjua

Kohti kierrätykseen perustuvaa hiilineutraalia toimitusketjua


Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista haasteista modernille yhteiskunnalle ja planeetallemme. Haasteen voittamiseen on tartuttu: Yli 120 maata on ilmoittanut olevansa hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Onko aikatavoite riittävä? Juuri päättynyt YK:n ilmastokokous COP26 osoittaa, kuinka haasteellista on löytää poliittinen yksimielisyys tarvittavista toimenpiteistä ilmastomuutoksen pysäyttämiseksi.

Tuotantotaloudella on tässä erittäin tärkeä rooli, ja hiilineutraalius on nyt myös yksi tärkeimmistä yhteiskunnan tavoitteista.

Haasteenamme on rakentaa hiilineutraaleja, kierrätykseen perustuvia toimitusketjuja. On ratkaisevan tärkeää toteuttaa niitä, sillä panoksena on tulevien sukupolvien, ellei koko ihmiskunnan tulevaisuus.

Tuotantotalous ei tietenkään ole ainoa suuri hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja, mutta sillä on suuri rooli hiilineutraaliuden saavuttamisessa ja sen kautta voidaan vaikuttaa päästöihin tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Miksi tavoittelemme hiilineutraaliutta?

Ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisella käsittelyllä on tällä hetkellä kiire. Kasvihuonepäästöjä vapautuu taloudellisesta toiminnasta ja jokapäiväisestä elämästämme, ja keskilämpötila eri puolilla maailmaa on nousussa.

Tiedemiehet pystyvät yhä useammin yhdistämään äärimmäisten sääolosuhteiden ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamat katastrofit. Sääolosuhteet vaikuttavat teollisuuteemme, maatalouteen, metsätalouteen ja kalastukseen sekä vesivaroihin. Kyse on todellakin ilmastokriisistä, koska se tulee vaikuttamaan ja on jo vaikuttanut jokapäiväiseen elämäämme.

Kestävä kehitys strategian ytimessä

Fujitsu on keskittynyt vahvasti ympäristöasioihin jo usean vuoden ajan. Päivitimme vuonna 2017 keskipitkän ja pitkän aikavälin ympäristöstrategiamme, jonka nimi on ”FUJITSU Climate and Energy Vision”. Visio on kehittynyt ajan myötä ja sisältää nyt kolme pääkohtaa. Tavoitteenamme on

  1. nollata hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä,
  2. käyttää energiaa optimaalisesti, jotta hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteiskunnan hyväksi sekä
  3. minimoida ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot.

Ilokseni voin todeta, että suurimmalla osalla teollisuusyrityksistä on strategiansa ytimessä kestävä kehitys ja selkeä aikataulu milloin muun muassa hiilineutraalius on tarkoitus saavuttaa.

Millaista energiaa palvelutoimittajasi käyttää?

Palvelinkeskuksissamme toteutetaan useita energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä, joiden lisäksi siirrämme globaalisti pilvipalvelutoiminnan vaatiman tehon käyttämään 100 prosenttisesti uusiutuvaa energiaa vuoteen 2022 mennessä. Suomen pilvikeskukset käyttävät jo nyt uusiutuvaa energiaa.

Uusi virtuaalinen datakeskuksemme yhdistettynä julkisiin pilvipalveluihin tuo lisää ketteryyttä asiakkaiden liiketoiminnan tueksi.

Nämä toimenpiteet nopeuttavat meitä saavuttamaan omat uusiutuvan energian tavoitteemme, ja samalla myös pilvikeskusasiakkaamme voivat edistää omia kestävään kehityksen tavoitteitaan. Asiakkaiden onkin hyvä tarkistaa toimittajilta, millaista energiaa palveluiden tuottamisessa käytetään.

Uusiutuva energia saa jalansijaa mutta tuottaa myös haasteita

Fujitsu on ottamassa isoja harppauksia hajautetun energialähteiden käytössä. Edistämme esimerkiksi uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergian, hyödyntämistä.

Uusiutuvan energian käytössä on kuitenkin omat haasteensa, koska tuotetun tehon määrä voi muuttua säästä riippuen.
Yhdysvaltalainen AutoGrid toimittaa maailmanlaajuisesti virtuaalisia voimalaitosratkaisuja. Japanin Fujitsu toimittaa AutoGridin kumppanina ratkaisuja energiayhtiöille ja energian välittäjille. Pyrimme myös laajentamaan uusiutuvan energian käyttöä koko yhteiskuntaan olemalla mukana laajentuvilla energiakauppamarkkinoilla.

Odotan mielenkiinnolla, että voimme hyödyntää AutoGrid-yhteistyötä myös Japanin ulkopuolella, sillä energiasektori on meille tärkeä asiakaskohderyhmä myös Suomessa.

Hiilienneutraaliutta voi ja pitää edistää

Listasin aiemmin muutamia Fujitsun toimenpiteitä, joilla edistämme kestävää kehitystä ja hiilineutraaliutta. Kaikkien toimialojen yhteistyö on välttämätöntä, jotta tavoitteisiin päästään.

Meidän on kyettävä keräämään luotettavaa tietoa ja visualisoitava koko tuotteen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki. Yksittäisen tuotantolaitoksen tiedot eivät vielä riitä. Lisäksi tiedot pitää osata yhdistää luotettavasti.

Mallista on jo hyviä esimerkkejä elintarviketeollisuudesta, jossa hiilijalanjälki on todennettavissa kuluttajapakkauksissa. Pelkkä visualisointi ei yksinään riitä, vaan tietojen avulla on kyettävä vähentämään hiilidioksidipäästöjä konkreettisesti ja tehokkaasti. On myös kehitettävä uusia materiaaleja tuotteiden valmistukseen, jotta hiilineutraalisuustavoitteet saavutetaan nopeammin.

Fujitsun Sustainable Manufacturing -toimialalla haluamme yhdessä kumppaniemme kanssa auttaa asiakkaitamme saavuttamaan kestävään kehityksen tavoitteet. Monet yritykset hyödyntävät jo nyt edistyneitä teknologioita kuten tekoälyä, lohkoketjuja, analytiikkaa, teholaskentaa ja pilvipalveluita, joiden avulla voi päästä nopeasti eteenpäin.
Visioiden ja strategioiden jalkauttaminen nopeasti konkreettisiksi ja mitattavissa oleviksi toimenpiteiksi on ainoa tapa muuttaa suuntaa. Tehdään muutos jo nyt, ei vasta ensi tilikaudella.

Blogi perustuu Fujitsu ActivateNow -virtuaalitapahtumassa 12.10.2021 pitämääni alustukseen ”Decarbonization and Recycling in Manufacturing Value Chain”. Ondemand-tallenne on saatavissa täältä.